Banner

Kan een PAS-melder met succes een schadeclaim indienen?

19 oktober 2023 | Door:  Bert Lowijs

Met het instellen van een Commissie schadevergoeding heeft de overheid een loket voor PAS-melders geopend om een schadeclaim in te kunnen dienen. Het gezegde ‘makkelijker gezegd dan gedaan’ lijkt hier op zijn plaats. Immers, voor het succesvol indienen van een schadeclaim gelden  een aantal stevige eisen.

Ben je in het kader van schadevergoeding daadwerkelijk een PAS-melder?

In het Instellingsbesluit Commissie schadevergoeding PAS-melders is uitgelegd wat een PAS-melder is: degene die een project heeft gerealiseerd waarvoor een melding is gedaan. Uit de toelichting op het instellingsbesluit blijkt dat het moet gaan om projecten die zijn gestart of uitgebreid tijdens de geldingsduur van de vrijstelling (1 juli 2015 – 29 mei 2019). Dit betekent dat PAS-melders die nog niets met hun melding hebben gedaan, om welke reden dan ook, in het kader van schadevergoeding niet als PAS-melder worden gezien.

Is er sprake van een terechte PAS-melding?

In de toelichting op het instellingsbesluit is aangegeven dat het de taak van de Commissie is om te beoordelen of er sprake is van een terechte PAS-melding. Dit is opmerkelijk, want het bevoegd gezag (veelal provincies) is hiervoor verantwoordelijk. Op dit moment zijn de meeste provincies bezig met het zogeheten verificatieproces: komt een PAS-melder in aanmerking voor legalisatie? Om met succes een schadeclaim in te kunnen dienen, lijkt het een vereiste dat er schriftelijke bevestiging van de provincie is dat de PAS-melder daadwerkelijk voor legalisatie in aanmerking komt.

Is er daadwerkelijk sprake van schade?

Ons inziens houdt het antwoord op deze vraag verband met het inperken van de gemelde activiteiten, bijvoorbeeld als gevolg van een handhavingsprocedure. Als hierdoor niet langer 100, maar 80 melk- en kalfkoeien mogen worden gehouden, dan wordt daadwerkelijk schade geleden.  Zolang de gemelde situatie zonder inperking kan worden voortgezet, is er geen sprake van schade.

In hoeverre kan de Staat verantwoordelijk worden gehouden voor de schade?

De Staat is verantwoordelijk als onomstotelijk vaststaat dat de schade het gevolg is van het onverbindend verklaren van de PAS-vrijstelling. Volgens ons is dit het geval als met goed gevolg het verificatieproces is doorlopen, het bevoegd gezag schriftelijk heeft bevestigd dat de PAS-melder voor legalisatie in aanmerking komt en de PAS-melder heeft aangetoond dat door het inperken van de gemelde activiteiten sprake is van schade.

Tot slot

De overheid heeft een loket geopend voor PAS-melders om een schadeclaim in te dienen. Voor het  succesvol indienen van een schadeclaim geldt volgens het Instellingsbesluit Commissie schadevergoeding PAS-melders een aantal stevige eisen, naast de eisen die voortvloeien uit het geldende aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en de geldende jurisprudentie hieromtrent. Makkelijker gezegd dan gedaan dus! Wil je meer informatie of ondersteuning neem dan met ons contact op via het dichtstbijzijnde kantoor.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Senior adviseur omgevingsadvies

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert