Organogram

In onderstaand schema staat de organisatiestructuur van Alfa Top-Holding BV. Het schema brengt in kaart uit welke dochterondernemingen de organisatie bestaat en in welke hiërarchische verhouding de verschillende onderdelen ten opzichte van elkaar staan.