Ik ben marktmanager Foods & Agri bij Alfa en verantwoordelijk voor de bedrijfskundige advisering aan agrarische ondernemers. Ik ondersteun, samen met mijn stafgroep, alle bedrijfskundige adviseurs om onze klanten van een goed advies te voorzien. Dit doe ik door de vertaalslag te maken vanuit de praktijk naar beleid en van daaruit onze producten en diensten verder te ontwikkelen.


Daarnaast ben ik programmaregisseur duurzaamheid binnen Alfa om zowel intern als extern duurzame ontwikkelingen verder door te voeren. Met de juiste  vertaalslag naar een goed verdienmodel op lange termijn voor ondernemers. 

Voor Alfa was ik werkzaam in de veevoederindustrie en de bancaire dienstverlening en dan specifiek in de agrarische sectoren. Sectoren die mij heel erg aanspreken, waar ik trots op ben en waar ik graag een steentje aan bijdraag op het gebied van innovatie en financiële slagkracht.

Ik woon in Brabant, ben getrouwd en heb drie dochters.  

 


Recente artikelen van Hans

Webinar actualiteiten fruitteelt

Webinar actualiteiten fruitteelt

1 maart 2021

Op 11 maart 2021 organiseert Alfa Accountants en Adviseurs in samenwerking met Fruitpact een gratis webinar van 19.30 tot 20.30 uur over de actualiteiten in de fruitteelt. Meld je aan.

Liquiditeitsdruk in de melkveehouderij

Liquiditeitsdruk in de melkveehouderij

22 december 2020

Door de liquiditeitsdruk in de melkveehouderij neemt het belang van een liquiditeitsprognose toe. Het is van belang naar de toekomst te kijken met een goede rentabiliteitsanalyse.

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

17 december 2020

Provincies hebben de mogelijkheid om subsidie te krijgen om veehouderijen met een hoge stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura2000-gebieden op te kopen.

Deadline PAS-melders verschoven naar 30 april 2021

Deadline PAS-melders verschoven naar 30 april 2021

10 december 2020

Heb je tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding gedaan en geregistreerd? De deadline voor de aanleveren van gegevens is verschoven van 31 januari naar 30 april 2021.

Berekening Alfa in Cijfers die Spreken: ‘Extensiveren is financieel niet haalbaar’

Berekening Alfa in Cijfers die Spreken: ‘Extensiveren is financieel niet haalbaar’

8 december 2020

In de nieuwe Cijfers die Spreken: extensiveren van melkvee trekt een te grote wissel op de financiële draagkracht en variëren met tussenkalftijd heeft amper invloed.