Banner

Luchtvaart betrokken in stikstofadvies Remkes

17 januari 2020 | Door:  Bert Lowijs

Luchtvaart

Met de Kamerbrief van 14 januari 2020 informeert minister Schouten de Tweede Kamer over het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek inzake de Luchtvaartsector.

Het uitgangspunt voor dit advies is dat alle sectoren, die verantwoordelijk zijn voor stikstofuitstoot, in een evenwichtige verhouding een bijdrage leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Een integrale benadering van het stikstofprobleem in samenhang met onder andere klimaatdoelen en de transitie naar duurzame energie maakt hier deel van uit.

Het adviescollege acht het van belang onderscheid te maken tussen de luchtvaart en luchthavens,  met name Schiphol en Lelystad Airport, omdat voor deze luchthavens een besluit genomen moet worden, dat een ‘stikstofbeoordeling’ noodzakelijk maakt.

Het Adviescollege vindt het rechtvaardig dat ook de luchtvaartsector begrensd wordt in haar emissieruimte door de volgende bindende randvoorwaarde aan de luchtvaarsector te stellen: voorwaarde voor groei van de sector is een vermindering van de huidige emissies. Met andere woorden: extra vliegbewegingen moeten gepaard gaan met maatregelen die leiden tot stikstofreductie.

Het waarborgen van een vermindering van emissies bij groei van de luchtvaartsector vereist een volwaardige en volledige beoordeling van de gevolgen van de ontwikkelingen van de Nederlandse luchthavens. Dus ook kijken naar emissies die samenhangen met de functie van een luchthaven. Deze vermindering moet aantoonbaar worden geborgd en stapsgewijs worden uitgevoerd, waarbij de vermindering te allen tijde groter is dan de toename als gevolg van de stapsgewijze groei van de luchtvaartsector.

Aerius Calculator

Op 14 januari 2020 heeft het RIVM een nieuwe versie van de Aerius Calculator beschikbaar gesteld. Met deze nieuwe versie is het onder andere mogelijk om de effecten van mechanisch geventileerde dierenverblijven te berekenen.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert