Ik ben marktmanager Foods & Agri bij Alfa en verantwoordelijk voor de bedrijfskundige advisering aan agrarische ondernemers. Ik ondersteun, samen met mijn stafgroep, alle bedrijfskundige adviseurs om onze klanten van een goed advies te voorzien. Dit doe ik door de vertaalslag te maken vanuit de praktijk naar beleid en van daaruit onze producten en diensten verder te ontwikkelen.


Daarnaast ben ik programmaregisseur duurzaamheid binnen Alfa om zowel intern als extern duurzame ontwikkelingen verder door te voeren. Met de juiste  vertaalslag naar een goed verdienmodel op lange termijn voor ondernemers. 

Voor Alfa was ik werkzaam in de veevoederindustrie en de bancaire dienstverlening en dan specifiek in de agrarische sectoren. Sectoren die mij heel erg aanspreken, waar ik trots op ben en waar ik graag een steentje aan bijdraag op het gebied van innovatie en financiële slagkracht.

Ik woon in Brabant, ben getrouwd en heb drie dochters.  

 


Recente artikelen van Hans

Beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Beleidsregel fosfaatrechten jongvee

6 augustus 2018

In de Kamerbrief van 29 maart 2018 heeft minister Schouten een beleidsregel voor jongvee van vleesvee en een vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij voorgesteld. De beleidsregel is op 19 juli 2018 gepubliceerd.

Dalende geitenmelkprijs vraagt om tijdig inzicht

Dalende geitenmelkprijs vraagt om tijdig inzicht

6 juni 2018

In 2017 is de prijs van geitenmelk met € 5 per 100 kg melk gedaald. De daling heeft zich in 2018 voortgezet. De melkprijs lag in april 2018 op € 58 per 100 kg melk, ca. € 6 per 100 kg melk lager ten opzichte van april 2017. De druk op de melkprijs heeft direct invloed op het resultaat in de onderneming en je uiteindelijke inkomen.