Banner

Update Tozo, vermogenstoets komt er niet

26 januari 2021 | Door:  Jasper Gorter

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is is inmiddels aanbeland bij de Tozo 3.0, welke loopt tot 1 april 2021. Daarna start de Tozo 4.0. Daarnaast wordt er géén vermogenstoets ingebouwd, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. Via de Tozo-regeling wordt je inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. Deze ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.

Wat houdt de regeling ook alweer in?

De Tozo is een versoepelde versie van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Als je als zelfstandig ondernemer financiële problemen ondervindt door de gevolgen van het coronavirus, kun je bij de gemeente een aanvullende uitkering aanvragen voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult je inkomen dan aan tot het sociaal minimum. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het kabinet doet een beroep aan de zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling als dat nodig is en roept daarnaast op tot heroriëntatie op de toekomst van je ondernemingsactiviteiten.

Wanneer kun je een beroep doen op de Tozo?

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Partnertoets

De Tozo 3.0 bevat wél een partnertoets. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige dus geen inkomensondersteuning meer. Er geldt echter nog steeds geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Ook onder de Tozo 3.0 regeling is dit dus niet het geval. En ook bij de Tozo 4.0, welke gaat lopen vanaf 1 april 2021 gaat géén vermogenstoets gelden.

Kun je ook als dga een beroep doen op de regeling?

Ook als dga kun je een beroep doen op de regeling, als je voldoet aan het urencriterium, je volledige zeggenschap in jouw BV hebt en de financiële risico’s draagt. Tot slot dien je als dga naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat jouw BV nu geen salaris aan jou kan uitbetalen. Let ook op dat voor de berekening van je maandelijkse inkomsten ook de winst van de BV ná aftrek van vennootschapsbelasting meetelt!

Wat zijn de voorwaarden voor een lening voor bedrijfskapitaal?

Heb je liquiditeitsproblemen in jouw onderneming als gevolg van het coronavirus? Dan kun je een lening van maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente. Het rentepercentage voor de lening bedraagt 2% (januari tot en met juni 2021 is echter rentevrij) en de maximale looptijd is 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 hoeft er ook niets op de lening te worden afgelost. Om in aanmerking te komen voor de lening, moet je wel naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

Aanvragen Tozo 3.0 (verruiming terugwerkende kracht)

Ben je zelfstandig ondernemer en kom je wellicht in aanmerking voor de Tozo 3.0, maar weet je dat gezien wisselende inkomsten pas in een wat later stadium, dan kun je de Tozo 3.0 straks weer met (ruim) een maand terugwerkende kracht aanvragen bij je woongemeente. Als je bijvoorbeeld per 20 februari 2021 Tozo 3.0 aanvraagt, kan dat met terugwerkende kracht naar uiterlijk 1 januari 2021.

Let op: Óók als je al Tozo 2.0 hebt gehad, moet je toch een (verkorte) aanvraag voor Tozo 3.0 doen, als je daarvoor in aanmerking wilt komen.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper