Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Deze pagina vertelt je in één oogopslag de actualiteit van het GLB. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en wij vinden het als Alfa belangrijk om landbouwers hiervan op de hoogte te houden. Daarbij is het van belang om een goede vertaalslag naar je individuele situatie te maken. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten voor het laatste GLB nieuws.

1 februari 2023: Aan de slag met registreren van landschapselementen en bufferstroken

In 2023 verandert er veel voor de subsidies in het GLB en door de voorwaarden vanuit de derogatiebeschikking. Voortaan kun je subsidie aanvragen op landschapselementen. Ook is onlangs bekend geworden dat bufferstroken met ingang van dit jaar niet meer meetellen voor de mestplaatsingsruimte. Dit heeft gevolgen voor de registratie in Mijn Percelen.

Lees meer

29 november 2022: Bufferstroken: wat moet ik daarmee in 2023?

In de nieuwe wetgeving vanuit het mestbeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaan bufferstroken een prominente rol spelen. Hoe zit dit nou precies? Wat geldt voor jouw bedrijf? Wat mag wel en niet op een bufferstrook? En, hoe behaal je ook voordeel uit een bufferstrook?

Lees meer

24 oktober 2022: Wijzigingen voorwaarden nieuwe GLB

Met ‘Brussel’ is overeenstemming bereikt over het Nationaal Strategisch Plan met de Nederlandse invulling van het nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Hierdoor verandert een aantal voorwaarden voor de basis- en de eco-premie. Zo zijn de verplichte bufferstroken langs waterlopen gelijk getrokken met de eisen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, zijn de eisen voor een minimale bodembedekking aangescherpt, en zijn de regels voor gewasrotatie aangepast.

Lees meer

21 oktober 2022: Het nieuwe GLB komt eraan: waar begin ik?

Er is een akkoord bereikt met de Europese Commissie over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het Nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) gaat nu echt van start op 1 januari 2023. Wat gaat dit betekenen voor mijn bedrijf? Welke stappen moet ik nemen tot een uitbetaling? In dit artikel nemen we je mee in deze stappen.

Lees meer

11 oktober 2022: Weet jij al wat het nieuwe GLB in 2023 voor je bedrijf betekent?

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Tot nu kende we het systeem van betalingsrechten, dit verdwijnt per 1 januari 2023. Vanaf deze datum ontvang je een basispremie op basis van het aantal hectares welke je in gebruik hebt. Om voor deze basispremie in aanmerking te komen moet je aan enkele voorwaarden (conditionaliteiten) voldoen.

Lees meer

26 september 2022: Keuze: vergoeding voor ANLb of eco-regeling?

Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe GLB in. Dit betekent dat vanaf volgend jaar gebruik kan worden gemaakt van de eco-regeling. Maar naast de eco-regeling zullen er ook vanaf 2023 nieuwe ANLb-pakketten in werking treden. Is dit met elkaar te combineren, en zo ja, waar kies jij dan voor?

Lees meer

24 augustus 2022: Met welk bouwplan en met welke activiteiten ga jij meedoen aan de nieuwe eco-regeling?

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat in vanaf 2023. Je kunt je vanaf 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 aanmelden voor een aantal GLB-subsidies zoals de eco-regeling. Daarbij is het van belang dat je tijdig inzichtelijk hebt of, en met welke activiteiten jij in aanmerking wilt komen voor de extra eco-premie. Houd er rekening mee dat sommige eco-activiteiten nu al om keuzes vragen in je huidige bouwplan.

Lees meer

18 juli 2022: GLB-update nieuwe eco-regeling

Er zijn recent enkele wijzigingen bekend gemaakt in de eco-regeling van het nieuwe GLB per 2023. In dit artikel lees je welke wijzigingen dit zijn en welke invloed ze hebben.

Lees meer

17 juni 2022: Nieuwe GLB eco-premie: ga jij voor brons, zilver of goud?!

Over een half jaar gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van start. De huidige betalingsrechten vervallen. Daar komt een basispremie per hectare voor in de plaats. Daarbovenop kun je een extra vergoeding ontvangen door te kiezen uit een lijst van eco-activiteiten. Je kiest de eco-premie die bij jou past: brons, zilver of goud. Alfa heeft een rekentool ontwikkeld om samen te bekijken welke activiteiten goed bij jouw bedrijf passen.

Lees meer

31 mei 2022: Vervroegde GLB-betaling aanvragen mogelijk van 7 tot en met 28 juni

Net als in voorgaande jaren kunnen landbouwers in 2022 een vervroegde betaling van de inkomenssteun (basis- en vergroeningspremie) aanvragen. Met deze vervroegde betaling wordt voorkomen dat door de oorlog in Oekraïne liquiditeitsproblemen bij landbouwers ontstaan als gevolg van de sterk gestegen kosten voor veevoer, kunstmest, energie en arbeid (loonwerk).

Lees meer

12 juli 2021: Hoe gaat het nieuwe GLB vanaf 2023 eruit zien?

Onlangs werd in Brussel een akkoord bereikt over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Om in aanmerking te komen voor inkomenssteun moeten agrariërs meer vergroenen. In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) wordt de nieuwe regeling verder uitgewerkt.  De drie belangrijkste onderdelen van het nieuwe GLB zijn: Basisbetaling, ecoregelingen en agrarisch natuurbeheer. Het nieuwe GLB gaat in vanaf 2023. Dit artikel is gebaseerd op het concept-NSP en geeft in grote lijnen aan hoe de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB eruit komt te zien.

Lees meer