Banner

Aanpassing TVL-regeling 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021

16 december 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten voor mkb-bedrijven die structureel omzet verliezen door de coronacrisis. Voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december gold al een tijdelijke verruiming. Omdat de crisis aanhoudt en de overheidsmaatregelen langer doorlopen wordt de TVL-regeling op punten aangepast.

Aanpassing TVL-regeling

Voor de TVL wordt het subsidiepercentage aangepast voor het Q4 2020 en Q1 2021. Dit percentage was 50%, maar zal nu oplopen met het omzetdervingspercentage. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. De verbreding van de TVL met bijna alle SBI-codes zal ook na 1 januari 2021 gehandhaafd blijven.

Oplopend subsidiepercentage

Er komt een oplopend subsidiepercentage; 50% bij een omzetderving van 30% tot 70% bij een omzetderving van 100%. Deze oplopende percentages worden ingesteld om ondernemers tegemoet te komen die hun omzet sterker zien teruglopen. Deze hebben namelijk minder mogelijkheid om binnen hun bedrijfsvoering hun resterende vaste lasten te dekken en zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Het maximum subsidiebedrag blijft €90.000. De minimale vaste lasten per 3 maanden blijft ook €3.000.

Onderstaande tabel laat zien welk deel van de vaste lasten wordt vergoed in de nieuwe situatie bij verschillende percentages omzetverlies.

De gebruikte methode om de subsidie te bepalen is als volgt: subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %Een doorsnee caféonderneming met een omzet van €120.000 per kwartaal en €30.000 aan vaste lasten per kwartaal (o.b.v. vastelastenpercentage van 25% voor eet- en drinkgelegenheden gehanteerd bij de TVL) krijgt bij een omzetverlies van 65% in Q4 2020 in de nieuwe situatie voor dat kwartaal in totaal €11.700 aan subsidie vanuit de TVL (€120.000 * 65% omzetverlies * 25% vastelastenpercentage * 60% subsidiepercentage). Daarnaast ontvangt de onderneming nog een toelage vanuit de subsidie voorraad- en aanpassingskosten.

Bij een omzetverlies van 100% in Q4 2020 ontvangt deze onderneming voor dat kwartaal in totaal €21.000 aan subsidie vanuit de TVL (€120.000 * 100% * 25% * 70%). Daarnaast ontvangt de onderneming nog een toelage vanuit de subsidie voorraad- en aanpassingskosten.

TVL in combinatie met NOW

Steun vanuit de TVL telt mee als omzet bij de berekening voor de NOW. Meer steun onder de TVL leidt voor ondernemers tot lagere steun uit de NOW. Per saldo leidt de verhoging van de TVL wel tot aanzienlijk meer steun voor zwaar getroffen ondernemers.

Wanneer meer subsidie?

Voor deze aanpassing moet eerst de subsidieregeling worden aangepast, goedgekeurd door de Europese Commissie en doorgevoerd in ons systeem. Dit is naar verwachting eind januari het geval. Ondernemers die TVL Q4 2020 hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. Er volgt een extra betaling zodra de verhoging in het systeem is ingeregeld.

TVL aanvragen?

Net als de TOGS en de eerste ronde TVL moet voor elke nieuwe ronde een aparte aanvraag worden gedaan via de website van de RVO. Het indienen van een aanvraag voor periode Q4 kan tot 17:00 uur op 29 januari 2021

Hiervoor is een eHerkenning op niveau 1 vereist. Op de website van het RVO kan eenvoudig met een Adviestool bepaald worden of je in aanmerking komt voor de TVL en hoeveel subsidie je kan verwachten. RVO heeft ook een instructievideo voor de TVL aanvraag gemaakt. Op dezelfde site kan de aanvraag worden gedaan.

Loop je bij het aanvragen tegen problemen aan? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen Alfa om deze te bespreken.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer