Banner

Afspraken tussen ministerie en provincies over stikstofbeleid

5 december 2019 | Door:  Erik van Bekkum

Op 4 december 2019 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen de afspraken tussen het ministerie en de provincies inzake beleidsregels voor vergunningverlening.

Voorzetting bedrijfsvoering

Voor bedrijven die hun bedrijfsvoering voortzetten zonder wijziging,  kunnen volledig de vergunde activiteit uitvoeren. De beleidsregels zijn hier niet op van toepassing.

Intern salderen

Bij intern salderen is de feitelijk gerealiseerde capaciteit het uitgangspunt. Dit houdt in dat de vergunde stikstofdepositie die verband houdt met stallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en in gebruik zijn genomen, kan worden ingezet voor een bedrijfswijziging of -ontwikkeling. Hiervan kan worden afgeweken als er aantoonbaar stappen zijn gezet tot bouw of als er onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan.

Extern salderen

Bij extern salderen is een daling van de stikstofdepositie het uitgangspunt: 70% van de ammoniakemissie mag worden benut op basis van de feitelijk gerealiseerde capaciteit.

Dier- en fosfaatrechten

In de beleidsregels is geen koppeling met dier- en/of fosfaatrechten opgenomen.  Het kabinet beslist op een later moment (1 februari 2020) over het innemen van deze rechten in relatie tot extern salderen. Tot die tijd is extern salderen met stikstofdepositie van veehouderijen niet mogelijk.

Vaststelling

Vaststelling van de beleidsregels is voorzien op 9 en 10 december. Na publicatie treden de regels in werking.

Heb je aanvullende vragen over de stikstofproblematiek? Neem dan contact op met een adviseur van Alfa via het dichtstbijzijnde Alfa kantoor.

Lees alle actualiteiten over het stikstofdossier

Erik van Bekkum

Erik van Bekkum

Bedrijfskundig adviseur

088 2531788 | evanbekkum@alfa.nl


Meer over Erik