CO2-reductieplan: op weg naar Parijs 

Weet je je eigen CO2-uitstoot? 

Ook het bedrijfsleven moet de komende jaren flink terug in de CO2-uitstoot. Maar dan moet je wél weten waar je nu staat. Alfa kan je helpen met het in kaart brengen en terugdringen van je CO2-uitstoot, ook wel CO2-emissie genoemd. Niet alleen de directe uitstoot (‘scope 1’), maar ook de indirecte (‘scope 2’). Die resultaten zijn essentieel om maatregelen te nemen om energie te besparen of CO2-uitstoot te beperken. Niet alleen nu maar ook in de toekomst, met verscherpte regelgeving. Het is van belang om te weten waar je goed en minder goed scoort op de uitstoot van broeikasgassen. Veel van deze data heb je mogelijk (onbewust) zelf al in jouw financiële administratie, wel zo handig dus om er in de toekomst ook gebruik van te maken.  

CO2-reductieplan  

Met het klimaatakkoord van Parijs verplichten landen zich de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Of om zelfs CO2-neutraal te ondernemen. Wie straks aan de eisen wil voldoen, moet nú beginnen. Alfa laat zien wat je actuele footprint is en hoe die in een tijdsbestek van bijvoorbeeld vijf tot vijftien jaar effectief kan worden gereduceerd. Dat levert een concreet plan van aanpak op waar je meteen mee aan de slag kunt. We brengen de tien meest kansrijke maatregelen binnen je organisatie met reële schatting van de besparing en de termijn en de kosten (ook per ton uitstoot) voor jou in kaart.  

Elektrisch rijden  

Elektrisch vervoer wordt steeds interessanter. Het aanbod groeit, de actieradius van accu’s stijgt. Maar wat komt er kijken bij de transitie naar geheel of gedeeltelijk elektrisch vervoer? Zijn parkeermogelijkheden en energie-aansluitingen voorbereid op de plaatsing van laadpalen? En hoe ziet het kostenplaatje eruit? Goed om te weten dat Alfa al jaren ervaring heeft met elektrisch rijden in het eigen wagenpark. Deze ervaring delen we graag met jou. Met die kennis kunnen we je goed adviseren wat elektrisch rijden voor jouw organisatie kan betekenen, en of je externe expertise in huis moet halen of op eigen kracht de transitie kunt uitvoeren.  

Neem contact op met Arthur Zantinge.