Banner

44 tips voor retailers in corona-crisistijd

27 maart 2020 | Door:  Erik Langerhuizen

Ben je retailer? Dan moet je in een tijd als deze alle zeilen bijzetten om te overleven. Eerste vereiste is om het overzicht te bewaren in de chaos die het ondernemersleven nu is. Met onderstaande checklist kun je snel de impact van de coronacrisis in beeld krijgen en kijken naar maatregelen.

Algemeen

1. Twijfel je of jezelf, je gezin of je medewerkers zijn geraakt door het coronavirus? Check het hier.

2. Creëer een duidelijk beeld van de mogelijke vraaguitval en de impact daarvan op de liquiditeit.

3. Ben je zelfstandig ondernemer (eenmanszaak of vennoot van een VOF)? Kijk dan naar de mogelijkheden van tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Klik hier voor meer info. 

4. Kun je leveringscontracten niet nakomen? Ga na wat de impact op de bedrijfsvoering is.

5. Ben je bezig met de jaarrekening 2019? Zorg dat voldoende rekening wordt gehouden met gebeurtenissen na balansdatum en laat deze, Indien noodzakelijk, afdoende toelichten. Dit zal onderwerp van gesprek zijn bij afronden van de jaarstukken.

6. Communiceer duidelijk met leveranciers en afnemers welke maatregelen je hebt genomen en hoe deze hen kunnen beïnvloeden.

Personeel

7. Informeer het personeel over de impact en de getroffen maatregelen.

8. Overweeg om gebruik te maken van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (Now).  Let op: deze dekt slechts een deel van de loonkosten. Beperk loonkosten daarom ook op een andere manier.

9. Controleer of je loonkosten kunt beperken door tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen of de flexibele schil aan te passen.

10. Worden medewerkers voor minder uren ingeroosterd? Bekijk dan de regeling in de cao voor de retail, artikel 4.2.

11. Bekijk of je personeel op een andere manier kunt inzetten als er geen klanten zijn. (Medewerkers moeten zich gewoon beschikbaar houden, ook als je gebruik maakt van de Now-regeling. Onder de werktijdverkortingsregeling was dit niet het geval.)

12. Overweeg om uitgerekend nu personeel (bij) te scholen, al dan niet online.

13. Laat je informeren over de collegiale inlening of uitlening van personeel. Bijvoorbeeld hulp aan supermarkten en distributiecentra. 

Klanten

14. Maak klanten voldoende duidelijk welke maatregelen in de winkel zijn getroffen.

15. Groet met een glimlach in plaats van met een handdruk.

16. Neem de wettelijk verplichte maatregelen in acht om klanten voldoende afstand van elkaar en de medewerkers te laten houden (1,50 meter).

17. Wijs je klanten op de mogelijkheid van pinnen en contactloos betalen.

18. Maak goed duidelijk dat je je openingstijden hebt aangepast.

Website/webshop:

19. Communiceer ook op je website de maatregelen en openingstijden.

20. Bekijk de mogelijkheden voor klanten om online te bestellen, ook als je nog geen webshop hebt.

21. Overweeg een deel van je assortiment online te verkopen. Maak eventueel gebruik van bestaande platforms zoals Bol.com.

22. Verleng de retourtermijn voor webshopartikelen tijdelijk tot 30 dagen, omdat mensen nu thuis moeten blijven en pakketjes niet kunnen retourneren in de winkel of bij een Post NL-punt.

23. Pas eventueel de bezetting van de klantenservice voor je webshop aan, nu klanten meer vragen hebben.

24. Voorkom het hamsteren van essentiële artikelen met eventuele maatregelen.

Financiering en liquiditeit

25. Is er bij jou sprake van bankfinanciering en moet je overleggen over uitstel van aflossing? Overweeg voor noodzakelijke aanvullende financiering de BMKB-regeling.

26. Bekijk of je via gestructureerd aanmanen vorderingen sneller kunt innen.

27. Maak afspraken met de verhuurder als je in een huurpand zit.

28. Let erop dat je tijdig factureert als je verkoopt op rekening.

29. Bekijk de mogelijkheid om facturen te financieren.

30. Werk met aanbetalingen voor grotere orders.

31. Informeer bij afnemers of het mogelijk is om met betalingskorting te zorgen voor kortere betalingstermijnen.

32. Beoordeel goed op welke andere kosten je eventueel kunt besparen.

Fiscaal

33. Bekijk of het noodzakelijk is om de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te verlagen, als er minder winst over 2020 wordt verwacht.

34. Inventariseer of het noodzakelijk is melding te maken van betalingsonmacht. (Dit is alleen van toepassing op BV’s (niet bij de eenmanszaak of VOF).

35. Overweeg of het noodzakelijk is uitstel van betaling aan te vragen voor verschuldigde belastingen.

36. Hou bij verkopen op rekening in de gaten of er sprake is van oninbare vorderingen waarvan je de al afgedragen btw kunt terug vorderen.

Leveranciers/assortiment

37. Hou goed in de gaten welke leveranciers verplichtingen niet kunnen nakomen en onderneem tijdig actie.

38. Hou je assortiment scherp in het oog: naar welke producten is nu meer vraag en naar welke producten (al dan niet tijdelijk) minder?

39. Neem eventueel maatregelen tegen hamsteren van essentiële artikelen.

40. Bepaal of er voldoende voorraad is of dat je rekening moet houden met een terugval in productie of handel vanwege tekorten aan de inkoopkant.

Digitalisering / thuiswerken

41. Zorg dat je al je essentiële gegevens in de cloud hebt zodat iedereen die niet in de winkel hoeft te zijn thuis kan werken.

42. Maak je administratie volledig digitaal. 

Schadevergoeding

43. Ook de ondernemers in de retail non-food branche kunnen een aanspraak maken op de 4.000 euro schadevergoeding in verband met COVID-19. Als je een winkel in de non-food retail hebt (bijvoorbeeld mode/schoenen/sport) en gedwongen dicht moet of forse omzetderving hebt door de corona-crisis, dan kun je via de RVO een aanvraag indienen voor schadevergoeding. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Voor meer informatie verwijzen we jou ook graag naar bijgaand artikel van Alfa.  Check voor de meest actuele stand van zaken altijd de site van het RVO.

Toekomst

44. Overzie goed welke scenario’s er zijn voor de korte en de wat langere termijn. Werk verschillende scenario’s uit zodat je in alle gevallen in controle bent.

Belangrijke sites voor financiële regelingen rondom corona

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen

https://www.rvo.nl/coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Erik Langerhuizen

Erik Langerhuizen

Relatiemanager

088 2533200 | elangerhuizen@alfa.nl


Meer over Erik