Banner

Verdere uitbreiding steunmaatregel TVL

26 januari 2021 | Door:  Jelmer Beckmann

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet op 12 januari jl. besloten om de huidige lockdown te verlengen. Veel bedrijven moeten hierdoor langer hun deuren gesloten houden. Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket daarom nogmaals flink uit door toegang tot de verschillende regelingen (waaronder de TVL) verder te verruimen.

Aanpassingen TVL eerste kwartaal 2021

De TVL-regeling wordt vanaf 1 januari 2021 op de volgende punten aangepast:

Hogere vergoedingspercentage, meer subsidie en openstelling niet-mkb 

De vergoedingspercentage van de vaste lasten wordt verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Het percentage loopt daarmee niet langer op van 50% (bij 30% omzetverlies) naar 70% (bij 100% omzetverlies). Het maximale subsidiebedrag voor een onderneming per kwartaal wordt daarnaast verhoogd van €90.000 naar €330.000. Kleine bedrijven worden in Q1 2021 nader tegemoet gekomen, door de minimumsubsidie te verhogen naar €1.500 (i.p.v. €750). De referentieperiode voor Q1 2021 m.b.t. de berekening van het omzetverlies is het eerste kwartaal van 2019.

Naast een verhoging van de vergoedingspercentages heeft het kabinet ook besloten de regeling open te stellen voor niet-mkb bedrijven. Vanaf Q1 2021 kunnen dus ook bedrijven met meer dan 250 medewerkers TVL aanvragen. Voor deze bedrijven gelden dezelfde overige voorwaarden, maar wordt het maximum subsidiebedrag vastgesteld op € 400.000 .

Verlenging en verhoging Voorraadsubsidie gesloten detailhandel

Doordat de verplichte sluiting van een groot deel van de detailhandel langer voortduurt heeft het kabinet besloten de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel te verlengen. De subsidie wordt  in Q1 2021  verder verhoogd tot een opslag van 21% op  het vastelastenpercentage  (voorheen 5,6%). De vastelastenpercentage van bijvoorbeeld een kledingzaak wordt daarmee verhoogd van 15% naar 36%. Omdat TVL Q1 2021 85% van de vaste lasten vergoedt, komt de opslagvergoeding  voor TVL Q1 2021 neer op circa 17,8% extra subsidie. De eventuele opslag wordt automatisch meegenomen bij een aanvraag voor de TVL (o.b.v. SBI-code). De opslag kent een eigen maximumvergoeding van €200.000 en valt buiten de maximumvergoeding van €330.000.

Voorbeeld: Een kledingzaak met een omzet van €200.000 per kwartaal, een loonsom van €25.000 per kwartaal en €30.000 aan vaste lasten per kwartaal krijgt bij een omzetverlies van 40% in Q1 2021 voor dat kwartaal in totaal €24.480 aan subsidie vanuit de TVL en de subsidie voorraadkosten (€10.200 TVL + € 14.280 subsidie voorraadkosten). Bij een omzetverlies van 100% in Q1 2021 ontvangt deze onderneming voor dat kwartaal in totaal €61.200 aan subsidie vanuit de TVL en de subsidie voorraadkosten (€25.500 TVL + €35.700 subsidie voorraadkosten).

Starters

Voor starters gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020 komt er een aparte regeling. Deze zal gaan lijken op de TVL-regeling, maar de exacte invulling van de regeling is nog niet bekend. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn en de regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021. Het kabinet hoopt het loket hiervoor in april/mei 2021 te kunnen openen.

TVL aanvragen?

Voor elke nieuwe ronde een aparte aanvraag worden gedaan via de website van de RVO. De verwachting is dat een aanvraag voor Q1 2021 vanaf begin februari 2021 ingediend kan worden. De verschillende uitbreidingen zijn dan nog niet doorgevoerd, maar worden (na goedkeuring door de Europese Commissie) op een later moment automatisch uitgekeerd.

Voor het doen van een aanvraag is een eHerkenning op niveau 1 vereist. Op de website van het RVO kan eenvoudig met een Adviestool bepaald worden of je in aanmerking komt voor de TVL en hoeveel subsidie je kan verwachten. RVO heeft ook een instructievideo voor de TVL aanvraag gemaakt. Op dezelfde site kan de aanvraag worden gedaan.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer