Banner

Maximering ruw eiwit in mengvoer

22 mei 2020

Al langer was bekend dat het kabinet op korte termijn met maatregelen zou komen om stikstofruimte te creëren om de (woning)bouwsector weer vlot te trekken. In maart van dit jaar was er al de 100 km-maatregel op autosnelwegen.  Nu komt minister Schouten met een voermaatregel die zich richt op krachtvoer.

Met de maatregel wordt beoogd om dit jaar nog extra ammoniakreductie te bereiken ten opzichte van het referentiejaar 2018. Hierdoor wordt het mogelijk om meer (woning)bouwprojecten uit te voeren.

De beperking van ruw eiwit in mengvoer is voor een korte periode geregeld in het voorstel van de minister: van 1 september 2020 tot 1 januari 2021. Slechts vier maanden duurt de maatregel. Wat er daarna volgt, en of er dan voermaatregelen blijven bestaan, is onbekend.

Concreet ziet het voorstel op een verbod voor veehouders om mengvoer te gebruiken met te veel ruw eiwit erin.

Norm afhankelijk van grondsoort en intensiteit

Voor de verschillende grondsoorten en omvang van de melkproductie gelden de volgende ruw eiwitgehalten, welke zijn uitgedrukt in aantal gram per kilogram diervoeder. Bij verschillende grondsoorten op één bedrijf wordt de norm bepaald afhankelijk van de oppervlakte van de grondsoorten.

Let op: de norm geldt niet voor het gemiddelde ruw eiwit in al het mengvoer maar per soort mengvoer.

Optimalisering basisrantsoen?

Er zijn op de markt diverse mengsels met veel ruw eiwit die veehouders gebruiken om het rantsoen bij te sturen. Ook in de weidegangperiode wordt er bijgestuurd, afhankelijk van het aanbod en kwaliteit van het vers gras.

Er blijven wel mogelijkheden om producten met veel ruw eiwit te voeren. De minister houdt in de regeling wel ruimte voor producten als tarwegistconcentraat en bierbostel, omdat deze restproducten nuttig gebruikt worden door veehouderij en passen binnen de kringlooplandbouw. Ook zelf geteelde eiwitrijke producten, zoals veldbonen mogen worden gebruikt. Voor kalveren blijft het gebruik van kunstmelkpoeder ook toegestaan.

De vraag is of deze uitzonderingen voldoende zijn om de regeling werkbaar te maken. Deze producten zijn niet onbeperkt beschikbaar en passen niet in elk rantsoen. Voor veel ondernemers kan de regeling grote (financiële) gevolgen hebben, omdat hiermee het precies sturen op eiwit onwerkbaar wordt.

Ook is het maar de vraag of zonder eiwitrijke producten het eigen ruwvoer voldoende benut kan worden, wat voornamelijk geldt voor snijmaïsrijke rantsoenen.

Het is belangrijk om tijdig met je voeradviseur te overleggen om te beoordelen wat voor gevolgen de regeling zal hebben en in hoeverre het rantsoen aangepast moet worden. Het is vanaf 1 september  ook verboden om mengvoeders met een hoog ruw eiwit niveau in voorraad te hebben.

Kritische vragen over de regeling

De door de minister voorgestelde regeling zal naar verwachting op 1 september 2020 in werking  treden en is aan de Tweede Kamer voorgelegd. Veel Kamerleden hebben bedenkingen geuit en zeer kritische vragen gesteld. De minister kan wettelijk gezien de regeling pas vaststellen nadat ze de Kamerleden voldoende informatie heeft verstrekt. Verder geldt voor de regeling nog een zogeheten informatieprocedure bij de Europese Commissie om te toetsen of de regeling zich verdraagt met het Europese recht.

Wil je meer weten over de impact van stikstofdossier? Lees de informatie op Alfal/stikstof of neem contact op met een specialist van het dichtstbijzijnde kantoor van Alfa.