Banner

Het real time verantwoorden van mesttransporten

31 december 2020 | Door:  Marloes ter Woerds

Op dit moment wordt er bij de meeste dierlijke mest transporten gebruik gemaakt van een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM). In de loop van 2021 worden de regels omtrent mesttransporten aangepast, en zullen deze ‘real time’ (rVDM) verantwoord moeten worden.

Alle mesttransporten moeten vanaf 2021 digitaal worden verwerkt. Hiermee wil de overheid de fraudedruk bij het transport van mest verminderen. Het nieuwe digitale systeem gaat ook gelden voor boer-boer transporten. Hierbij worden gegevens doorgegeven, vergelijkbaar met het huidige VDM, zoals: gegevens leverancier, vervoerder, afnemer; laad- en losplaats, mestcodes en geschat gewicht. Op de laadlocatie moet vervolgens een startmelding worden gegeven. Na het lossen van de dierlijke mest moeten de leverancier en de afnemer de afronding van het transport binnen één werkdag melden bij RVO.

Afvoer naar particulieren

Als mest wordt afgevoerd naar een particulier, dan dient deze zich voortaan te identificeren met een relatienummer. Een particulier die hobbymatig dieren houdt, heeft vaak al een relatienummer bij RVO dat hij kan gebruiken. Particulieren die nog geen relatienummer hebben, kunnen zich via DigiD aanmelden bij RVO. Ze krijgen dan automatisch een relatienummer. De afstand van mesttransport naar particulieren mag hemelsbreed maximaal 10 km bedragen. Door deze gewijzigde voorwaarden is de verwachting dat de afvoer naar particulieren minder in trek zal zijn.

Uitrol rVDM

In de derogatiebeschikking is de invoering van het rVDM per 1 januari 2021 als voorwaarde opgenomen. De regelgeving wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 definitief gepubliceerd. Onlangs heeft de minister besloten dat het niet verstandig is om het systeem in één keer voor de gehele mestmarkt in te voeren. Er wordt gewerkt aan stapsgewijze implementatie waarbij gestart wordt met een testfase, gevolgd door een of meer pilots op basis waarvan het systeem breed ingevoerd kan worden. De verwachting is dat rVDM na afloop van het mestseizoen 2021, in een relatief rustige periode, voor alle ondernemers en transporten uitgerold wordt.

Heb je vragen over deze veranderde wet- en regelgeving? Neem contact op met een van onze kantoren, we zijn overal dichtbij.

Marloes ter Woerds

Marloes ter Woerds

Bedrijfskundig adviseur

088 2531253 | mterwoerds@alfa.nl


Meer over Marloes