Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

Ik ben marktmanager Foods & Agri bij Alfa en verantwoordelijk voor de bedrijfskundige advisering aan agrarische ondernemers. Ik ondersteun, samen met mijn stafgroep, alle bedrijfskundige adviseurs om onze klanten van een goed advies te voorzien. Dit doe ik door de vertaalslag te maken vanuit de praktijk naar beleid en van daaruit onze producten en diensten verder te ontwikkelen.


Daarnaast ben ik programmaregisseur duurzaamheid binnen Alfa om zowel intern als extern duurzame ontwikkelingen verder door te voeren. Met de juiste  vertaalslag naar een goed verdienmodel op lange termijn voor ondernemers. 

Voor Alfa was ik werkzaam in de veevoederindustrie en de bancaire dienstverlening en dan specifiek in de agrarische sectoren. Sectoren die mij heel erg aanspreken, waar ik trots op ben en waar ik graag een steentje aan bijdraag op het gebied van innovatie en financiële slagkracht.

Ik woon in Brabant, ben getrouwd en heb drie dochters.  

 


Recente artikelen van Hans

Bedrijven met weidegang hebben een hogere liquiditeitsmarge

Bedrijven met weidegang hebben een hogere liquiditeitsmarge

1 juli 2024

Wel of niet beweiden? De gemiddelde cijfers van de afgelopen drie jaren laten zien dat de bedrijven die weiden een betere liquiditeitsmarge hebben.

Het geld zit in de grond voor GreenDutch: blijvend grasland als verdienmodel

Het geld zit in de grond voor GreenDutch: blijvend grasland als verdienmodel

8 mei 2024

De oplossing voor de CO2-reductie in ons land zou voor een deel wel eens in de Hollandse bodem kunnen zitten. GreenDutch biedt agrarische ondernemers de kans op extra inkomsten.

Toenemende regeldruk leidt tot stilstand landbouwsector

Toenemende regeldruk leidt tot stilstand landbouwsector

20 maart 2024

De toenemende regeldruk legt de landbouwsector lam, signaleert Hans de Bie, vakgroepvoorzitter van de VLB agro bedrijfskunde en werkzaam bij Alfa als marktmanager Agro.

Liquiditeitsmarge in een jaar tijd met ruim 8 euro per 100 kg melk gedaald

Liquiditeitsmarge in een jaar tijd met ruim 8 euro per 100 kg melk gedaald

14 maart 2024

Na het financieel goede jaar 2022 met een hoge melkprijs zijn de resultaten in de melkveehouderij in 2023 weer fors gedaald. In dit artikel vind je de voorlopige cijfers op een rij.

Mono mestvergisting in melkveehouderij kansrijk - Alfa Stikstof Podcast

Mono mestvergisting in melkveehouderij kansrijk - Alfa Stikstof Podcast

26 februari 2024

Een mono mestvergister zorgt voor fors minder methaanemissie en indirect voor minder ammoniakemissie. En dat levert steeds meer geld op! We praten erover in de Alfa Stikstof Podcast.