Banner

Benut met de coronareserve nu vast jouw verwachte coronaverlies!

20 mei 2020

Een beetje extra liquiditeit kunnen veel ondernemers in deze moeilijke tijd goed gebruiken. Dat kan door in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019 alvast rekening te houden met het verwachte coronaverlies over 2020. Zo zorg je er nu al voor dat je over 2019 minder vennootschapsbelasting betaalt. Die zogenaamde ‘coronareserve’ is daarmee een welkome versoepeling.

Regels van verliesverrekening werken niet snel genoeg

De normale verliesverrekening ken je: een vastgesteld verlies wordt verrekend met een eerder of later boekjaar. In de vennootschapsbelasting kennen we ook de voorlopige verliesverrekening. Daarbij hoef je niet te wachten tot het verlies definitief is vastgesteld. Maar je kunt wel alvast 80% van het verlies verrekenen in afwachting van de definitieve vaststelling en aanslag.

Voorwaarde hiervoor is dat de aanslag over het boekjaar waarmee het verlies wordt verrekend al definitief is vastgesteld. Door de plotselinge coronacrisis zitten veel ondernemers op dit moment al te springen om extra liquiditeit. Met de voorlopige verliesverrekening kun je op zijn vroegst begin 2021 de betaalde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 terugkrijgen. En dan ook nog eens alleen als de aanslag over 2019 al definitief is vastgesteld.

Oplossing: coronareserve

In plaats van wachten op de voorlopige verliesverrekening is er nu de mogelijkheid tot het vormen van een coronareserve. Deze kan al direct effect hebben op de te betalen vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019. De coronareserve wordt opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Feitelijk wordt het verwachte coronaverlies van 2020 alvast in aftrek gebracht in de aangifte van 2019. Daarmee wordt de te betalen vennootschapsbelasting over 2019 lager.

Voorbeeld

Stel dat je BV over 2019 een belastbare winst van € 200.000 had. Dan zou de te betalen vennootschapsbelasting over 2019 € 38.000 bedragen. Over 2020 verwacht je dat je BV door de coronamaatregelen van de overheid een verlies van € 180.000 maakt. Daarnaast verwacht je dat door alle nasleep en economische omstandigheden het verlies over de overige maanden € 20.000 bedraagt. In totaal reken je dus op een verlies over 2020 van € 200.000.

In de aangifte vennootschapsbelasting over 2019 vorm je een coronareserve voor het verwachte coronagerelateerde verlies van € 180.000. Dan resteert een winst van € 20.000 over 2019 en daarmee een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting van € 3.800. De vorming van de coronareserve heeft daardoor een direct effect op je liquiditeit van € 34.200!

Spelregels coronareserve

De vorming van de coronareserve is wel gebonden aan een aantal voorwaarden.

De coronareserve wordt opgenomen als een ‘overige fiscale reserve’ in de aangifte vennootschapsbelasting. De toevoeging wordt gezien als dotatie aan de overige fiscale reserves. De vrijval wordt in de aangifte vennootschapsbelasting over 2020 opgenomen als onttrekking van de overige fiscale reserves. Door dit samenspel van spelregels komt het coronagerelateerde verlies van 2020 in aftrek in 2019.

Let op! Laat geen verliezen verdampen

Gebruikmaken van de coronareserve kan ertoe leiden dat eventuele oude openstaande verliezen verdampen. Dat komt doordat het resultaat over 2019 niet meer toereikend is voor de verrekening van deze oude verliezen. Ook voor stichtingen en ondernemingen die een onderneming drijven, kan het vormen van de coronareserve een effect hebben op het resultaat en de winstgrenzen die gelden voor vennootschapsbelastingplicht. Het vormen van de reserve is dus maatwerk. Overigens hoeft de coronareserve niet voor het gehele coronagerelateerde verlies te worden gevormd. Dit mag ook voor een deel van het verwachte verlies. Op  deze wijze kunnen eventuele nadelige effecten van het vormen van de reserve worden beperkt of voorkomen.

Gebroken boekjaren en reeds ingediende aangiftes

Als je onderneming een gebroken boekjaar heeft, moet de coronareserve worden gevormd in het boekjaar dat eindigt in de periode tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2020. Als je boekjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober, vorm je de reserve dus in de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019.

Heb je je aangifte vennootschapsbelasting over 2019 al ingediend? Dan kun je de coronareserve alsnog toepassen. Je dient dan een verbeterde aangifte vennootschapsbelasting over 2019 in waarin deze reserve is opgenomen.

Tot slot

Heb je op dit moment nog onvoldoende zicht op het verwachte resultaat over het boekjaar 2020 en het coronagerelateerde verlies in 2020? Dan kan het verstandig zijn om te wachten met het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Op het moment dat je de resultaten over 2020 beter kunt inschatten, kun je alsnog de aangifte over 2019 indienen, rekening houdend met een eventuele coronareserve.

Door het aanpassen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2019 kun je alvast wel een voorschot nemen op de te vormen coronareserve in de uiteindelijke aangifte. Let op: blijkt dat het resultaat van je onderneming over 2020 toch positief uitvalt, of kun je geen coronareserve vormen, dan kun je belastingrente verschuldigd zijn over het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting over 2019. Door de tijdelijke verlaging van de belastingrente naar 0,01% zal dit effect waarschijnlijk gering zijn.

Heb je vragen over de coronareserve of de toepassing daarvan? Neem contact met ons op, Alfa is overal dichtbij!