Banner

Afromingsvrije lease fosfaatrechten, stand van zaken

30 november 2021 | Door:  Ina Visser

Begin oktober 2021 keurde de ministerraad het wetsvoorstel goed,  waarin het mogelijk wordt om binnen een kalenderjaar 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij heen en weer te leasen of verleasen. Inmiddels is het begin december en is het nu tijd om te berekenen hoeveel fosfaatrechten er dit jaar nog geleasd of verleasd kunnen worden. Hoe zit het nu met de mogelijkheid om afromingsvrij te (ver)leasen en gaat de wet dit jaar nog in?

Na goedkeuring van de ministerraad is het wetsvoorstel naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, om deze te behandelen. In theorie zou het snel kunnen gaan en zou de wet nog voor 1 januari 2022 in werking kunnen treden. De Europese Commissie heeft inmiddels zijn goedkeuring verleend voor het doorvoeren van veranderingen in het fosfaatrechtenstelsel. Voorwaarde is wel dat de regels van de huidige toekenning van de staatssteun worden aangehouden en dat de fosfaatproductie onder het sectorplafond blijft.

Update artikel n.a.v. Kamerbrief van 7 december 2021

Inmiddels is uit een recente Kamerbrief duidelijk geworden dat de nieuwe regels omtrent afromingsvrije lease op zijn vroegst gaan gelden voor het kalenderjaar 2022. Het maximum van 100 kg afromingsvrije lease geldt dan alleen voor de partij die leaset. Bedrijven die fosfaatrechten verleasen kunnen net als nu al het geval is meerdere leasers voorzien, door de beschikbare hoeveelheid rechten te verdelen in meerdere porties. Daarnaast is besloten om het afromingspercentage nog niet terug te brengen van 20 naar 10%. Wettelijk is bepaald dat het afromingspercentage wordt verlaagd, zodra het totaal aantal fosfaatrechten in de markt onder het fosfaat productie plafond komt te liggen. Dat is nu nog niet het geval.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel houdt in dat het mogelijk wordt om 100 kg fosfaat afromingsvrij te (ver)leasen. Ook regelt de wet de tijdelijke overgang van fosfaatrechten zonder afroming bij specifieke bedrijfsgevallen zoals stalrenovatie of bedrijfsverplaatsingen nabij een Natura-2000 gebied.

Afromen bij (ver)lease

In de huidige situatie wordt bij lease of verlease van fosfaatrechten 20 procent afgeroomd. Als er binnen 1 kalenderjaar fosfaatrechten heen- en terug geleasd worden, dan wordt er 1 keer 20 procent afgeroomd bij de verleaser. Er vind geen afroming plaats als het een (tijdelijke) overdracht betreft bij erfopvolging, binnen bloed- of aanverwantschap in de 1e, 2e en 3e graad, bij het vormen van een man-vrouwmaatschap, man-vrouw vof of man-vrouw CV (voor een huwelijk, of een geregistreerd partnerschap.

Met het nieuwe wetsvoorstel, waarbij 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij mag worden geleasd, moet het voor de melkveehouder gemakkelijker worden om onverwachte kleine tekorten aan het einde van het jaar te kunnen corrigeren.

Vragen afromingsvrije (ver)leasen

Is het als verleaser mogelijk dat je aan meerdere verleasers 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij mag verleasen? Mag je als leaser meer dan 100 kg leasen van één verleaser en is dan de eerste 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij? Indien je als leaser van meerdere verleasers fosfaatrechten least, hoe wordt dan bepaald welke 100 kg fosfaatrechten afromingsvrij zijn? De antwoorden op deze vragen kunnen pas worden gegeven als het wetsvoorstel definitief is.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op, met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij.

Lees meer

Fosfaatproductie melkkoeien gebaseerd op geproduceerde hoeveelheid melk
Verleasen van fosfaatrechten: meld de overdracht op tijd 

          

Ina Visser

Ina Visser

Bedrijfskundig adviseur

088 2531451 | ivisser@alfa.nl


Meer over Ina