Ik ben marktmanager Foods & Agri bij Alfa en verantwoordelijk voor de bedrijfskundige advisering aan agrarische ondernemers. Ik ondersteun, samen met mijn stafgroep, alle bedrijfskundige adviseurs om onze klanten van een goed advies te voorzien. Dit doe ik door de vertaalslag te maken vanuit de praktijk naar beleid en van daaruit onze producten en diensten verder te ontwikkelen.


Daarnaast ben ik programmaregisseur duurzaamheid binnen Alfa om zowel intern als extern duurzame ontwikkelingen verder door te voeren. Met de juiste  vertaalslag naar een goed verdienmodel op lange termijn voor ondernemers. 

Voor Alfa was ik werkzaam in de veevoederindustrie en de bancaire dienstverlening en dan specifiek in de agrarische sectoren. Sectoren die mij heel erg aanspreken, waar ik trots op ben en waar ik graag een steentje aan bijdraag op het gebied van innovatie en financiële slagkracht.

Ik woon in Brabant, ben getrouwd en heb drie dochters.  

 


Recente artikelen van Hans

Resultaten melkveehouderij: uitgaven op procesniveau met € 15.000 gedaald

Resultaten melkveehouderij: uitgaven op procesniveau met € 15.000 gedaald

16 september 2020

We nemen de technische en financiële cijfers van de melkveehouderijen door. De cijfers betreffen de rollende jaarcijfers tot en met het tweede kwartaal 2020.

Keuze van het ‘juiste’ koeras wordt toch vooral gestuurd door persoonlijke motieven

Keuze van het ‘juiste’ koeras wordt toch vooral gestuurd door persoonlijke motieven

16 september 2020

Ook al laten objectieve onderzoeken duidelijke verschillen tussen rassen zien: persoonlijke - en vaak subjectieve - motieven spelen ook een grote rol bij de keuze.