Banner

Verlenging betalingsuitstel en betalingsregeling belastingschulden vanwege de coronacrisis

3 februari 2022 | Door:  Arne de Beer

Heb je als ondernemer uitstel van betaling gekregen van belastingschulden of -aangiften vanwege de coronacrisis? Jouw belastingschuld gaat dan vanaf oktober 2022 over in een maandelijkse betalingsregeling. Daarnaast wordt je uitstel van betaling verlengd voor nieuwe belastingverplichtingen tot 1 april 2022. Wat wordt er van je verwacht?  

Dit artikel is op 3 februari 2022 geüpdatet. 

Betalingsregeling openstaande belastingschulden

Openstaande belastingschulden waarvoor je bijzonder uitstel (eventueel met verlenging) hebt gekregen, lopen door in een betalingsregeling. Vanaf oktober 2022 start je met het afbetalen van jouw belastingschuld in maandelijkse termijnen.

Je ontvangt van de Belastingdienst een overzicht van de totale belastingschuld die valt onder de betalingsregeling, het maandbedrag en de voorwaarden.

Voorwaarden betalingsregeling

De eerste voorwaarde voor de betalingsregeling is dat je steeds je aangiften op tijd hebt ingediend. Je moet dat ook vanaf 1 oktober 2021 blijven doen.
Je moet in de tweede plaats ook consequent nieuwe belastingaanslagen en -aangiften vanaf 1 februari 2022 betalen.  

Invorderingsrente

Over de openstaande belastingschuld betaal je invorderingsrente. Deze is nu nog (bijna) 0%, maar wordt vanaf 1 juli 2022 in stappen opgehoogd naar het oude niveau:

t/m 30-6-2022:  0,01%
1-7-2022: 1,0%
1-1-2023: 2,0%
1-7-2023: 3,0%
1-1-2024: 4,0%

Wat nu als 60 maanden te kort is?

Misschien is het voor jou niet mogelijk om de hele schuld binnen 60 maanden af te lossen. Is jouw bedrijf gezond, dan kunnen er afspraken worden gemaakt. De Belastingdienst heeft toegezegd maatwerk te willen leveren. Laat je hierbij goed begeleiden.

Wat als je belastingaangiften en -aanslagen na 1 oktober 2021 niet kan betalen?

Omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, is er opnieuw bijzonder uitstel van belastingbetaling mogelijk. Eerst liep dit af op 1 februari 2022, maar het uitstel loopt nu door tot 1 april 2022. Dit is belangrijk als je als ondernemer door corona ook je nieuwe belastingverplichtingen nog niet kunnen betalen. Wat je moet doen, hangt af van jouw situatie. Hierover is het volgende bekend:

Zorg er voor dat je altijd je belastingaangiften op tijd indient. Vanaf 1 april 2022 moet je alle belastingen waarvoor je aangifte doet (of aanslagen die je krijgt) weer op tijd betalen.

Melding betalingsonmacht 

Oefen je jouw onderneming uit in een BV en kan je aangiften loonheffingen of omzetbelasting van na 1 oktober 2021 niet betalen? Doe dan tijdig een melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst, tenzij je valt onder de uitzonderingen.

1. De melding betalingsonmacht is niet nodig als de BV eerder betalingsuitstel had dat automatisch is verlengd tot 1 april 2022.
2. Je hoeft de melding betalingsonmacht ook niet te doen als je een nieuw verzoek betalingsuitstel indient. Het nieuwe verzoek geldt als een tijdige melding betalingsonmacht.  

De Belastingdienst heeft ons deze twee uitzonderingen bevestigd.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne