Banner

Mestuitrijseizoen, waterlopen en bufferstroken

14 februari 2023 | Door:  Linda Koersen

16 februari nadert en voor veel agrariërs betekent deze datum de start van het landwerkseizoen. Ook in 2023 mag er vanaf 16 februari drijfmest worden uitgereden. Let wel, de datum voor het uitrijden van drijfmest op maïsland is een maand opgeschoven; naar 15 maart. Vaste storijke mest mag daarentegen juist een maand eerder worden uitgereden op grasland en bouwland op zand- en lössgrond. Dit mocht al vanaf 1 januari.

De grootste vraag aankomend jaar gaat zijn hoever je van de slootkant af moet blijven. De regelgeving omtrent bufferstroken gaat in 2023 in. Alles over bufferstroken lees je in een eerder geschreven artikel: Bufferstroken: wat moet ik daarmee in 2023?

Verplichting GLB

De bufferstroken voortkomend uit de mestwet gaan per 1 maart 2023 in. Echter zijn de bufferstroken ook van kracht in de regelgeving van het nieuwe GLB (Wijzigingen voorwaarden nieuw GLB ). Het nieuwe GLB is per 1 januari 2023 ingegaan. Dus wil je meedoen met het nieuwe GLB, dan dien je de bufferstroken niet te bemesten. Ook niet tussen 16 februari en 1 maart!

Bufferstroken in Mijn percelen

De bufferstroken heeft RVO bepaald op basis van de soort waterloop en het topografisch perceel. Sinds 1 februari kun je in de percelenapplicatie van RVO zien hoe de waterlopen rond je percelen zijn gedefinieerd en welke bufferstrook daar bij hoort volgens RVO. Hoe het intekenen werkt, lees je in het artikel: Aan de slag met registreren van landschapselementen en bufferstroken.

Ga uit van de feitelijke situatie

Als je het niet eens bent met deze bufferstroken, kun je dat vanaf 1 maart aangeven in de Gecombineerde Opgave. RVO beoordeelt de bufferstrook dan opnieuw. Het beoordelen vind plaats nadat de meeste mest al op het land is gebracht. RVO geeft aan dat er moet worden uitgegaan van de feitelijke situatie. Bijvoorbeeld: een sloot is bij RVO ingetekend als waterloop overig, terwijl je van mening bent dat dit een droge sloot is. Je mag dan rekening houden met de bufferstrook die hoort bij de droge sloot, 1 meter dus.

Definitie waterloop

Hoe zie ik welke definitie RVO aan de waterlopen heeft gegeven?

  1. Log in op mijnrvo.nl
  2. Ga naar Mijn Percelen
  3. Ga naar ‘Wijzigen’
  4. Klik op het 4e pictogram van boven, rechtsonder in het scherm.
  5. Klik op ‘Waterlopen’.

Er verschijnen nu blauwe lijnen in beeld, op de plekken waar volgens RVO waterlopen zijn. Als je inzoomt, staat de definitie van RVO er bij genoemd; droge sloot, waterloop overig, KRW waterloop of ecologisch kwetsbare waterloop.


Bemestingsvrije zone
Hoe zie ik nu hoever ik van de waterloop af moet blijven met bemesten?

Per waterloop verschilt het hoeveel meter breed de bufferstrook moet zijn. Eventueel is er afschaling mogelijk, als de bufferstroken meer dan 4% van het topografische perceel bedekken. De breedte van de bufferstroken is ook zichtbaar in de percelenapplicatie van RVO.

6.  Klik op ‘Bufferstroken’.

De percelenapplicatie geeft met roze lijnen de bufferstroken weer.

7. Met het tweede pictogram van boven, rechtsonder in het scherm kun je een meetlat openen.
8. Klik op een roze lijn (bufferstrookgrens) aan de slootkant en op de andere bufferstrookgrens in het perceel. De meetlat toont nu de breedte van de bufferstrook. Dit is de hoeveelheid meters die je onder andere met bemesten van de sloot af moet blijven.


Bufferstroken en derogatie

De bufferstroken worden niet meegenomen als beteelbare landbouwgrond. Dit betekent dat het voor de derogatie niet mee telt in het aandeel grasland, maar ook niet in het aandeel totale oppervlakte landbouwgrond. In de meeste gevallen zal dit nauwelijks invloed hebben op de 80%-grasland eis.

De bufferstroken tellen wel mee voor de oppervlakte subsidiabele grond, waarover de premie in het nieuwe GLB wordt uitbetaald.

Heb je vragen over het nieuwe GLB of de bufferstroken op jouw bedrijf? Neem dan contact op met je agrarisch adviseur van Alfa.

Linda Koersen

Linda Koersen

Bedrijfskundig adviseur

088 2533160 | lkoersen@alfa.nl


Meer over Linda