Banner

Heb je de tegemoetkoming kosten PAS-meldingen al aangevraagd?

27 september 2022 | Door:  Hans de Bie

Minister Schouten heeft op 10 november 2021 in de Staatscourant gepubliceerd dat de PAS-melders,  die zich hebben aangemeld voor legalisatie van hun melding en daarvoor diverse gegevens hebben aangeleverd bij RVO, een tegemoetkoming van 1.600 euro kunnen aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt.

Aanvraagperiode

De PAS-melders kunnen een aanvraag (zie eerder bericht) indienen waarbij de tegemoetkoming 1.600 euro per toegewezen aanvraag bedraagt. Dit kan via RVO tot en met 30 november 2022  aangevraagd worden en RVO beslist binnen acht weken op een volledige aanvraag.

Heb je dit nog niet gedaan doe dit dan voor 30 november 2022!

Lees het laatste nieuws in ons stikstofdossier.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans