Actueel

Klimaatakkoord: welke subsidies kun je verwachten?

Klimaatakkoord: welke subsidies kun je verwachten?

18 juli 2019 | Jorian Blom

Op 28 juni is in Den Haag het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord moet ertoe bijdragen dat Nederland minimaal 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken zet de overheid in op CO2-verlagende maatregelen. Deze hebben betrekking op onder andere de gebouwde omgeving, mobiliteit en industrie. Diverse middelen, waaronder subsidies, moeten de verandering aanjagen.

Weet je zeker dat je de kasadministratie op orde hebt?

Weet je zeker dat je de kasadministratie op orde hebt?

18 juli 2019 | Erik Wijnne

Ontvang je als ondernemer veel contant geld van klanten? Dan verdient je kasadministratie zeker aandacht. Het is al een hele uitdaging om het geld veilig op de bankrekening te krijgen. Maar hoe verwerk je alles makkelijk en snel in de kasadministratie? En waar moet je eigenlijk op letten?

Nieuwe pachtnormen: is jouw pachtprijs nog wel juist?

Nieuwe pachtnormen: is jouw pachtprijs nog wel juist?

18 juli 2019 | Jeroen van den Hengel

Een pachter en verpachter regelen samen de pachtprijs. De pachtprijs mag niet hoger zijn dan de hoogst toelaatbare pachtprijs. Deze maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter, voor pacht van 1 hectare of minder en voor teeltpacht. Ga na of de overeengekomen pachtprijs nog steeds juist is. Te veel of te weinig betaalde pacht kan tot vijf jaar terug worden opgeëist.

Alfa stopt met automatisch indienen bezwaren box 3

Alfa stopt met automatisch indienen bezwaren box 3

16 juli 2019 | Iris Rooyakkers

Op basis van een arrest van de Hoge Raad op 14 juni 2019, worden de massale bezwaren inzake de box 3-heffing 2013 en 2014 afgewezen. Het arrest maakt ook de kans op een positieve uitspraak in de massaal bezwaarprocedures over de box 3-heffing over 2017 en 2018 kleiner. Wij schatten de kans dermate laag in, dat ervoor is gekozen om te stoppen met het automatisch indienen van bezwaren voor onze klanten.

Notificatie e-mail eHerkenning ontvangen? Verleng tijdig je bevoegdheid!

Notificatie e-mail eHerkenning ontvangen? Verleng tijdig je bevoegdheid!

16 juli 2019 | Jeroen van den Hengel

Een groot aantal agrarische klanten heeft onlangs een e-mail ‘Notificatie eHerkenning’ van Z login ontvangen, of krijgt deze nog. In deze mail staat dat de bevoegdheid ‘beheerdersrol’ binnenkort afloopt. Voorkom dat je binnenkort niet meer met je eHerkenningsmiddel kunt inloggen op bijvoorbeeld de RVO-site. Door het downloaden, invullen en opsturen van een pdf-formulier moet je je bevoegdheid verlengen.

Scoor je beter dan je collega-melkveehouder?

Scoor je beter dan je collega-melkveehouder?

10 juli 2019 | Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Altijd al willen weten hoe je collega-melkveehouder het doet? Het groepsoverzicht van Alfa geeft inzicht!

Gooi het met Alfa op een Klimaatakkoordje

Gooi het met Alfa op een Klimaatakkoordje

8 juli 2019 | René Grootscholten

Voor wie het nieuws heeft gemist: er ligt een Klimaatakkoord op tafel. Het veelbesproken akkoord heeft voor iedere Nederlander en elk Nederlands bedrijf gevolgen. Ook de tuinbouw moet aanvullende maatregelen nemen als het aan het kabinet ligt. Ondanks dat er al veel bereikt is op energiegebied, vragen de komende jaren extra investeringen. Daarom is het verstandig tijdig Alfa in je plannen te betrekken en ons te laten meekijken naar mogelijke subsidies.

To BV or not to BV: is een spaarrekening in de BV voordelig?

To BV or not to BV: is een spaarrekening in de BV voordelig?

10 juli 2019 | Onno Clous

Ondernemers, spaarders en beleggers vragen zich vaak af of een BV fiscaal gunstiger is. In twee bijdragen ga ik daarop in. Doe je er slim aan om in de BV te gaan sparen? Of zijn er wellicht betere alternatieven?