Banner

Beëindigingsregeling veehouderij en gerichte opkoop

6 september 2021 | Door:  Bert Lowijs

Op 31 augustus 2021 stuurde demisionair minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer over onder andere de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties en over de Maatregel Gerichte Opkoop. In dit artikel de hoofdlijnen van deze regelingen.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

De Lbv is een landelijke subsidieregeling voor bedrijven met productierechten die vrijwillig willen stoppen. Voor deze regeling is bijna 1 miljard euro gereserveerd.

Voor deelname aan de Lbv gaat een zogeheten drempelwaarde gelden. Er moet een minimale stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zijn om deel te kunnen nemen. Deze drempelwaarde is op dit moment nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of het bij deelname verplicht is om de bij het bedrijf behorende landbouwgronden te verkopen.

De Lbv wordt in twee gedeelten opengesteld:

Deelname aan de Lbv betekent het innemen en doorhalen van productierechten. Op deze manier borgt het kabinet de gewenste en noodzakelijke daling van de stikstofdepositie. Bij overtekening aan de regeling krijgen bedrijven met de hoogste stikstofdepositie voorrang.

De Lbv wordt deze maand voor inspraak vrijgegeven.

Maatregel Gerichte Opkoop (MGO)

De MGO is een regeling om zogeheten piekbelasters gericht op te kopen. Hiervoor komen alle bedrijven in aanmerking. Deze regeling, waarvoor bijna een half miljard euro beschikbaar is, is al eerder opengesteld geweest. Provincies bepalen uiteindelijk welke piekbelasters uiteindelijk worden opgekocht.

De tweede openstelling van de MGO is eind dit jaar voorzien en zal mogelijk ook ruimte bieden voor verplaatsing van piekbelasters in plaats van beëindiging.

Meer weten

Wil je meer weten over actualiteiten in het stikstofdossier? Raadpleeg dan Alfa Stikstof of neem neem contact op met een adviseur van het dichtstbijzijnde Alfa kantoor.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Senior adviseur omgevingsadvies

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert