Banner

Corona: afspraken met Duitsland en België verlengd

5 januari 2021 | Door:  Barry Scheer

Thuiswerken

Thuiswerken is nog steeds gebruikelijk vanwege de aanhoudende Corona-pandemie. De hoofdregel onder belastingverdragen is dat het salaris van de werknemer wordt belast in het werkland. Door thuiswerken zou dit het woonland zijn, maar dit kan leiden tot ongewenste (fiscale) gevolgen voor het inkomen.

Afspraken

Nederland heeft met Duitsland en België nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen. Met Duitsland en België is voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat de  thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar je onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. Je hoeft niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. Je kunt de thuiswerkdagen ook blijven behandelen als dagen waar feitelijk is gewerkt. Deze keuze kun je maken bij het invullen van jouw aangifte IB/PVV, door de gewenste verdeling aan te houden, zonder daarbij expliciet jouw keuze te hoeven aangeven.

Duitsland

De bevoegde autoriteiten van Duitsland en Nederland hebben een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de overeenkomst van 6 april 2020 met betrekking tot de situatie van grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis over de toepassing, respectievelijk interpretatie, van het verdrag ter voorkoming dubbele belasting met Duitsland en een tijdelijke vrijstelling van enkele Duitse socialezekerheidsuitkeringen tot en met 31 maart 2021 van toepassing zal blijven.

België

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland hebben een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de overeenkomst van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 mei 2020, 19 juni 2020 en 24 augustus 2020, met betrekking tot de situatie van grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis over de toepassing, respectievelijk interpretatie, van het verdrag ter voorkoming dubbele belasting met België tot en met 31 maart 2021 van toepassing zal blijven.

Brexit - Conserverende aanslag belastingjaren voor 2021 wijzigt niet

De Brexit heeft geen gevolgen voor conserverende aanslagen opgelegd over een belastingjaar voor 2021. De regels voor uitstel van betaling en de zekerheidsstelling blijven zoals ze voor de Brexit waren. De tekst zoals die op de website van de Belastingdienst staat is hieronder overgenomen.

Wat betekent Brexit voor mijn conserverende aanslag?

Ga je verhuizen naar het buitenland? Dan krijgt u misschien een ‘conserverende aanslag’. Voor zo’n aanslag kun je uitstel van betaling krijgen. Gaat het om een verhuizing naar een land buiten de Europese Unie? Dan moet je een zogenoemde zekerheid stellen, zodat wij de garantie hebben dat je jouw aanslag zult betalen. Verhuis je vóór 1 januari 2021 naar het Verenigd Koninkrijk? En leggen wij over een belastingjaar vóór 2021 een conserverende aanslag op? Dan maken wij een uitzondering. Je hoeft tot en met het belastingjaar 2020:

Let op! Deze overgangsregeling geldt ook als je al vóór 1 januari 2021 bent verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk en uitstel van betaling hebt.

Barry Scheer

Barry Scheer

Fiscaal adviseur

088 2531143 | bscheer@alfa.nl


Meer over Barry