Banner

Noodkrediet nodig? Download nu het mkb-liquiditeitsmodel van Alfa

15 april 2020 | Door:  Frank van Ee

Veel ondernemers hebben inmiddels uitstel van aflossingen en belastingbetaling aangevraagd om op korte termijn over voldoende liquiditeitsruimte te kunnen beschikken. Ook de NOW-regeling zorgt bij veel bedrijven voor kostenverlichting in de komende paar maanden. Maar hoe zien de maanden daarna eruit? Ben je bij een lagere omzet dan nog steeds in staat je rekeningen te betalen? Of is het slim een ‘noodkrediet’ aan te vragen? Het mkb-liquiditeitsmodel van Alfa geeft antwoord.

Niemand kan in een glazen bol kijken. Zeker in de huidige tijd is vooruitkijken erg lastig. Inzicht in je verwachte liquiditeitsontwikkeling is de komende maanden echter essentieel. Enerzijds om het effect van alle overheidsmaatregelen op korte termijn goed in beeld te krijgen, maar ook om inzicht te krijgen in je kaspositie op iets langere termijn. Denken in verschillende scenario’s leidt tot meer inzicht.

Vragen die kunnen spelen zijn:

Voorbereiding aanvraag noodkrediet

Allemaal vragen die je financieel inzichtelijk kunt maken met een liquiditeitsbegroting. Daarmee heb je een mogelijk kastekort natuurlijk niet direct opgelost. Wel heb je inzichtelijk of er misschien toch extra kredietruimte moet worden aangevraagd bij de bank. Een aanvraag voor een dergelijk ‘noodkrediet’ moet goed worden voorbereid. Een liquiditeitsbegroting helpt daarbij. Daarmee kan worden aangetoond of jouw bedrijf zonder de effecten van de coronacrisis wél in staat was om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dat verhoogt de kans op een positieve uitslag van de bank. Met een goed voorbereide aanvraag heb je die uitslag bovendien veel sneller.

Mkb-liquiditeitsmodel van Alfa

Om inzicht te krijgen in de liquiditeitsontwikkeling van jouw bedrijf heeft Alfa het mkb-liquiditeitsmodel ontwikkeld. Dit model kun je hier downloaden en eenvoudig zelf invullen. Bespreek de uitkomst eens met je eigen Alfa-adviseur. Bij een dreigend liquiditeitstekort kan hij of zij je dan alsnog verder helpen bij de aanvraag van een noodkrediet.

Download liquiditeitsmodel