Banner

Tozo 2.0: nu wel een partnertoets

26 mei 2020 | Door:  Arne de Beer

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met vier maanden verlengd. De regeling wordt wel aangepast. Ook de bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling blijft van kracht. De aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt verlengd tot eind september 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Aanscherping met partnertoets

De Tozo 2.0 bevat, in tegenstelling tot de Tozo 1.0, wel een partnertoets. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige in de nieuwe regeling dus geen inkomensondersteuning meer. Er geldt echter nog steeds geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf en de zogeheten kostendelersnorm wordt ook nu niet toegepast. Deze norm betekent dat wanneer meerdere volwassenen samenwonen, de bijstandsuitkering lager wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten gedeeld worden. Ook onder de nieuwe Tozo-regeling is dit dus niet het geval. Het oorspronkelijke plan was om de Tozo-regeling te verlengen tot 1 september, inmiddels is besloten de regeling een maand langer door te laten lopen.  

Lening voor bedrijfskapitaal

Ondersteuning blijft verder ook mogelijk in de vorm van een lening tot maximaal 10.157 euro voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Let op!

Ondernemers kunnen de Tozo 2.0 vanaf 1 juni tot met 30 september aanvragen bij hun woongemeente.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne