Alfa: de duurzame accountant en adviseur

Duurzaamheid is een sleutelthema voor elke organisatie, groot of klein. In de komende jaren staan bedrijven voor de uitdaging om duurzaamheid te integreren in hun diensten en bedrijfsvoering. Fossiele brandstoffen worden afgebouwd en tegen 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Deze overgang is een aanzienlijke taak voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bij Alfa hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel en nemen we onze verantwoordelijkheid serieus.

Een toekomstbestendig mkb

Bij Alfa hebben we een eenvoudige visie op duurzaamheid: onze actief meedenkende specialisten denken ondernemend en doen dat met een toekomstgericht visie. We bekijken kritisch hoe we als organisatie maatschappelijke waarde kunnen toevoegen op een verantwoorde manier. We richten ons niet alleen op financiële aspecten, maar streven naar meervoudige waardecreatie. Dit omvat duurzame relaties, het welzijn van medewerkers, ethisch handelen, naleving van de wet en het beschermen van het milieu. Ons doel is de continuïteit en veerkracht van zowel onze organisatie als die van onze (lokale) klanten en samenleving te waarborgen. Met andere woorden, we willen bijdragen aan de maatschappij en niet enkel profiteren. We staan klaar voor iedereen die dezelfde visie deelt. 

Alfa is een B Corp

Alfa is sinds 2014 gecertificeerd als B Corp. Binnen het B Corp-netwerk streven bedrijven naar zowel winst als duurzame en sociale doelen. De certificering vereist een rigoureuze evaluatie en betrokkenheidsverklaring. Hiermee bevinden we ons in gezelschap van bekende Nederlandse B Corps, zoals Dopper, Triodos Bank, Tony Chocolonely, Rituals en Auping. 

Jouw weg naar duurzaam ondernemen

Steeds meer zie je dat duurzaamheid verankerd wordt in het bedrijfsleven. Ondernemers hebben cruciale vragen over:

Onze collega’s helpen jou om gas te geven én ondertussen bij te sturen. We verkennen de financieringsmogelijkheden voor duurzame investeringen. We promoten financiële participatie van medewerkers, we ondersteunen bij het behalen van duurzaamheidserkenningen, we helpen je bij het verminderen van je ecologische voetafdruk. Kortom we brengen voor jou in kaart wat de mogelijkheden zijn voor duurzame groei en geven je inzicht in jouw positieve impact op de maatschappij.

Meer informatie over onze  duurzaamheidsdiensten vind je hier.

Het verlagen van CO2-uitstoot bij Alfa

Natuurlijk werken we intern binnen onze organisatie ook voortdurend aan het verminderen van onze CO2-uitstoot en hebben we ons gecommitteerd aan de Net Zero 2030-doelstelling van B Corp. Als organisatie hebben we ook diverse duurzaamheidsinitiatieven geïmplementeerd zoals:

Waardecreatiemodel

Wil je weten hoe we meer waarde creëren binnen Alfa? Neem dan een kijkje in ons jaar- en impactverslag en krijg inzicht in het waardecreatiemodel van Alfa.