Actualiteiten fosfaatrechten

Deze pagina vertelt je in één oogopslag de actualiteit van de fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Ontwikkelingen volgen  elkaar snel op en wij vinden het als Alfa belangrijk om alle melkveehouders hiervan op de hoogte te houden. Daarbij is het van belang om een goede vertaalslag naar je individuele situatie te maken. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten voor de laatste updates van Alfa over de fosfaatrechten.

Update 30 oktober: vrijstelling fosfaatrechten voor zoogkoeienhouders

Ben je zoogkoeienhouder en heb je jongvee dat een kalf krijgt? Dan kun je gebruik maken van de vrijstelling zoogkoeienhouderij. Hiermee heb je geen fosfaatrechten meer nodig voor al het jongvee. Aanmelden kan tot en met dinsdag 6 november.

Meer informatie

Update 5 september: individuele beoordeling uitbreiders noodzakelijk

De Regeling fosfaatreductieplan 2017 is in algemene zin geoorloofd. RVO moet wel per geval beoordelen of er sprake is van een individuele disproportionele last (IDL) bij melkveehouders die vóór de referentiedatum van 2 juli 2015 investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Dat is wat de rechter onlangs heeft beslist in de beroepszaken van een zestal melkveehouders.

Meer informatie

Update 1 augustus: Beleidsregel fosfaatrechten jongvee

In de Kamerbrief van 29 maart 2018 heeft minister Schouten een beleidsregel voor jongvee van vleesvee en een vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij voorgesteld. De beleidsregel is op 19 juli 2018 gepubliceerd.

Meer informatie

Update 14 juni 2018: Nog diverse onzekerheden over fosfaatrechten

Nagenoeg alle houders van melkvee hebben bericht gekregen van het aantal toegekende fosfaatrechten. De beschikkingen zijn voor het overgrote deel in januari afgegeven. Dit betekent niet dat iedereen nu ook weet hoeveel kilogrammen fosfaat met melkvee zij dit jaar mogen produceren. Onder meer vleesvee- en zoogkoeienhouders, veehouders met een bijzondere omstandigheid en/of die bezwaar hebben gemaakt, verkeren nog in onzekerheid.

Meer informatie

Update 3 april 2018: Vleesvee mogelijk vrijgesteld van fosfaatrechten

Vleesveehouders hebben geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat nooit zal afkalven. Deze bedrijven hebben daarnaast de keuze om ook de rest van de dieren buiten het fosfaatrechtenstelsel te houden. Dit heeft minister Schouten onlangs aangekondigd in een Kamerbrief. De Europese Commissie moet nog wel goedkeuring geven.

Meer informatie

Update 22 februari 2018: Plan nu je hoeveelheid fosfaat dat scheelt je straks geld

Het is bijna maart 2018. Begin januari heb je je beschikking fosfaatrechten 2018 ontvangen. Is dit voldoende om het aantal dieren dat je van plan bent om aan te houden? Het is nú het moment om de fosfaatproductie nog te beïnvloeden. Daarmee voorkom je dat je aan het eind van het jaar rechten moet bijkopen, tegen een prijs die misschien niet helemaal meevalt.

Meer informatie

Update 1 februari 2018: Fosfaatrechten onjuist? Maak tijdig bezwaar

Inmiddels hebben de meeste melkveehouders de Beschikking fosfaatrechten ontvangen. Een zorgvuldige beoordeling van het aantal vastgestelde rechten is van groot (financieel) belang. De bezwaartermijn voor veehouders die begin januari de beschikking van RVO ontvingen, loopt binnenkort af.

Meer informatie

Update 12 januari 2018: Quickscan fosfaatrechten: Alfa controleert op juiste toekenning

Inmiddels hebben de meeste melkveehouders de Beschikking fosfaatrechten ontvangen. Daarin is het aantal fosfaatrechten voor je bedrijf vastgesteld. Vanaf dit jaar mag je met je melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat je hebt. Een zorgvuldige beoordeling van het aantal vastgestelde rechten is dus van groot (financieel) belang. Je kunt nu bij Alfa terecht voor een quickscan, waarmee wij jouw beschikking op belangrijke onderdelen controleren.

Meer informatie

Update 27 december 2017: Fosfaatrechten verkopen en pacht

Vanaf 1 januari 2018 treedt het stelsel van fosfaatrechten in werking. Vanaf dat moment zal er zeker handel komen in fosfaatrechten. Wat betekent het voor een pachter, als je fosfaatrechten gaat verkopen?

Meer informatie

Update 22 december 2017: Fosfaatrechten overdragen? Hier moet je op letten?

Vanaf het moment dat het stelsel op 1 januari in werking treedt, is het mogelijk om fosfaatrechten te verhandelen. Je kunt je rechten pas overdragen als je de beschikking met het aantal toegekende rechten hebt ontvangen. Op elke overdracht vindt in principe 10% afroming plaats.

Meer informatie

Update 22 december 2017: Knelgeval voor fosfaatrechten? Meld je aan bij RVO

Heb je door bijzondere omstandigheden op 2 juli 2015 minder melkvee gehouden? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor extra fosfaatrechten. Je kan gebruik maken van deze voorziening als het toegekende fosfaatrecht minimaal 5% lager uitvalt. RVO berekent dan het aantal fosfaatrechten opnieuw aan de hand van je gegevens zonder die buitengewone omstandigheden.

Meer informatie

Update 22 december 2017: Toekenning van fosfaatrechten

Op 1 januari treedt het fosfaatrechtenstelsel in werking. Doel van de fosfaatrechten is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102). In januari ontvang je een beschikking met daarin de vastgestelde fosfaatrechten. Controleer deze goed!

Meer informatie

Update 30 november 2017: Hoeveel melkvee mag ik in 2018 houden?

Een melkveehouder mag vanaf 2018 niet méér fosfaat produceren dan er rechten zijn. Maar om hoeveel melkvee gaat het dan? En moet er dan nog melkvee worden afgevoerd?

Meer informatie

Update 15 september 2017: Hoeveel fosfaatrechten krijg je straks?

Het ziet er naar uit dat per 1 januari 2018 fosfaatrechten worden geïntroduceerd. Heb je al uitgerekend hoeveel fosfaatrechten je straks toegekend krijgt?

Meer informatie