Banner

Vouchers en corona: hoe zit het met de btw?

15 april 2020 | Door:  Harm-Jan de Boer

Als je niet in staat bent je klanten te bedienen, dan wil je ze het liefst daarvoor zo snel mogelijk compenseren. Ondernemers bieden hun klanten in de coronacrisis daarom vouchers aan. Zo heeft de reisbranche (HISWA-RECRON) zelfs een speciale omboek- en annuleringsvoucher geïntroduceerd. Je ziet het ook in de horeca, bij evenementenbureaus, sportscholen enzovoort. Het mes snijdt aan twee kanten, want het is natuurlijk ook goed voor de liquiditeitspositie. Er komt geld binnen of eerdere betalingen worden veiliggesteld. Een goede zaak, maar let daarbij wel op de btw.

Vouchers

Een voucher is een soort tegoedbon die je klanten het recht geeft deze te zijner tijd om te wisselen voor je producten of diensten. Wat de btw-gevolgen zijn van de uitgifte van een voucher is uiterst complex en hangt sterk af van de situatie. In dit nieuwsbericht beperken we ons dan ook tot hoofdlijnen. In feite zijn er twee soorten vouchers.

Single purpose voucher (SPV)

Dit zijn vouchers bestemd voor enkelvoudig gebruik. Dat wil zeggen dat je bij de uitgifte al weet welk btw-bedrag in welk land verschuldigd is voor de onderliggende dienst. In dat geval is de btw ook al bij uitgifte verschuldigd.

Multi purpose voucher (MPV)

Deze vouchers zijn geschikt voor meervoudig gebruik. In btw-taal betekent dit dat de omvang van het verschuldigde btw-bedrag bij uitgifte nog niet bekend is, bijvoorbeeld omdat het van toepassing zijnde btw-tarief (21% en 9%) niet bekend is. Dit type voucher is interessant omdat de btw pas is verschuldigd op het tijdstip dat deze wordt verzilverd.

Annulerings- of corona-vouchers

Dit soort benamingen zien we in annuleringssituaties waarin de klant al (gedeeltelijk) heeft betaald. De betalingen worden dan omgezet in tegoedbonnen voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. Als bij de inwisseling van deze tegoedbon niet hoeft te worden bijbetaald, is voor de btw sprake van een voucher. Zoals hiervoor al is aangegeven kan dan een voordeel ontstaan als sprake is van een zogenaamde multi purpose voucher. In dat geval zou pas bij het verzilveren daarvan btw betaald hoeven te worden. Terwijl de annulering zelf misschien wel nu al recht geeft op btw-teruggaaf.

Wat kun je doen?

Wij realiseren ons dat het hiervoor geschetste slechts een uitleg is op hoofdlijnen. Neem vooral contact met ons op om de btw-gevolgen in jouw situatie te bespreken. Misschien is er zelfs een btw-voordeel te behalen.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan