Ik ben marktmanager Foods & Agri bij Alfa en verantwoordelijk voor de bedrijfskundige advisering aan agrarische ondernemers. Ik ondersteun, samen met mijn stafgroep, alle bedrijfskundige adviseurs om onze klanten van een goed advies te voorzien. Dit doe ik door de vertaalslag te maken vanuit de praktijk naar beleid en van daaruit onze producten en diensten verder te ontwikkelen.


Daarnaast ben ik programmaregisseur duurzaamheid binnen Alfa om zowel intern als extern duurzame ontwikkelingen verder door te voeren. Met de juiste  vertaalslag naar een goed verdienmodel op lange termijn voor ondernemers. 

Voor Alfa was ik werkzaam in de veevoederindustrie en de bancaire dienstverlening en dan specifiek in de agrarische sectoren. Sectoren die mij heel erg aanspreken, waar ik trots op ben en waar ik graag een steentje aan bijdraag op het gebied van innovatie en financiële slagkracht.

Ik woon in Brabant, ben getrouwd en heb drie dochters.  

 


Recente artikelen van Hans

Veel extensiever boeren bij Natura 2000

Veel extensiever boeren bij Natura 2000

17 mei 2022

Wat zijn de bedrijfskundige, fiscale en juridische gevolgen als je blijft boeren op je huidige locatie nabij een Natura2000-gebied, maar sterk gaat extensiveren en verduurzamen?

Bedrijf verplaatsen, weg van locatie Natura-2000

Bedrijf verplaatsen, weg van locatie Natura-2000

3 mei 2022

Een lastig aspect in de gebiedsgerichte stikstofaanpak betreft bedrijven nabij Natura 2000-gebieden. Moet je blijven, verbreden, verkassen of misschien zelfs stoppen?

Seminar 'Toekomstperspectief vleeskalverhouderij'

Seminar 'Toekomstperspectief vleeskalverhouderij'

2 mei 2022

De kalverhouderij staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat en milieu en omgevingseisen. In een seminar op donderdag 16 juni 2022 behandelen we deze aandachtsgebieden.

Melkprijs hoog, maar houdt melkveehouder onderaan de streep genoeg over?

Melkprijs hoog, maar houdt melkveehouder onderaan de streep genoeg over?

1 april 2022

“De meerprijs wordt grotendeels weggegeven aan de toegerekende kosten, en misschien nog wel meer”, constateren wij in de maart-editie van Cijfers die Spreken.

Blijven boeren nabij een Natura 2000 gebied

Blijven boeren nabij een Natura 2000 gebied

24 maart 2022

Moet je blijven, verbreden, verkassen of misschien zelfs stoppen? Een blauwdruk is er niet. Wel fiscale, bedrijfskundige, juridische en vergunning technische aandachtspunten.