De geschiedenis van Alfa in mijlpalen

18 februari 1942

Oprichting van Stichting Boekhoudbureau ‘Het Platteland’, als reactie op het besluit om de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) te ontbinden. De CBTB weigerde namelijk om toe te treden tot de NSB Landstand. Stichting Boekhoudbureau ‘Het Platteland’ diende als dekmantel voor contacten met de leden. 

Na de oorlog  

Stichting Boekhoudbureau ‘Het Platteland’ krijgt een andere naam: Stichting Centraal Boekhoudbureau van de CBTB. Zelfstandige boekhoudkantoren sluiten zich hierbij aan en er komt een hoofdbureau, dat hulp biedt bij fiscale zaken en geschillen met de Belastingdienst.  

Het jaar 1972 

De naam Stichting Centraal Boekhoudbureau van de CBTB wordt omgezet in Stichting Boekhoudbureau en Accountantsdienst CBTB. 

Het jaar 1977  

Het midden- en kleinbedrijf komt meer in het vizier. Hiervoor wordt een aparte bv opgericht: Accobel B.V. Deze bv wordt later omgedoopt in ACB Accountants en Belastingadviseurs B.V.  

Het jaar 1988 

Oprichting van Alfa Registeraccountants B.V, vanwege voorschriften in de EU-Richtlijnen over de controle van ondernemingen. 

1 mei 1997  

Naamsverandering van B.V. Accountantskantoor CBTB en ACB Accountants en Belastingadviseurs B.V. in Alfa Accountants en Adviseurs B.V. 

29 april 1999

Door middel van een Management and Employee Buy Out (MEBO) komt een volledige medewerkersparticipatieregeling in de organisatie tot stand. Iedere medewerker met een vast contract mag, ongeacht zijn of haar functie, deze certificaten aankopen en is hierdoor mede-eigenaar van Alfa.

1 november 2014  

Alfa Accountants en Adviseurs treedt toe tot DFK International.  

1 december 2014 

Alfa wordt officieel gecertificeerd als B Corp.  

18 februari 2017  

Alfa bestaat officieel 75 jaar.  

Heden  

Alfa heeft ruim 35 vestigingen en bijna 1100 medewerkers. Alfa is een gezond bedrijf, staat midden in de maatschappij en heeft oog voor het lokale bedrijf. De organisatie gaat nog meer toekomstgericht werken en vernieuwd digitale processen. Dit zorgt voor meer actueel inzicht, grotere wendbaarheid en extra kansen.