Banner

Subsidieadvies

Wist je dat ruim de helft van de bedrijven die recht heeft op subsidie, daar geen gebruik van maakt? Vaak omdat bedrijven de mogelijkheden niet kennen of geen tijd hebben voor de (lastige) aanvraag. Wij helpen je graag verder!

Subsidieadviseurs met kennis van zaken

Maak gebruik van geld waar je recht op hebt! Alfa Subsidieadvies heeft meer dan 30 jaar ervaring in het vakgebied. De organisatie werkt landelijk, als 100 procent dochter van Alfa Accountants en Adviseurs, en heeft een brede kennis en deskundigheid. Wij inventariseren je kansen en mogelijkheden op het gebied van subsidies en verzorgen de hele aanvraag van A tot Z.

Denk bijvoorbeeld ook aan het toetsen van je offertes en plannen op subsidie- en fiscale subsidiemogelijkheden. Hoe eerder je een adviseur in de arm neemt bij investeringen, hoe beter: zeker bij complexe projecten met veel wet- en regelgeving. Met een stappenplan kun je de subsidie- en fiscale mogelijkheden optimaal benutten. Ook het voorbereiden en indienen van subsidieaanvragen en projectvoorstellen kun je aan onze subsidieadviseurs overlaten. Alfa Subsidieadvies is centraal gevestigd in Nijkerk en werkt landelijk als onderdeel van Alfa Consultants.

Dichtbij jouw wereld

Het midden- en kleinbedrijf en de agrosector vormen de kracht van de Nederlandse economie. De overheid geeft daarom extra impulsen op het gebied van scholing en training, product- en procesontwikkeling, modernisering, investeringen en samenwerking met andere ondernemers. Maar ook bijvoorbeeld als jouw bedrijf activiteiten heeft in het buitenland. De overheid en andere financiële organisaties stimuleren vaak activiteiten in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden. Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Thuis in veel subsidievormen

De overheid subsidieert onder meer milieuvriendelijk werken, investeringsactiviteiten en energiebesparing. Alfa Subsidieadvies is bekend met veel subsidievormen. Bij ons zijn je aanvragen in goede handen. Fiscale meldingen worden op het juiste nummer gedaan, zodat je geen subsidie misloopt. Bij toekenning van diverse subsidies is tijdige voortgangsrapportage weer belangrijk. Dan wordt tijdig de nodige informatie verzameld voor deze rapportage. En in overleg met onze accountants kunnen snel eventueel benodigde accountantsverklaringen opgesteld worden.

Crowdfunding

Zo gemakkelijk als je vroeger financiering voor je bedrijf of huis los kon krijgen, zo moeizaam gaat dat vandaag de dag. In een tijd waarin banken de krediet-kraan niet gemakkelijk opendraaien, ontstaat er als natuurlijke reactie ruimte voor andere financieringsmogelijkheden. Een van die mogelijkheden is crowdfunding. Lenen en investeren wordt hierdoor weer interessant. Alfa werkt samen met onder andere Geldvoorelkaar.nl en kan je persoonlijk advies geven.

Dichtbij bij alle relevante instanties

Alfa Subsidieadvies heeft meer dan dertig jaar ervaring in het vakgebied. Zij kennen de weg in de nationale en internationale regelgeving en zijn actief in onder andere Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Daarnaast hebben zij contact met internationale organisaties zoals de International Finance Corporation (IFC), de Wereldbank en de Europese Unie. Ook zijn adviseurs betrokken bij projecten in ontwikkelingslanden. Alfa Subsidieadvies is aangesloten bij de NVAS, de Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake Subsidies.

Up-to-date met Alfa

Alfa Subsidieadvies houdt je continu op de hoogte van de subsidieaanvraag en signaleert eventuele vertragingen of wijzigingen. Zo kan een aanvraag direct in overleg met de subsidieverstrekker worden herzien en kun je tijdig reageren als je plan verandert. Wordt jouw aanvraag afgewezen? Wij schatten in of bezwaar of beroep kans van slagen heeft en zo ja, dan nemen we het initiatief. We zitten er boven op en zo blijven we overal dichtbij.