Actueel

Weergave: Items Tijdlijn

Nieuwe editie van Mens in bedrijf online en op de deurmat

Nieuwe editie van Mens in bedrijf online en op de deurmat

14 december 2018 | Annemiek Pelle

Deze week is bij klanten van Alfa ons relatiemagazine Mens in bedrijf bezorgd. In dit magazine vind het actuele nieuws en verhalen over onze inspirerende en bevlogen klanten.

Loonbelasting afhankelijk van woonland per 2019

Loonbelasting afhankelijk van woonland per 2019

12 december 2018 | Erik Bos

Vanaf 2019 is het opletten geblazen als je werknemers beloont die geen inwoner van Nederland zijn. De heffingskorting die een werknemer krijgt, wordt namelijk afhankelijk van het land waarvan hij inwoner is. Om onderscheid te kunnen maken op basis van het woonland, komen er drie keer zoveel loonbelastingtabellen dan nu het geval is. Kies je de verkeerde tabel, dan ligt een naheffing op de loer. Alfa helpt je om dit te voorkomen.

Salarisadministratie in de horeca: wat wijzigt in 2019?

Salarisadministratie in de horeca: wat wijzigt in 2019?

12 december 2018 | Erik Bos

Als je actief bent in de horeca én personeel in dienst hebt, krijg je in het nieuwe jaar met in ieder geval twee wijzigingen te maken. Eén van die wijzigingen betreft de afrekening van de pensioenpremie voor jouw personeel. Daarnaast stijgen de lonen in jouw branche per januari 2019. Over beide onderwerpen lees je meer in dit artikel.

Huur bij Alfa voor half geld een Brexit-consultant in!

Huur bij Alfa voor half geld een Brexit-consultant in!

10 december 2018 | René Grootscholten

Heel voorzichtig lijkt er een doorbraak te zijn in de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De twee partijen hebben een akkoord. Het lot van de Britten ligt daarmee in eigen hand, want alleen de politiek in het VK kan nog roet in het eten gooien. Hoe dan ook: de Brexit komt er, goedschiks of kwaadschiks. Daarom is het goed om na te denken over een toekomst voor je bedrijf ná de scheiding. Je kunt nu voor half geld een consultant inhuren die de gevolgen voor jou in kaart brengt. Cadeautje van (maximaal) € 2500 van de overheid. En die consultant? Die vind je overal dichtbij: bij Alfa!

Pachtersvoordeel niet langer belastingvrij

Pachtersvoordeel niet langer belastingvrij

6 december 2018 | Arne de Beer

Staatssecretaris Menno Snel heeft de goedkeuringen voor pachtersvoordelen ingetrokken. Dit betekent dat niet langer een vrijstelling geldt voor pachtersvoordelen die zijn ontstaan bij bedrijfsopvolgingen in de familiesfeer. Dit staat in een op 6 december 2018 gepubliceerd besluit. Daarnaast kunnen pachtersvoordelen buiten de familiesfeer niet meer afzonderlijk worden doorgeschoven. In het besluit waarin de goedkeuringen worden ingetrokken staat een overgangsperiode tot en met 30 juni 2019. Is de pachter uiterlijk op 30 juni 2019 juridisch eigenaar van de grond geworden dan blijven de oorspronkelijke goedkeuringen voor hem gelden.

Broeikasgassen in de dagelijkse praktijk

Broeikasgassen in de dagelijkse praktijk

5 december 2018 | Arjan de Jong

Nog steeds neemt wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen toe. De voornaamste oorzaak is een stijgend gebruik van fossiele brandstoffen, door een toenemend aantal mensen met toenemende welvaart. Een gevolg daarvan is de opwarming van de aarde, waardoor we mondiaal een gezamenlijke opdracht hebben.

Jonge landbouwer? Vraag de POP3-subsidie aan!

Jonge landbouwer? Vraag de POP3-subsidie aan!

5 december 2018 | Kees-Jan Dijk

Net als afgelopen jaren is ook dit jaar weer de POP3-subsidieregeling voor jonge landbouwers opengesteld. Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kan subsidie voor diverse investeringen worden aangevraagd. De meeste provincies hebben de openstellingsbesluiten gepubliceerd.

Wettelijke betalingstermijn factuur verstreken? Handel als volgt!

Wettelijke betalingstermijn factuur verstreken? Handel als volgt!

4 december 2018 | Rohalt Janssens

Nadat je goederen of diensten hebt geleverd, wil je ook graag betaald worden voor je levering. Soms is dat een kwestie van gelijk oversteken via een cash betaling. Soms lever je op rekening. Je wilt natuurlijk dat je factuur ook betaald wordt. Liefst binnen een acceptabele periode. Wat zijn de wettelijke regels van betalingstermijnen en wat kun je er zelf aan doen om spoedig betaald te worden?