Banner

(On)duidelijkheden omtrent jouw natuurvergunning

21 oktober 2019 | Door:  Erik van Bekkum

Sinds de Raad van State-uitspraak eind mei over het Programma Aanpak Stikstof, heeft de natuurvergunning aardig wat stof doen opwaaien. Op 4 oktober jl. heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de adviezen van de commissie Remkes.

In deze brief is onder andere aangegeven welke koers wordt gevaren ten aanzien van vergunningverlening. Hierop volgend hebben de provincies beleidsregels opgesteld onder welke voorwaarden vergunningen weer kunnen worden verleend. Onder andere wordt in deze regels aangegeven hoe met zogeheten latente ruimte (het niet benutte of gerealiseerde deel van de natuurvergunning) wordt omgegaan. Momenteel zien we dat provincies deze beleidsregels weer intrekken, opschorten of wijzigen.

Met zowel in- als extern salderen is het mogelijk om jouw bedrijf nog uit te breiden in dieraantallen. Houd wel rekening met extra regels zoals de voorgenoemde aanwijsdata van natuurgebieden en jouw bedrijfssituatie op 4 en/of 8 oktober 2019. Het opvullen van jouw eigen latente ruimte kan je iteraard nog wel.

In dit kader is het van belang jouw uitgangssituatie te weten en hoe deze situatie zich verhoudt tot de provinciale regels. Is jouw uitgangssituatie een onherroepelijke natuurvergunning? Heb jij een PAS-melding gedaan of is jouw natuurvergunning door de bestuursrechter vernietigd? Of heb jij nog helemaal geen natuurvergunning?

Het is belangrijk om in beeld te hebben hoe jouw situatie is. Neem hiervoor contact op met Erik van Bekkum of Bert Lowijs.

 

Erik van Bekkum

Erik van Bekkum

Bedrijfskundig adviseur

088 2531788 | evanbekkum@alfa.nl


Meer over Erik