Banner

Voorlopig nog geen nieuwe derogatie in 2022

23 december 2021 | Door:  Jeroen van den Hengel

Besluitvorming over de Nederlandse derogatie-aanvraag is uitgesteld tot medio 2022. De Europese Commissie is namelijk nog onvoldoende overtuigd dat Nederland de doelen voor de waterkwaliteit tijdig zal halen. RVO wijst boeren op de mogelijkheid dat de derogatie uitblijft, en adviseert hen om binnen de reguliere norm van 170 kg N te blijven.

Aanvankelijk zou het Nederlandse derogatieverzoek deze maand op de agenda staan van het Europese Nitraatcomité. Er zijn echter twijfels of met het door Nederland ingediende 7e actieprogramma Nitraatrichtlijnen alle doelen ten aanzien van de waterkwaliteit worden gehaald. Het zicht op het halen van deze doelen - met name de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit – is nodig voor de volgende stap in de procedure naar een nieuwe derogatie.

Uitsluitsel over derogatie pas medio 2022

Het Nitraatcomité komt vier keer per jaar bijeen. Nu het Nederlandse derogatieverzoek in het overleg van december niet aan bod is gekomen, schuift het besluitvormingsproces 3 maanden op. Demissionair minister Schouten heeft bij de Europese Commissaris gepleit voor flexibiliteit in de procedure om te komen tot derogatieverlening, zodat de besluitvorming mogelijk nog in het tweede kwartaal van 2022 kan worden afgerond.

RVO: verstandig om binnen 170 kg stikstofnorm te blijven

Zolang niet bekend is of Nederland derogatie krijgt, is het voor landbouwers niet mogelijk om een derogatievergunning voor 230 of 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest aan te vragen voor het jaar 2022. Van welke norm moeten veehouders uitgaan in hun mestplanning? RVO geeft hierover het volgende aan: een boer moet rekening houden met de mogelijkheid dat de derogatie uitblijft. Het is voor boeren daarom verstandig binnen de norm van 170 kg N/ha te blijven en hiermee rekening te houden bij het opstellen van het bemestingsplan voor 2022 en in de bemesting in 2022. Melkveehouders zullen hierbij ook rekening moeten houden met meer afzet van mest via export en verwerking.

Voorwaarden

Het rekenen met de hogere gebruiksnorm is dus op eigen risico. Mocht de derogatie in de loop van het jaar worden toegekend, dan is de verwachting dat ook de deadlines voor de grondbemonstering en het opstellen van het bemestingsplan zullen opschuiven. Daarbij is het raadzaam om nu al rekening te houden met de bestaande voorwaarden, zoals de 80%-graslandeis en het verbod op fosfaatkunstmest.

Heb je vragen over het bemestingsplan en de gebruiksnormenberekening voor 2022? Neem contact op met je Alfa-adviseur.

Lees meer: Aanvraag derogatie in 2020 nog niet mogelijk

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen