Banner

Betalingsregeling van corona-uitstel belastingschulden verder verruimd

7 juli 2021 | Door:  Arne de Beer

Op 27 mei 2021 heeft het kabinet een verlenging van de corona-steunmaatregelen bekend gemaakt. Onderdeel hiervan is de versoepeling van de betalingsregeling voor belastingschulden en de invorderingsrente. Dit artikel licht de veranderingen in de betalingsregeling toe en geeft aandachtspunten waar je als ondernemer op moet letten. 

LET OP: Lees het artikel van 12 oktober 2021 over 'Tijdelijk aanvullend uitstel belastingschulden mogelijk'

Belangrijke wijzigingen in de betalingsregeling

  1. Verlenging betalingsuitstel naar 1 oktober 2021. Het betalingsuitstel belastingen is verlengd tot 1 oktober 2021. Ondernemers kunnen tot die datum een betalingsuitstel van 3 maanden of een verlenging aanvragen. Heb je al uitstel gekregen tot 1 juli 2021, dan wordt dit automatisch opgeschoven naar 1 oktober 2021.
  2. Uitstel startdatum betalingsperiode naar 1 oktober 2022. De betalingsregeling zou direct op 1 juli 2021 starten. Deze startdatum is uitgesteld naar 1 oktober 2022. Je krijgt dus meer dan een jaar langer de tijd om met de afbetaling te starten.
  3. Verlenging van de betalingsperiode naar 5 jaar. De betalingsregeling zou gelden voor 36 maanden (3 jaar). Deze periode wordt verlengd naar 60 maanden (5 jaar).
  4. Invorderingsrente (op te betalen belastingschulden) gaat stapsgewijs omhoog. Vanaf 1 januari 2022: 1%. Vanaf 1 juli 2022: 2%. Vanaf 1 januari 2023: 3%. Vanaf 1 januari 2024: 4%. Dit beperkt enigszins het oplopen van jouw belastingschuld tijdens de afbetalingsperiode.

Nieuwe belastingverplichtingen op tijd betalen

Belangrijk is dat er vanaf 1 oktober van dit jaar geen nieuwe belastingschulden meer mogen ontstaan. Voor onder meer de loon- en omzetbelasting betekent dit dat je de belastingen over het laatste belastingtijdvak voor 1 oktober 2021 op tijd moet betalen. Doe je dat niet, dan krijg je niet de mogelijkheid om van de betalingsregeling gebruik te maken.

Verlenging bijzonder uitstel aanvragen uiterlijk op 30 september 2021

De betalingsregeling geldt automatisch voor jou als ondernemer als je het eenmalige 3 maanden-uitstel hebt gehad. Ben je sindsdien bij met (nieuwe) belastingbetalingen, dan is er in principe geen actie nodig. Wil je dat ook jouw belastingschulden ná de 3 maanden-periode onder de betalingsregeling vallen? Vraag dan uiterlijk op 30 september 2021 een verlenging van het bijzonder uitstel aan. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Heb je belastingschulden openstaan van vóór de coronaperiode? Ook dan is het belangrijk om uiterlijk op 30 september 2021 verlenging van betalingsuitstel aan te vragen.

Geen kwijtschelding belastingschuld

Er komt geen algemene (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van de belastingschuld. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden van verruiming van het saneringsbeleid van de Belastingdienst, gericht op in de kern gezonde bedrijven. In de kamerbrief worden al 4 beleidsopties genoemd, die nog verder worden uitgewerkt.

Lees  hier meer over het betalingsuitstel en de voorwaarden voor verlenging.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne