Banner

Fosfaatproductie melkkoeien gebaseerd op geproduceerde hoeveelheid melk

11 maart 2020 | Door:  Jeroen van den Hengel

Volgens de Meststoffenwet worden de excretieforfaits voor fosfaat en stikstof bepaald aan de hand van de melkproductie per koe per jaar. Voorheen gingen NVWA en RVO bij controle meestal uit van de aan de zuivelfabriek afgeleverde hoeveelheid melk. Dit standpunt is veranderd. In de Gecombineerde opgave geef je voortaan de totale melkproductie op, inclusief de melk die je niet aan de zuivelonderneming hebt geleverd.

Eerder uitgangspunt: afgeleverde melk

De forfaitaire productienormen per melkkoe moeten, volgens de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet van 2006, worden vastgesteld op basis van de geproduceerde hoeveelheid melk. Dit geldt voor alle stelsels binnen de Meststoffenwet: de gebruiksnormen, de mestverwerkingsplicht, de verantwoorde groei melkveehouderij en de fosfaatrechten. In het verleden ging RVO bij controles meestal uit van de afgeleverde hoeveelheid melk. Zuivelondernemingen moeten deze gegevens immers bij RVO aanleveren. RVO heeft geen zicht op de liters melk die bijvoorbeeld aan de kalveren worden vervoederd en op de eigen melkconsumptie of de melkverkoop aan particulieren.

Geproduceerde melk voortaan leidend

Op de website van RVO, bij de veelgestelde vragen fosfaatrechten, valt te lezen dat bij de bepaling van de melkproductie RVO uitgaat van de melk die op het bedrijf wordt geproduceerd. Volgens RVO gaat het hierbij bijvoorbeeld om:

Er lijkt dus sprake van een aangescherpt beleid. Mogelijk is de toekenning van de fosfaatrechten de aanleiding geweest. Veel melkveehouders hebben voor de vaststelling van het aantal fosfaatrechten gegevens bij RVO aangeleverd voor een hogere melkproductie per koe in 2015. Dit resulteerde bij een hogere melkproductieklasse in meer fosfaatrechten.

RVO vraagt melkproductie op via Gecombineerde opgave

In de Gecombineerde opgave 2020, die sinds 1 maart jl. is opengesteld, worden voor het eerst vragen gesteld over de melkproductie. Er wordt onder meer gevraagd naar de totale melkproductie op het bedrijf in 2019, inclusief de melk die niet aan de melkfabriek is geleverd. Deze gegevens zullen door RVO en NVWA gebruikt worden bij de controle op en de handhaving van de fosfaatrechten, en de andere onderdelen van de Meststoffenwet.

Hogere fosfaatproductie

Nu bij de controle en handhaving wordt uitgegaan van de hoeveelheid geproduceerde melk in plaats van alleen de geleverde liters, kan dit tot gevolg hebben dat je in een hogere melkproductieklasse terecht komt. Per klasse is sprake van een verhoging van de fosfaatexcretie van 0,7 of 0,8 kg per koe. Het is van belang dat je als melkveehouder rekent met de normen die horen bij de zo goed mogelijk ingeschatte hoeveelheid geproduceerde melk per koe. Dit kan betekenen dat gerekend moet worden met een hogere fosfaatproductie.

Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. De belangrijkste actualiteiten op het gebied van fosfaatrechten lees je op onze speciale pagina: www.alfa.nl/fosfaatrechten.

Lees meer

Aandachtspunten bij de Gecombineerde opgave 2020
Nieuwe fosfaatgebruiksnormen in 2020
Actualiteiten fosfaatrechten

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen