Banner

Klaar voor realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest?

27 december 2022 | Door:  Jeroen van den Hengel

Op 1 januari 2023 wordt het  realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) ingevoerd voor het melden van het vervoer van dierlijke mest. Het huidige papieren VDM wordt vervangen door een volledig digitaal systeem. De gegevens die je op het nieuwe vervoersbewijs invult, wijzigen niet. Maar de manier en het moment waarop je de gegevens aan RVO doorgeeft, veranderen wel.

Voor vervoerders, leveranciers en afnemers van dierlijke mest betekent de invoering van het rVDM een flinke wijziging in de manier van verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen. Vervoerders geven de transportgegevens voortaan vooraf en tijdens het transport digitaal en realtime door. Leveranciers en afnemers moeten achteraf binnen 7 dagen het vervoer digitaal bevestigen. Voor het rVDM wordt gebruik gemaakt een nieuw systeem in e-CertNL.

Wie is verantwoordelijk?

Bij het rVDM horen meldingen die vooraf en tijdens de rit gedaan moeten worden. De geregistreerde intermediair is hiervoor verantwoordelijk. In situaties waarbij een landbouwer zelf de mest mag vervoeren – bij zogenaamd ‘maatwerk vervoer’: denk bijvoorbeeld aan boer-boertransport of vervoer naar particulieren – dan is hij verantwoordelijk voor de meldingen. Tenzij de landbouwer een geregistreerde intermediair inhuurt voor het vervoer.

Nieuwe werkwijze

Bij de nieuwe werkwijze moet de verantwoordelijk vervoerder voor elk transport een digitale vooraanmelding doen, welk tot vlak voor het transport kan worden gedaan. Bij deze aanmelding worden de gegevens die voorheen op de papieren mestbon (VDM) stonden, digitaal ingevoerd en direct gecontroleerd bij RVO, waarna de vervoerder van RVO een digitale mestbon (rVDM) ontvangen. Bij het laden scant de chauffeur het rVDM en start het mesttransport. Bij aankomst voor het lossen, stuurt het systeem automatisch een losbericht naar het systeem. Daarbij wordt ook gelijk de gps-locatie gecontroleerd met de in de vooraanmelding opgegeven bestemming.

Na het lossen krijgen de leverancier en de afnemer automatisch een mail om het rVDM binnen 7 dagen te bevestigen. RVO berekent de werkelijke hoeveelheid fosfaat en stikstof in de mest op basis van de analysegegevens. Je vindt het complete rVDM daarna in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

Goed voorbereid: maak account aan bij e-CertNL

Ben je klaar om te kunnen starten met rVDM? Landbouwers, maar ook particulieren die met mestafvoer te maken hebben, moeten beschikken over een relatienummer bij RVO. Voor het rVDM gebruikt RVO het systeem e-CertNL. Vervoerders, maar ook leveranciers en afnemers van mest (met uitzondering van particulieren en kleine bedrijven) hebben voorafgaand aan het laden en lossen een account nodig bij e-CertNL. In de Handleiding account aanmaken in e-CertNL lees je hoe je dit regelt.

Het advies is om al zo spoedig mogelijk een e-CertNL account aan te maken. Wanneer er geen e-CertNL account aanwezig is, kan er niet geladen of gelost worden. De vervoerder kan niet verder met het transport, voordat dit per direct in orde wordt gemaakt. Het e-CertNL account is gekoppeld aan je RVO-relatienummer. Als je relatienummer wijzigt, zul je dit ook aan je geregistreerde vervoerder door moeten geven, zodat het rVDM correct bij RVO komt te staan.

Overgangstermijn

Mede naar aanleiding van signalen vanuit de sector heeft de minister onlangs besloten om de periode tot 1 maart 2023 als overgangstermijn te beschouwen: ondanks dat de nieuwe rVDM-regels vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn, zal tot 1 maart 2023 soepel omgegaan worden met papieren VDM’s die nog via RVO binnenkomen. Zo kunnen vervoerders in de relatief rustige periode voor de piek van het uitrijdseizoen 2023 de overgang maken naar het nieuwe systeem en nieuwe werkwijze.

Meer weten?

Lees meer over de ontwikkelingen rond rVDM op www.rvo.nl/rvdm of op
verantwoordmestvervoer.nl. Op woensdagochtend 18 januari 2023 organiseert het ministerie een webinar voor leveranciers en afnemers over de invoering van rVDM.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen