Actualiteiten stikstofdossier

Deze pagina vertelt je in één oogopslag de actualiteit omtrent de stikstofproblematiek . Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en wij vinden het als Alfa belangrijk om alle landbouwers hiervan op de hoogte te houden. Daarbij is het van belang om een goede vertaalslag naar je individuele situatie te maken. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten voor de laatste updates van Alfa over het stikstofdossier.

Update 4 december 2019: Afspraken tussen ministerie en provincies over stikstofbeleid

Op 4 december 2019 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen de afspraken tussen het ministerie en de provincies inzake beleidsregels voor vergunningverlening.

Meer informatie

Update 25 november 2019: Voorgestelde stikstofmaatregelen Landbouw Collectief

Op 20 november 2019 presenteerde het Landbouw Collectief het rapport “Uit de gecreëerde impasse”. Dit Collectief is een verbond tussen boerenbelangenorganisaties en boerenprotestgroepen. Het rapport is bedoeld om te helpen de stikstofimpasse te doorbreken.

Meer informatie

Update 13 november 2019: Update stikstofproblematiek; voortgang vanuit het ministerie

Op 13 november 2019 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen drie maatregelen voor de korte termijn. Twee van deze maatregelen betreffen de landbouw.

Meer informatie

Update 7 november 2019: Update stikstofproblematiek; voortgang vanuit het ministerie

Op 1 november jl. heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een update inzake de stikstofproblematiek.  We behandelen de belangrijkste zaken uit deze brief.

Meer informatie

Update 21 oktober 2019: (On)duidelijkheden omtrent uw natuurvergunning

Sinds de Raad van State-uitspraak eind mei over het Programma Aanpak Stikstof, heeft de natuurvergunning aardig wat stof doen opwaaien. Op 4 oktober jl. heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de adviezen van de commissie Remkes.

Meer informatie

Stikstofadvies over de PAS aan de Tweede Kamer

Op 25 september 2019 bracht het adviescollege Remkes haar eerste advies uit. Dit advies aan de Tweede Kamer bevat aanbevelingen voor de stikstofproblematiek voor de korte termijn. Het goede nieuws is dat een generieke en gedwongen krimp niet geadviseerd wordt en een warme sanering meer voor de hand ligt. Wel maakt het adviescollege duidelijk dat de stikstofdepositie naar beneden zal moeten en blijkt dat de vergunningverlening nog niet zomaar weer op gang is.

Meer informatie

Update 3 juli 2019: PAS: waar staat jouw bedrijf?

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van De Raad van State voorlopig een streep gezet door vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming middels het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Meer informatie