Banner

Fiscaal verstandig investeren in de anderhalvemetersamenleving

7 mei 2020 | Door:  Dick Leeuw

Er vindt de komende periode een versoepeling van de maatregelen plaats. Maar lang niet alle maatregelen hebben een einddatum. Dat geldt zeker voor de zogenoemde anderhalvemetersamenleving. Ondernemers zijn creatief en maken plannen om te kunnen voldoen aan deze eisen. Hiervoor moet in veel gevallen geïnvesteerd worden. Hoe doe je dat nu slim doen?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een aftrekpost in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, die ervoor zorgt dat het te betalen bedrag aan belasting lager wordt. De aftrekpost is bedoeld om kleinschalige investeringen te stimuleren. De KIA wordt vastgesteld volgens de volgende tabel (bedragen 2020):

Het meeste voordeel haal je uit de KIA als je in een jaar tussen de € 58.238 en € 107.848 investeert. Je krijgt dan een vast bedrag aan KIA van € 16.307. Als je rekent met een tarief van circa 40% in de inkomstenbelasting, leidt dit tot een nettovoordeel van ruim € 6.500!

Heb je een personenvennootschap, dat kun je door slim te investeren de aftrek maximaal benutten, ondanks dat door een recent arrest van de Hoge Raad het voordeel enigszins is beperkt. Bij investeringen door een BV is het directe voordeel veel lager. Hoewel de KIA niet de reden zal zijn om niet meer vanuit de BV te ondernemen, kunnen investeringen wel de reden zijn om de keuze voor de BV te heroverwegen.

De onderneming in een ander jasje?

Als startend ondernemer is het mogelijk gebruik te maken van willekeurige afschrijving over de investeringen in de startjaren. Wellicht drijf je nu de onderneming vanuit de BV? Je bent dan in loondienst bij je eigen BV. Door in privé te gaan ondernemen kan je mogelijk starter worden. Dat betekent dat je dan willekeurig kan afschrijven en dus tot op bepaalde hoogte zelf kan bepalen hoeveel en in welk jaar je afschrijft. Hiermee is een liquiditeits- en/of fiscaal voordeel te halen. Dit kan zeer wenselijk zijn in deze tijd.

Ook als er sprake is van een eenmanszaak, zou het aangaan van een personenvennootschap een optie kunnen zijn.  Dit kan zelfs met een BV waarvan je zelf aandeelhouder wordt of bent. Hierdoor kan bij grote investeringen fiscaal voordelig worden geïnvesteerd.Naast eventuele willekeurig afschrijvingen mag er in de inkomstenbelasting ook meer worden afgeschreven op bedrijfsgebouwen dan in de BV.

Investeringen in een gebouw

Investeringen in een gebouw mogen fiscaal niet verder worden afgeschreven dan tot de bodemwaarde. De bodemwaarde voor gebouwen die in de onderneming worden gebruikt is gelijk aan 50% van de WOZ-waarde. Hierdoor is een jaarlijkse afschrijving tot 50% van deze waarde mogelijk. In de BV mag vanaf 2019 maar tot 100% WOZ-waarde worden afgeschreven. Minder afschrijving leidt ook tot een hogere winst en in principe een hoge belastingschuld. Door vanuit privé te ondernemen kun je door meer af te schrijven de belastingheffing vooruitschuiven.

Subsidies en financieringsmogelijkheden

Investeren kost geld. Ondanks fiscale voordelen is er uiteindelijk geld nodig. Het is daarom noodzakelijk om goed te kijken naar financieringsmogelijkheden. In veel gevallen is het noodzakelijk om een liquiditeitsbegroting op te stellen. Subsidies kunnen de financieringsbehoefte verkleinen. Je kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een technisch nieuw product, een fysiek productieproces of programmatuur. Ook kun je denken aan investeringen waarop milieu-investeringsaftrek (MIA) energie-investeringsaftrek (EIA) of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan worden toegepast. Dergelijke subsidies geven extra belastingvoordelen. Bedenk hierbij dat bij subsidies termijnen altijd een rol spelen.

Wat gaat de toekomst brengen? 

Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen hoe de toekomst eruit gaat zien. Wel zullen ondernemers er rekening mee moeten houden dat voorlopig de anderhalvemetersamenleving gehandhaafd blijft. Dit vergt in veel gevallen investeringen. Fiscale regelingen, financieringen en subsidies kunnen het (financiële) leed niet wegnemen maar wel verzachten.

Sta je voor belangrijke investeringsbeslissingen, laat je dan goed voorlichten. Onze adviseurs helpen je graag verder.

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick