Agrarisch bedrijfsadvies

Alfa is thuis in de agrarische sector. De land- en tuinbouw is zelfs de oorsprong van onze organisatie. En nog altijd is agro een specialisme in onze organisatie. Je zit bij Alfa aan tafel met ervaren adviseurs en accountants, die de agrosector als geen ander kennen. We omringen je graag met brede specialistische branchekennis. Welke uitdagingen je ook tegenkomt en aangaat, wij staan naast jou met de voeten in de modder en het hoofd in de wind.

Ondernemen is vooruitkijken

Plannen maken voor de toekomst is de basis voor succesvol ondernemen. Om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen is een goed ondernemingsplan van groot belang. Dat plan zorgt immers voor een stabiele basis onder jouw bedrijf. Onze agrarische adviseurs begeleiden je graag bij het verwoorden van je plannen, bij de beoordeling van financieringsvragen en bij het opstellen van begrotingen. Alfa is jouw vraagbaak en klankbord tegelijk.

Analyse kengetallen

Van het verleden kun je leren. Uiteenlopende informatie uit jouw administratie kan worden gecombineerd tot stuurkengetallen voor je bedrijf. Door analyse van de technische en financiële resultaten kun je jouw bedrijfsvoering optimaliseren. Bovendien laten wij zien hoe je scoort ten opzichte van collega-agrariërs.

Cijfers die Spreken voor melkvee

Alfa publiceert elk jaar 'Cijfers die Spreken', een unieke uitgave voor de melkveehouderij. In Cijfers die Spreken zijn kengetallen verzameld over alle melkveebedrijven die klant zijn bij Alfa. Heldere analyses laten u zien hoe de sector ervoor staat. Aan de hand van de kengetallen kunt u ook vergelijkingen maken met uw eigen bedrijfsvoering.

Liquiditeitsbewaking

Als ondernemer wil je vooruit. Soms gaat dat gepaard met flinke investeringen, met alle risco’s van dien. Juist dan is het verstandig om financieel een vinger aan de pols te houden. Onze adviseurs kunnen zorgen voor een strakke liquiditeitsbewaking. Periodiek brengen we dan je behaalde en te verwachten resultaten in kaart. Hiermee krijg je inzicht en kunt je, indien nodig, tijdig de juiste maatregelen nemen.

Juridisch adviseur agrarisch recht

Als agrariër heb je een behoorlijk juridisch inzicht nodig om te kunnen ondernemen. Pachtcontracten, productierechten en milieuvergunningen zijn voorbeelden waarmee je wellicht te maken hebt. Onze bedrijfskundig adviseurs zijn je graag van dienst op deze terreinen. Bijvoorbeeld door het opstellen, afsluiten en beoordelen van koop- en pachtcontracten. Daarnaast kunnen zij je adviseren bij de aankoop van productierechten en volgen ze de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu op de voet. De bedrijfsadviseurs zijn in staat om snel en efficiënt de mogelijkheden en knelpunten voor jouw bedrijf in kaart brengen.

Mineralenmanagement

Het mineralenmanagement speelt op veel bedrijven een steeds belangrijkere rol. Het gebruik van meststoffen wordt steeds verder begrensd. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij (meer) mest moeten afvoeren. De kosten voor mestafzet nemen toe. De agro adviseurs van Alfa kunnen je helpen om inzicht te krijgen in het mineralenoverschot (of de aanvoerruimte), zodat je doeltreffende maatregelen kunt nemen.

ToM pakket

Als ondernemer in de agrarische sector heb je te maken met tal van wettelijke verplichtingen. Ook de Meststoffenwet is een opeenhoping van regels. De sector zet zich ondertussen hard in om de mineralenefficiëntie te verbeteren. Belangrijk, omdat je met een hogere mineralenbenutting economisch voordeel behaalt én ontwikkelingsruimte creëert voor jouw bedrijf. Alle eisen en maatregelen dwingen je er wel toe dat je jouw zaken goed op orde moet hebben. Met het ‘Totaal overzicht Mineralen’ ‒ het ToM-pakket ‒ van Alfa hoef jij je hierover niet langer zorgen te maken. Klik hier voor meer informatie.

Lees de laatste artikelen over agrarische bedrijfsadvies