Banner

Voorgestelde stikstofmaatregelen Landbouw Collectief

25 november 2019 | Door:  Erik van Bekkum

Op 20 november 2019 presenteerde het Landbouw Collectief het rapport “Uit de gecreëerde impasse”. Dit Collectief is een verbond tussen boerenbelangenorganisaties en boerenprotestgroepen. Het rapport is bedoeld om te helpen de stikstofimpasse te doorbreken.

Het Collectief zet in op drie technische maatregelen voor de korte termijn:

  1. minder eiwit in het voer; deze maatregel sluit aan bij één van de maatregelen die het kabinet onlangs presenteerde in het kader van de stikstofproblematiek
  2. (uitbreiding van het aantal uren) beweiden
  3. bemesting met watertoevoeging

Voor de maatregelen 2 en 3 komt het adviescollege Stikstofproblematiek in december met een tussenadvies over beweiden en bemesten in relatie tot de vergunningplicht voor deze activiteiten. De Raad van State oordeelde in de zogeheten PAS-uitspraak dat het categoraal vrijstellen van beweiden en bemesten van de vergunningplicht in strijd is met de Habitatrichtlijn.

Naar de opvatting van het Collectief leidt het verbod op de nertsenhouderij per 2024  tot vermindering van de ammoniakemissie. Deze ruimte moet voor de landbouwsector beschikbaar blijven.

Maatregelen voor de langere termijn richten zich volgens het Collectief vooral op innovaties en experimenten. Hiervoor is een ontwikkelings- en investeringsfonds met overheidsgeld voor nodig.

Het Collectief wil zich, met een integrale aanpak van voorgestelde maatregelen, maximaal inzetten om de stikstofimpasse te doorbreken en stelt (samengevat) de volgende voorwaarden:

Heb je aanvullende vragen over de stikstofproblematiek? Neem dan contact op met een adviseur van Alfa via het dichtstbijzijnde Alfa kantoor.

Lees alles over het stikstofdossier

Erik van Bekkum

Erik van Bekkum

Bedrijfskundig adviseur

088 2531788 | evanbekkum@alfa.nl


Meer over Erik