Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

Jeroen ondersteunt de bedrijfskundig adviseurs van Alfa in de regio en vertegenwoordigt Alfa in diverse externe overleggen.


Recente artikelen van Jeroen

Je mestadministratie goed op orde?

Je mestadministratie goed op orde?

31 december 2020

Het jaar is bijna voorbij. Dit is het moment om je mestadministratie bij te (laten) werken. Voldoe je aan de gebruiksnormen en de mestverwerkingsplicht?

Hoe geef je de eindvoorraden mest op?

Hoe geef je de eindvoorraden mest op?

31 december 2020

Heb je een eindvoorraad mest op 31 december 2020? Dan geef je dit op met de Aanvullende gegevens. Hierbij vul je de totale hoeveelheid fosfaat en stikstof in.

Nieuwe meldplicht bij maïsteelt op zand en löss

Nieuwe meldplicht bij maïsteelt op zand en löss

31 december 2020

Vanaf 2021 is de teelt van maïs op zand- en lössgrond alleen toegestaan als het betreffende perceel uiterlijk 15 februari bij RVO is aangemeld.

Aanpassing mestnormen opnieuw jaar uitgesteld

Aanpassing mestnormen opnieuw jaar uitgesteld

31 december 2020

De forfaitaire excretienormen blijven in 2021 ongewijzigd voor de vleesveehouderij, melkveehouderij, biologische veehouderij en de regeling voor zelfzuivelaars.

Nieuw mestbeleid: vragen en antwoorden

Nieuw mestbeleid: vragen en antwoorden

31 december 2020

Afgelopen najaar heeft minister Schouten de contouren voor een nieuw mestbeleid bekend gemaakt.