Banner

Afromingsvrije lease mogelijk en afromingspercentage terug naar 10 procent

31 mei 2022 | Door:  Ina Visser

Met terugwerkende kracht is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om 100 kilogram fosfaatrechten per jaar te ontvangen zonder afroming. Deze hoeveelheid kan van één bedrijf afkomstig zijn of verdeeld over meerdere bedrijven. De rechten moeten dan wel binnen hetzelfde kalender teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan komen.

De afromingsvrije lease werd al eerder aangekondigd (zie eerder artikel: Afromingsvrije lease fosfaatrechten, stand van zaken), maar pas in maart wettelijk geregeld. Het geeft melkveehouders meer mogelijkheden om aan extra fosfaatrechten te komen, bijvoorbeeld als de melkproductie hoger is dan verwacht.

Maximum van 100 kilogram geldt voor de ontvanger

De maximale hoeveelheid van 100 kilogram is er alleen voor de ontvanger van de rechten. Je kunt dus meerdere keren 100 kilogram afromingsvrij tijdelijk overdragen aan iemand anders. Het is mogelijk de heen- en teruglease in één keer door te geven in het formulier. Je betaalt dan slechts één keer de 100 euro administratiekosten.

Eerdere overdracht aanpassen

Heb je dit kalenderjaar al een heen- en teruglease gedaan? En had je deze achteraf liever afromingsvrij willen doen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met RVO. Er wordt dan bekeken hoe de eerder gemelde overdracht aangepast kan worden om alsnog de afromingsvrije variant te gebruiken.

Afromingspercentage terug naar 10 procent

Het afromingspercentage fosfaatrechten is recent gewijzigd van 20 procent naar 10 procent. Het afromingspercentage kon verlaagd worden omdat het aantal fosfaatrechten onder het plafond van 84,9 miljoen kilogram is gekomen. Bij overdracht naar bloed- of aanverwantschap (1e, 2e en 3e graad), erfopvolging, teruglease binnen het zelfde kalender jaar en afromingsvrije lease, vindt geen afroming plaats.

Nu het aantal fosfaatrechten onder genoemd plafond is gekomen, kan ook de eerder aangekondigde fosfaatbank worden opengesteld (zie eerder artikel: Ontheffing fosfaatrechten uit fosfaatbank binnenkort mogelijk). Mogelijk wordt daarover meer duidelijk in de zomerperiode.

Ina Visser

Ina Visser

Bedrijfskundig adviseur

088 2531451 | ivisser@alfa.nl


Meer over Ina