Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

Jeroen ondersteunt de bedrijfskundig adviseurs van Alfa in de regio en vertegenwoordigt Alfa in diverse externe overleggen.


Recente artikelen van Jeroen

Schriftelijke toestemming gebruik percelen vereist voor uitbetaling GLB-subsidies

Schriftelijke toestemming gebruik percelen vereist voor uitbetaling GLB-subsidies

18 maart 2024

Voor het Gemeenschappelijk landbouwbouwbeleid is het van belang dat je de opgegeven percelen met toestemming van de eigenaar in gebruik hebt. RVO vraagt om schriftelijk bewijs.

Tijd voor de Gecombineerde opgave!

Tijd voor de Gecombineerde opgave!

18 maart 2024

Vanaf 1 maart kan de Gecombineerde opgave worden ingevuld. Vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het mestbeleid zijn er diverse aandachtspunten.

Belangrijke datums mest

Belangrijke datums mest

2 januari 2024

Wanneer moet je wat melden bij RVO? Alfa heeft de belangrijkste deadlines in 2024 opgesomd.

Mestproductieplafond vanaf 2024 in lijn met derogatiebeschikking

Mestproductieplafond vanaf 2024 in lijn met derogatiebeschikking

2 januari 2024

In de mestwetgeving krijgen we te maken met een verlaging van de mestproductieplafonds. Extra maatregelen, zoals een hogere afroming van fosfaatrechten bij overdracht, zijn aannemelijk

Bufferstroken in 2024

Bufferstroken in 2024

2 januari 2024

Ook in 2024 gelden de regels voor het aanhouden van bufferstroken langs waterlopen. Bufferstroken tellen niet mee voor de gebruiksnormen. Hoe zit het ook alweer?