Banner

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en corona-maatregelen

15 april 2020 | Door:  Jan Poppe

De brief van 7 april 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft naast alle andere maatregelen voor bedrijven ook een financiële steun voor de agrarische sector. Wachten op het geld uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) betekent voor de EU dat uitbetaling tot op zijn vroegst 16 oktober 2020 plaatsvindt. Uitbetaling van het voorschot kan niet zonder de administratieve controles, maar volgens de EU wel voor de fysieke controles. Waar hebben wij het over? Het gaat om de voorschotbetalingen voor directe inkomenssteun en het verhogen van de standaardpercentages voor Agrarisch Natuurbeheer (ANLb).

Nederland - EU

De reden van de tegemoetkoming is dat volgens het Nederlandse kabinet de Nederlandse boeren liquiditeitsproblemen hebben of krijgen. De brief spreekt over het snel krijgen van een liquiditeitsvraagstuk. De overheid wil hierin een tegemoetkoming geven en vanaf 1 juli aanstaande de voorschot betalingen kunnen doen. In plaats van de voorgestelde 70% (voorstel EU) wil de overheid het percentage van het voorschot verhogen naar 80%, met daarbij de kanttekening dat veel lidstaten dit wensen.

Erkenning

Kortom, ook in de agrarische sector geldt, liquiditeit is belangrijk voor de bedrijfsvoering én de overheid wil haar steentje bijdragen door eerder de voorschotten uit het GLB uit te betalen. Een stap richting de verdere erkenning dat de landbouwsector deel uitmaakt van de vitale beroepsgroepen. Het wegvallen van agrarische bedrijven is niet wenselijk om de samenleving draaiend te houden. Er moet gegeten worden. Deze constatering geeft toch een goed gevoel, maar ook hier geldt van goede woorden kan men niet eten.

Wordt vervolgd?

De volgende stap is dat alle ketenpartijen de redelijkheid bewaken bij prijsonderhandelingen voor het product. De landbouw dient niet onevenredig hard te worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus.  Nee, niet onevenredig hard, maar waardering voor het agrarische product in een eerlijke prijs ingebed in een transparante kostenketen. Zoveel monden om te voeden vertaald naar een prijs van het product, waarbij liquiditeitszorgen bij een gezonde bedrijfsvoering niet moeten kunnen bestaan.

Jan Poppe

Jan Poppe

Senior juridisch adviseur

| jpoppe@alfa.nl


Meer over Jan