Banner

Aanvragen tegemoetkoming vaste lasten nu mogelijk

29 juni 2020 | Door:  Jelmer Beckmann

Ben je als ondernemer getroffen door de gevolgen van de coronacrisis? En heb je daardoor moeite om de vaste lasten te kunnen betalen? Dan is het vanaf 30 juni mogelijk om een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen via de website van het RVO.

Lees het artikel over de TVL van eind oktober voor de meest recente informatie.

De TVL helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. Vaste lasten zijn huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. De regeling is alleen voor ondernemers die in deze periode een omzetverlies van 30 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar verwachten. De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector en bedraagt maximaal 50.000 euro. De regeling wordt uitgevoerd door de RVO.

Sectoren

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Aanvragen kan vanaf 30 juni tot en met 30 oktober

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via RVO vanaf 30 juni tot en met 30 oktober 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en opgericht en ingeschreven onder de juiste SBI-code in het KVK Handelsregister voor 15 maart 2020. Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Voorbeelden zijn: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting. De uitbetaling van een voorschot vindt zo snel mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend.

Voorwaarden aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, moet je onderneming voldoen aan enkele door de overheid opgestelde voorwaarden:

Hoeveel steun kan ik ontvangen?

De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op deze website is het CBS-percentage per SBI-code te vinden.

De berekening van de subsidie is: Normale omzet x omzetverlies in procenten x aandeel vaste lasten in procenten x 50 procent = hoogte subsidie.

Maximaal 50 procent van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro.

Rekenvoorbeeld 1:

Bedrijf A verdiende in juni tot en met september 2019 600.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien.

Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van 50.000 euro met een voorschot van 40.000 euro (80 procent).

Rekenvoorbeeld 2:

Bedrijf B verdiende in juni tot en met september 2019 20.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;

Meer informatie en speciale gevallen

Stel dat je geen btw-aangifte doet per kwartaal of je hebt geen omzetcijfers van juni tot en met september 2019 omdat je onderneming nog niet bestond. Of je hebt je onderneming tussen 1 en 15 maart 2020 opgestart. Ook dan is het mogelijk om te bepalen of je aanspraak kan maken op financiële ondersteuning. Kijk in deze gevallen voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Vaststelling van de tegemoetkoming

Wanneer je voldoet aan alle voorwaarden, dan krijg je een voorschot van 80 procent op basis van je geschatte omzetverlies uitbetaald. De overige 20 procent ontvang je na het aanvragen van een vaststelling, waarbij je het werkelijke omzetverlies moet melden. Dit moet gedaan worden voor 1 april 2021. Is het omzetverlies gelijk gebleven, dan ontvang je de laatste 20 procent. Bij een lager omzetverlies ontvang je minder dan 20 procent of moet je de subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger dan verwacht, dan ontvang je alsnog een hoger subsidiebedrag tot het maximum van 50.000 euro.

Aanvragen kan online via RVO.nl

Een aanvraag kan worden gedaan via de website van het RVO. De aanvraag kan niet door een intermediair worden ingediend. Inloggen is mogelijk met behulp van een eHerkenningsmiddel of DigiD (voor zelfstandingen). eHerkenning is de door de overheid gehanteerde manier van inloggen voor ondernemers. Voor het doen van een aanvraag is minimaal een eHerkenningsmiddel niveau 1 benodigd. Er zijn zes leveranciers erkend door de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Zie voor een overzicht van leveranciers en de kosten voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel: https://eherkenning.nl/leveranciersoverzicht. Een aanvraag voor een eHerkenningsmiddel op niveau 1 kan eenvoudig online worden gedaan.

Lukt het niet om een eHerkenningsmiddel aan te vragen of loop je tegen andere problemen aan? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen Alfa om de mogelijkheden te bespreken.

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer