Banner

Sierteelt: overheid wil compenseren, hou dagboek bij!

24 maart 2020 | Door:  Chris Boers

In een paar dagen tijd heeft het coronavirus al ongekend flink huis gehouden in Nederland. De sierteelt is een van de sectoren die keihard wordt getroffen. Met veel siertelers onder onze klanten mag duidelijk zijn dat we bij Alfa de situatie op de voet volgen. Wat is er tot nu toe bekend?

In zijn nationale toespraak heeft minister-president Rutte al laten weten dat het kabinet ondernemers niet in de steek wilt laten. Op welke wijze de overheid de geleden schade wil compenseren is nu nog niet bekend. Vooruitlopend op die mogelijke compensatie is het van belang om de schade zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ons eerste advies aan siertelers is daarom om van dag tot dag bij te houden wat je financiële strop is, zodat je op een later moment voldoende bewijsmateriaal hebt. Doe dit met behulp van foto’s, stortbonnen, administratie etc..

Extra liquiditeit aanvragen

Omzet die wegvalt heeft direct impact op de liquiditeit van jouw onderneming. Voor mkb-bedrijven is er een ruimere borgstellingsregeling voor kredieten gekomen. Alfa zoekt momenteel uit welke ondernemers hiervoor in aanmerking komen. Los van die regeling kunnen wij jou ondersteunen om een aanvraag voor extra krediet bij de bank te doen.

Geen werktijdverkorting meer

Sinds dinsdagavond 17 maart zijn aanvragen voor werktijdverkorting (WTV) in verband met het coronavirus niet meer aan de orde. Maar de vóór die datum toegekende vergunningen VTW vervallen niet; deze worden volgens de laatste informatie meegenomen in de aanvragen bij het UWV voor de tegemoetkoming in de loonkosten op basis van de nieuwe Tijdelijke Noodmatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die overigens terugwerkende kracht heeft per 1 maart. Een WTV-vergunning zal niet verlengd worden; voor de periode na die 6 weken kun je beroep doen op de sinds 17 maart bestaande NOW-regeling.

Belastinguitstel

De fiscus maakt het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor loonbelasting en btw. Zelfs als je de voorlopige aanslag over 2020 al hebt voldaan, kun je een aanvraag doen om het geld weer terug te vragen.

Uitstel heffing energiebelasting – elektra en gas

Het kabinet gaat de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet gaat onderzoeken hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas, zoals in de sierteelt. Het kabinet gaat hierover in gesprek met de energieleveranciers.

Alfa houdt je op de hoogte

Voor iedereen in Nederland is de situatie momenteel nog onoverzichtelijk. Dat geldt in het bijzonder voor de financiële afhandeling van de coronacrisis. Bij Alfa houden we het actuele nieuws rond de sierteelt goed in de gaten. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, delen we die via een volgende nieuwsbrief.

Heb je vragen? Dan staat het ABT (Adviesteam Bedrijfskunde Tuinbouw) voor je klaar. Vanwege besmettingsgevaar werken de meeste medewerkers vanuit huis, maar we zijn goed bereikbaar. Aarzel daarom niet om contact op te nemen!

Chris Boers

Chris Boers

Senior bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris