Banner

Stikstofregistratiesysteem biedt ruimte aan bouw en infrastructurele projecten

30 maart 2020 | Door:  Bert Lowijs

De Spoedwet aanpak stikstof is op 1 januari 2020 in werking getreden en voorziet in de mogelijkheid om een stikstofregistratiesysteem in te stellen dat ruimte moet bieden voor de bouw van woningen en de uitvoering van infrastructurele projecten.

Het stikstofregistratiesysteem komt erop neer dat de positieve effecten van maatregelen in de vorm van een reductie van de stikstofdepositie worden geregistreerd en hoeveel van deze reductie, na 30% afroming voor natuurwinst, kan worden toebedeeld aan een specifiek project.

Het stikstofregistratiesysteem is per 24 maart jl. operationeel en is als hulpmiddel bedoeld. Er hoeft geen beroep op het stikstofregistratiesysteem te worden gedaan als verzekerd is dat een project niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie.

Bronmaatregelen

Op dit moment is alleen de bronmaatregel “verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen” bij het stikstofregistratiesysteem betrokken. Toekomstige maatregelen ten behoeve van het registratiesysteem zijn een andere samenstelling van veevoer en de saneringsregeling varkenshouderij.

Projecten

Zoals aangegeven wordt het gunstige effect van de verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen ingezet voor woningbouw en infrastructurele projecten. Voor woningbouw geldt dat voorrang wordt gegeven aan woningbouwprojecten die zijn gelegen binnen gemeenten in een regio met een bovengemiddeld woningtekort en aan woningbouwprojecten voor de bouw van minimaal 100 woningen. De infrastructurele projecten zijn:

  1. A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
  2. A4 Haaglanden – N14
  3. A6 Almere Buiten Oost – Lelystad
  4. A12/A27 Ring Utrecht
  5. A27 Houten – Hooipolder
  6. A58 Eindhoven – Tilburg
  7. A58 Sint Annabosch – Galder

Beroep op stikstofregistratiesysteem

Onderstaande afbeelding geeft een impressie van de wijze waarop een beroep op het stikstofregistratiesysteem kan worden gedaan.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert