Banner

Is je mestadministratie op orde?

28 december 2022 | Door:  Jeroen van den Hengel

Het nieuwe jaar is aangebroken. Dit is het moment om je mestadministratie bij te (laten) werken. Daarbij hoort een berekening of je hebt voldaan aan de gebruiksnormen en mestverwerkingsplicht. En beoordeel hoe de mestregels in het nieuwe jaar voor jouw bedrijf uitpakken. Alfa is je hierbij graag van dienst.

Landbouwers moeten verplicht een mestadministratie bijhouden. De gegevens over je mestvoorraden , de aan- en afvoer van overige mest, en aan- en afgevoerde staldieren meld je uiterlijk 31 januari 2023 aan RVO via het formulier ‘Aanvullende gegevens landbouwer’ . Ook als je geen mestvoorraad had op 31 december of in het afgelopen jaar geen dieren hebt gehouden, maar wel een uitnodiging van RVO hebt ontvangen, moet je toch opgave doen.

Gebruiksnormen en mestverwerking 2022 + bemestingsplan en derogatie 2023

Alfa is je graag van dienst bij de opgave van de aanvullende gegevens. Daarbij maken wij een berekening van de gebruiksnormen, BEX/KringloopWijzer, mestverwerkingsplicht en grondgebonden groei over 2022. Ook stellen wij een bemestingsplan voor 2023 op. Het is nog niet bekend wanneer de aanmelding voor derogatie voor 2023 van start gaat. Ook de eisen die worden gesteld aan het nieuwe bemestingsplan voor niet-derogatiebedrijven, zijn nog niet bekend.

Alfa helpt bij jouw mestadministratie

Maak tijdig een afspraak zodat we deze zaken tijdig voor je kunnen verzorgen. Wij kunnen desgewenst gebruik maken van je abonnement op CRV Mineraal of AgroMineraal. Doe je de mestadministratie zelf? Dan kunnen wij de administratie controleren. Hiermee verklein je de kans op fouten en onregelmatigheden en daarmee ook het risico van correcties en boetes.

Extra werkzaamheden GLB

Op 1 januari gaat ook het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van start. Met het nieuwe GLB verandert de manier van aanvragen. Je doet eerst een aanmelding voor de GLB-subsidies (1 mrt-15 mei) en daarna de definitieve aanvraag (15 okt-30 nov). Daarvoor is het van belang dat je eerst jouw percelen voor 2023 bijwerkt en eenmalig jouw landschapselementen bij RVO registreert (1 feb-15 mei). Alfa helpt je graag bij het aanvragen van de GLB-subsidies 2023. De extra werkzaamheden vereisen een zorgvuldige werkplanning, zodat wij jou - en al onze andere klanten - binnen de door RVO gestelde deadlines van dienst kunnen zijn. Dus ook voor de GLB geldt: laat ons zo spoedig mogelijk weten of wij je hierbij van dienst kunnen zijn.

Met het ‘Totaal overzicht Mineralen’ (ToM pakket) biedt Alfa het volledige pakket waarmee wij je werk uit handen nemen. Voor meer informatie, ga naar www.alfa.nl/tom

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen