Banner

Optimalisering bemesting bij afbouw derogatie

25 januari 2024 | Door:  Jan Pruissers

De derogatie aanvraagperiode is weer van start en dat betekent ook dat het bemestingsplan voor 2024 weer opgesteld moet worden. Een doordacht bemestingsplan is belangrijker dan ooit tevoren.

Aanpassing normen

De derogatienormen voor stikstof uit dierlijke mest gaan terug naar 230 kg stikstof per ha en 210 kg in zandgebieden en Nutriënten Verontreinigde (NV) gebieden. Intussen bestaat 60% van het Nederlandse landbouwareaal uit NV gebieden. In gebieden zonder derogatie zoals Natura 2000 gebieden, en stroken van 250 meter rondom deze gebieden en grondwaterwingebieden mag nog maar 170 kilo stikstof dierlijke mest per hectare worden uitgereden.

Geldige grondmonsters

Voor het administratieve gedeelte van het bemestingsplan is het van belang dat voor het opstellen van het bemestingsplan is gecheckt of alle grondmonsters nog geldig zijn. Ook de percelen die nog wel meetellen voor de mestruimte maar niet voor derogatie dienen bemonsterd te worden.

Mestexcretie

De daling van de derogatienormen betekent een verkleining van de plaatsingsruimte. Reden genoeg om de mestboekhouding goed op orde te hebben. Het verlagen van de mestexcretie op bedrijfsniveau is van groot belang. Goed ruwvoer met de juiste krachtvoeders, gezonde productie en de juiste verhouding tussen jongvee en melkvee kunnen de excretie verlagen zonder dat dit direct melkopbrengst kost.

Ureumgehalte en mestafzetkosten

De kosten voor mestafzet worden steeds hoger. Iedere kuub mest die minder hoeft te worden afgevoerd is winst. Een manier om dit te bereiken is het streven naar een lager ureumgehalte in de melk. 1 punt lager melkureum zorgt op een veestapel van 100 melkkoeien voor 40 kuub minder mestafzet wat een besparing op kan leveren van 800 tot 1200 euro op de mestafzetkosten.

Een ureumgehalte tussen de 16 en 20 is de meest ideale situatie. Wanneer het ureumgehalte hoger is dan 20, is er nog ruimte om het ureum te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de melkproductie, gehaltes of diergezondheid.

Goede mestboekhouding

Goed management op het bedrijf kan zorgen voor vermindering van de mestafzetkosten en efficiënt gebruik van de plaatsingsruimte. Om dit te realiseren is een correcte mestboekhouding van belang.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van de mestboekhouding of wil je graag een gesprek aangaan voor het optimaal benutten van de plaatsingsruimte? Neem dan gerust contact op met een bedrijfskundige van Alfa in jouw regio. Zij kunnen een bemestingsplan voor 2024 opstellen met een berekening van de mestplaatsingsruimte voor jouw bedrijf. Voor aanvullende dienstverlening rondom mineralen efficiency, zie Alfa .

Jan Pruissers

Jan Pruissers

Bedrijfskundig adviseur

088 253 2016 | jpruissers@alfa.nl


Meer over Jan