Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Deze pagina vertelt je in één oogopslag de actualiteit van het GLB. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en wij vinden het als Alfa belangrijk om landbouwers hiervan op de hoogte te houden. Daarbij is het van belang om een goede vertaalslag naar je individuele situatie te maken. Houd daarom deze pagina regelmatig in de gaten voor het laatste GLB nieuws.

6 mei 2024: Gecombineerde Opgave aangepast voor 4 procent-derogatie GLMC-8

De verplichting vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om 4 procent van je bouwland niet-productief te laten, bekend als GLMC 8, is vanaf 2024 van kracht. Wel is er een extra manier om invulling te geven aan deze plicht, lees hiervoor ook een eerder verschenen artikel. De minister heeft onlangs besloten gebruik te maken van een uitzonderingsmogelijkheid, genaamd 4 procent derogatie. Recentelijk hebben ondernemers bericht ontvangen van RVO om deze mogelijkheid aan te vinken in de Gecombineerde Opgave (GO).

Lees meer

18 maart 2024: Tijd voor de Gecombineerde opgave!

De Gecombineerde opgave 2024 staat sinds 1 maart voor je klaar op mijn.rvo.nl. De opgave moet uiterlijk 15 mei 2024 binnen zijn. Het vragenformulier is dit jaar minder uitgebreid. Ook heeft iedereen inmiddels ervaring opgedaan in het eerste jaar van het nieuwe GLB. Vul je de Gecombineerde opgave dit jaar zelf in? Je Alfa-adviseur controleert hem graag voor je, zodat je niet iets over het hoofd ziet. Ook kunnen we je helpen bij het registreren van je percelen en landschapselementen, en bij de aanmelding voor de GLB-subsidies.

Lees meer

18 maart 2024: Schriftelijke toestemming gebruik percelen vereist voor uitbetaling GLB-subsidies

Heb je grond in gebruik, maar ben je niet de eigenaar? Zorg er dan voor dat de eigenaar dit kan bevestigen. Bij controle door RVO moet je het grondgebruik op papier kunnen aantonen. Daarmee voorkom je dat het perceel niet meetelt voor de GLB-subsidies.

Lees meer

6 maart 2024: GLB-eis 4 procent niet-productief: geen algehele vrijstelling, wel meer invulmogelijkheden

De verplichting vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om 4 procent van je bouwland niet-productief te laten, bekend als GLMC 8, is vanaf 2024 van kracht. Wel is er extra manier om invulling te geven aan deze plicht. De minister heeft onlangs besloten gebruik te maken van een uitzonderingsmogelijkheid (derogatie).

Lees meer

1 maart 2024: Eco-regeling Weidegang gewijzigd: nieuwe puzzel voor melkveehouders in GLB 2024

Waar in 2023 het gros van de melkveehouders nog kon profiteren van de eco-regeling weidegang, wordt dat in 2024 wel anders. De eco-activiteit is namelijk gewijzigd, waardoor minder melkveehouders zullen deelnemen aan de eco-regeling. Belangrijk is dat je – voordat je start met weiden – je aanmeldt bij Qlip.

Lees meer

5 december 2023: Subsidieregeling ‘Vestigingssteun’ jonge landbouwers in voorjaar 2024 verwacht

Sta jij als jonge landbouwer voor een bedrijfsovername van het gehele of een gedeelte van het agrarische bedrijf? Dan kun je in aanmerking komen voor vestigingssteun voor jonge landbouwers. Na eerder uitstel, wordt deze regeling naar verwachting in het voorjaar van 2024 opengesteld.

Lees meer

24 november 2023: Verzwaring instapeis en wijziging activiteit Weidegang zorgen in 2024 voor nieuwe puzzel GLB-ecoregeling

Het weideseizoen op melkveebedrijven is ten einde. Nu de koeien weer op stal staan en de weidekalander is afgerond, is het tijd om de balans op te maken. Naast een premie vanuit de melkfabriek werd weidegang ook vanuit het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) beloond als eco-activiteit. In 2024 wordt het lastiger om voor de eco-premie in aanmerking te komen.

Lees meer

1 november 2023: Vooruitblik Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2024

Terwijl we nog druk bezig zijn met de aanvragen definitieve vaststelling voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023, kunnen we alvast een doorkijk geven naar het nieuwe teeltjaar. RVO heeft de afgelopen weken alvast enkele definitieve wijzigingen kenbaar gemaakt voor het GLB 2024. In grote lijnen blijft het GLB volgend jaar hetzelfde als in 2023. Hieronder de belangrijkste aanpassingen die tot nu definitief zijn en waar je alvast rekening mee kunt houden bij het nieuwe bouwplan voor 2024.

Lees meer

1 november 2023: Definitieve GLB-aanvraag: de deadline van 30 november is in zicht!

Agrarische ondernemers hebben tot uiterlijk 30 november de tijd om hun aanmelding GLB-subsidies definitief te maken. Dit doe je via de applicatie van de Gecombineerde opgave. Het tijdig indienen van de definitieve opgave is niet alleen van belang voor de uitbetaling van de GLB-premie, maar ook voor het doorgeven van de inzaaidatum van vanggewassen op zand- of lössgrond.

Lees meer

3 oktober 2023: Vanaf 15 oktober t/m 30 november: definitieve aanvraag GLB-subsidies

Heb je je eerder dit jaar via de Gecombineerde opgave aangemeld voor de GLB-subsidies? Vanaf 15 oktober tot en met 30 november moet je nog een definitieve aanvraag doen om de GLB-subsidies daadwerkelijk uitbetaald te krijgen. 

Lees meer

5 september 2023: Bedrijfsoverdracht of beëindiging? Let op je GLB-subsidie!

In de definitieve aanvraag van de GLB-subsidies 2023 (15 okt t/m 30 nov) moeten de gegevens uit de Gecombineerde opgave, o.a. de aangemelde eco-activiteiten, worden bevestigd. Je kunt als bedrijf alleen een aanvraag doen, nadat hetzelfde bedrijf eerder een deelnamemelding heeft gedaan. Het is daarom opletten geblazen wanneer sprake is van overname, rechtsvormwijziging of beëindiging van je bedrijf.   

Lees meer

5 september 2023: De Gecombineerde opgave is ingediend, maar de GLB-subsidie is nog niet verdiend!

Vanaf 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking getreden. Tijdens het indienen van de Gecombineerde opgave 2023 zijn de gekozen Eco-activiteiten opgegeven welke op dat moment haalbaar werden geacht. Echter bestaat de kans dat gedurende het seizoen de situatie verandert door bijvoorbeeld weersomstandigheden. Handel tijdig naar deze nieuwe inzichten en voorkom korting op GLB-subsidies. 

Lees meer

22 augustus 2023: Vraag op 1 september de GLB-kennisvoucher aan

Vanaf vrijdag 1 september kunnen GLB-kennisvouchers aangevraagd worden voor subsidie op advies over verduurzaming van je landbouwbedrijf. Voorheen waren dit de SABE-vouchers. Met ingang van het nieuwe GLB maakt het SABE onderdeel uit van de Europese regelgeving en is de benaming van de vouchers veranderd in GLB-kennisvouchers.

Lees meer

4 augustus 2023: Overmacht GLB-subsidies

Met de Gecombineerde opgave 2023 kon je de aanmelding doen voor de GLB-subsidies, zoals de basispremie en de eco-premie. Vanaf de aanmelding tot en met 30 november ben je verplicht om je bedrijfssituatie actueel te houden. Kun je niet voldoen aan de voorwaarden van de eco-activiteit waarvoor je je hebt aangemeld? Dan zijn er twee mogelijkheden: de eco-activiteit intrekken of een beroep doen op overmacht. In dit artikel lees je meer over de melding overmacht.

Lees meer

1 augustus 2023: Vanggewassen en winterteelten 2023 en 2024. Hoe zit het nu?

In de afgelopen maanden is er een aantal keren het één en ander veranderd in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).
Op 20 juli 2023 zijn er in de Staatscourant nieuwe regels gepubliceerd inzake vanggewassen na hoofdteelt op zand- en lössgrond. Deze regels gaan direct in en hebben dus ook al betrekking op 2023.

Lees meer

30 mei 2023: Dien je Gecombineerde opgave uiterlijk 15 juni in, en loop geen GLB-subsidies mis

‘Na regen komt zonneschijn’, dat doet het jaar 2023 op dit moment goed voorkomen. Landbouwers zijn dit jaar laat op gang gekomen door een nat voorjaar. Nu het mooie weer is aangebroken, kon er de afgelopen weken eindelijk worden gemaaid en gezaaid. Mogelijk verlies je door alle drukte op het land de Gecombineerde opgave uit het oog, en dat is riskant voor het behalen van de deadline. Volgens RVO-statistieken is tot de laatste week van mei nog maar de helft van alle opgaven ingestuurd. Moet jij de Gecombineerde opgave ook nog indienen? Zorg er dan voor dat je dit op tijd doet!

Lees meer

20 april 2023: Uitstel Gecombineerde opgave na dringende oproep adviseurs

De openstellingsperiode voor de Gecombineerde opgave wordt met een maand verlengd. De minister geeft boeren en adviseurs meer tijd door de termijn eenmalig op te schuiven tot en met 15 juni. Het uitstel komt na aanhoudende signalen vanuit de sector. De Gecombineerde opgave is dit jaar bijzonder complex, er zijn volop vragen en er heerst frustratie. Ondanks de verlenging blijft het juist en tijdig invullen van de Gecombineerde opgave een enorme uitdaging.

Lees meer

31 maart 2023: Gecombineerde opgave 2023: een onhaalbare opgave?!

Inmiddels zit de eerste maand voor het invullen van de Gecombineerde opgave erop. De indieningsperiode loopt in principe tot en met 15 mei. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is erg ingewikkeld en heeft tot de nodige veranderingen in de opgave geleid. Vooral het registreren van percelen, landschapselementen en bufferstroken kost fors meer tijd. Daar komen bij de regelmatige storingen en traagheid in de applicaties. De Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB) maakt zich grote zorgen over de uitvoering, en pleit daarom voor verruiming in het aanvraagproces.

Lees meer

1 februari 2023: Aan de slag met registreren van landschapselementen en bufferstroken

In 2023 verandert er veel voor de subsidies in het GLB en door de voorwaarden vanuit de derogatiebeschikking. Voortaan kun je subsidie aanvragen op landschapselementen. Ook is onlangs bekend geworden dat bufferstroken met ingang van dit jaar niet meer meetellen voor de mestplaatsingsruimte. Dit heeft gevolgen voor de registratie in Mijn Percelen.

Lees meer

29 november 2022: Bufferstroken: wat moet ik daarmee in 2023?

In de nieuwe wetgeving vanuit het mestbeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaan bufferstroken een prominente rol spelen. Hoe zit dit nou precies? Wat geldt voor jouw bedrijf? Wat mag wel en niet op een bufferstrook? En, hoe behaal je ook voordeel uit een bufferstrook?

Lees meer

24 oktober 2022: Wijzigingen voorwaarden nieuwe GLB

Met ‘Brussel’ is overeenstemming bereikt over het Nationaal Strategisch Plan met de Nederlandse invulling van het nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Hierdoor verandert een aantal voorwaarden voor de basis- en de eco-premie. Zo zijn de verplichte bufferstroken langs waterlopen gelijk getrokken met de eisen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, zijn de eisen voor een minimale bodembedekking aangescherpt, en zijn de regels voor gewasrotatie aangepast.

Lees meer

21 oktober 2022: Het nieuwe GLB komt eraan: waar begin ik?

Er is een akkoord bereikt met de Europese Commissie over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het Nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) gaat nu echt van start op 1 januari 2023. Wat gaat dit betekenen voor mijn bedrijf? Welke stappen moet ik nemen tot een uitbetaling? In dit artikel nemen we je mee in deze stappen.

Lees meer

11 oktober 2022: Weet jij al wat het nieuwe GLB in 2023 voor je bedrijf betekent?

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Tot nu kende we het systeem van betalingsrechten, dit verdwijnt per 1 januari 2023. Vanaf deze datum ontvang je een basispremie op basis van het aantal hectares welke je in gebruik hebt. Om voor deze basispremie in aanmerking te komen moet je aan enkele voorwaarden (conditionaliteiten) voldoen.

Lees meer

26 september 2022: Keuze: vergoeding voor ANLb of eco-regeling?

Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe GLB in. Dit betekent dat vanaf volgend jaar gebruik kan worden gemaakt van de eco-regeling. Maar naast de eco-regeling zullen er ook vanaf 2023 nieuwe ANLb-pakketten in werking treden. Is dit met elkaar te combineren, en zo ja, waar kies jij dan voor?

Lees meer

24 augustus 2022: Met welk bouwplan en met welke activiteiten ga jij meedoen aan de nieuwe eco-regeling?

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat in vanaf 2023. Je kunt je vanaf 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 aanmelden voor een aantal GLB-subsidies zoals de eco-regeling. Daarbij is het van belang dat je tijdig inzichtelijk hebt of, en met welke activiteiten jij in aanmerking wilt komen voor de extra eco-premie. Houd er rekening mee dat sommige eco-activiteiten nu al om keuzes vragen in je huidige bouwplan.

Lees meer

18 juli 2022: GLB-update nieuwe eco-regeling

Er zijn recent enkele wijzigingen bekend gemaakt in de eco-regeling van het nieuwe GLB per 2023. In dit artikel lees je welke wijzigingen dit zijn en welke invloed ze hebben.

Lees meer

17 juni 2022: Nieuwe GLB eco-premie: ga jij voor brons, zilver of goud?!

Over een half jaar gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van start. De huidige betalingsrechten vervallen. Daar komt een basispremie per hectare voor in de plaats. Daarbovenop kun je een extra vergoeding ontvangen door te kiezen uit een lijst van eco-activiteiten. Je kiest de eco-premie die bij jou past: brons, zilver of goud. Alfa heeft een rekentool ontwikkeld om samen te bekijken welke activiteiten goed bij jouw bedrijf passen.

Lees meer

31 mei 2022: Vervroegde GLB-betaling aanvragen mogelijk van 7 tot en met 28 juni

Net als in voorgaande jaren kunnen landbouwers in 2022 een vervroegde betaling van de inkomenssteun (basis- en vergroeningspremie) aanvragen. Met deze vervroegde betaling wordt voorkomen dat door de oorlog in Oekraïne liquiditeitsproblemen bij landbouwers ontstaan als gevolg van de sterk gestegen kosten voor veevoer, kunstmest, energie en arbeid (loonwerk).

Lees meer

12 juli 2021: Hoe gaat het nieuwe GLB vanaf 2023 eruit zien?

Onlangs werd in Brussel een akkoord bereikt over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Om in aanmerking te komen voor inkomenssteun moeten agrariërs meer vergroenen. In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) wordt de nieuwe regeling verder uitgewerkt.  De drie belangrijkste onderdelen van het nieuwe GLB zijn: Basisbetaling, ecoregelingen en agrarisch natuurbeheer. Het nieuwe GLB gaat in vanaf 2023. Dit artikel is gebaseerd op het concept-NSP en geeft in grote lijnen aan hoe de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB eruit komt te zien.

Lees meer