Alfa: de duurzame accountant

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor elke organisatie. Of je nu groot of klein bent, je wordt de komende jaren geconfronteerd met vraagstukken rondom duurzaamheid in je dienstverlening en eigen bedrijfsvoering. Verbruik en afhankelijkheid van fossiele energiebronnen worden afgebouwd, en vanaf 2050 moet de Nederlandse economie helemaal circulair zijn. De transitie waar ondernemend Nederland voor staat is groot. Ook bij Alfa staat duurzaamheid hoog op de agenda, en nemen we onze verantwoordelijkheid hierin.

Onze visie

De visie van Alfa omtrent duurzaamheid is simpel: wij werken aan en ondersteunen het ontwikkelen van een duurzame economie. Zo kijken wij kritisch naar wat wij zelf als organisatie kunnen doen om op een maatschappelijk verantwoorde manier waarde toe te voegen. Hiermee doelen we op meervoudige waardecreatie; we beperken ons dus niet tot financiële waarden. Het gaat in onze optiek dan ook verder dan duurzame relaties, goede zorgen voor medewerkers, integer en ethisch willen handelen, de wet niet overtreden of het niet aantasten van het milieu. We streven naar continuïteit en toekomstbestendigheid van onze eigen organisatie en onze klanten, waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar het grotere plaatje: toekomstbestendig functionerende samenlevingen en ecosystemen als geheel. Met andere woorden: wij willen waarde toevoegen – en niet onttrekken – aan de maatschappij.  En wij zijn er voor al die ondernemers die dat ook willen. 

Een lage CO2-footprint

Alfa werkt continu aan het verlagen van onze CO2-footprint, en heeft zich gecommitteerd aan de Net Zero 2030 ambitie vanuit B Corp. Daarnaast ondersteunen wij diverse organisaties. Hieronder een overzicht: 

Initiatieven

Wij nemen ook actief deel aan verschillende initiatieven samen met andere partijen, zoals de Coalition Circular Accounting.

Daarnaast steunen we verschillende andere organisaties in hun duurzame projecten, zoals ZOA vluchtelingenzorgSocial Impact Factory Utrecht en verschillende lokale ‘Social Impact Days’ 

De B Corp onder de accountants

Alfa is sinds 2014 B Corp gecertificeerd. Onder de naam B Corp opereert een snel groeiend internationaal netwerk van bedrijven, die behalve winst ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelstellingen nastreven. Om B Corp te kunnen worden, moeten bedrijven een streng en uitgebreid assessment doorlopen en de Verklaring van verbondenheid onderschrijven. Voor meer informatie, kijk dan hier. Met het keurmerk bevinden we ons in goed gezelschap. In Nederland bekende B Corps zijn onder andere Dopper, Triodos Bank, Tony Chocolonely en Auping.

Duurzaam ondernemen

De meeste bedrijven en organisaties zien de noodzaak van duurzaam ondernemen in omdat het van invloed is op het continuïteitsperspectief van hun onderneming. In de praktijk zijn er dan diverse vragen vanuit ondernemers:

Dagelijkse vragen die wij terugkrijgen van onze klanten en waarbij onze specialisten kunnen ondersteunen en adviseren op diverse aspecten:

Meer hierover lees je op Duurzaam ondernemen en Duurzaamheidsadvisering.

Subsidies aanvragen

Om de transitie naar een duurzamere economie te versnellen, zijn er diverse subsidies die kunnen helpen bij (duurzame) investeringen. Belangrijk daarbij is dat vroeg in het traject – nog voordat offertes en opdrachten worden getekend – contact met ons opgenomen wordt. Alleen in dat stadium is het nog mogelijk om aanpassingen voor te stellen of specifieke subsidies aan te vragen. Een belangrijk thema is bijvoorbeeld energiebesparing. Nieuwe regelgeving, innovaties en toegenomen kosteneffectiviteit vergroten de noodzaak én aantrekkelijkheid van energiebesparing. Wetgeving zoals de informatieplicht energiebesparing, of de wet dat alle kantoren (groter dan 100 m2) vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben, zorgen voor toegenomen aandacht voor en vragen over energiebesparing. Ook de actuele energieprijzen en de oorlog in Oekraïne hebben gezorgd dat besparing op energiegebruik bij meer ondernemers aandacht vraagt. Onze adviseurs kunnen onze klanten helpen bij deze transitie en de financiering van beoogde maatregelen. Daarnaast informeren wij onze klanten regelmatig over ontwikkelingen rondom duurzaamheid.