Banner

Subsidieadvies en innovaties

Investeringsplannen? Er zijn subsidies voor agrarische bedrijven en mkb-ondernemingen

Investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, apparatuur of processen? Je zou weleens aanspraak kunnen maken op een subsidie van de overheid. Voor agrarische bedrijven en voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf zijn er diverse regelingen. Welke? Vraag het Alfa. Onze subsidieadviseurs helpen je ook om aan alle formaliteiten te voldoen. Zo ben je er op tijd bij, lever je de subsidieaanvraag volledig in én maak je een grotere kans dat je aanvraag ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd.

Er is overheden veel aan gelegen om de bedrijvigheid in Nederland op een hoog peil te houden. Daarom bestaan er subsidieregelingen die je als ondernemer een handje helpen. Regelingen die je bijvoorbeeld stimuleren om meer in te zetten op duurzaamheid, een speerpunt in het beleid van de landelijke overheid en de provinciale overheden. Ook het versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven staat hoog genoteerd. We helpen je onder andere bij:

Subsidies voor agrarische bedrijven

Wil je graag duurzamer ondernemen met je agrarische bedrijf? De overheid financiert in veel gevallen mee. Van een duurzame en diervriendelijke veestal tot en met zonnepanelen. Lees hier meer over de regelingen voor de agrarische sector.

Subsidies voor het midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke sector als het gaat om de werkgelegenheid in ons land. Daarom helpt de overheid mkb-ondernemers met diverse subsidieregelingen. Inspanningen op het gebied van innovatie bijvoorbeeld kunnen in veel gevallen rekenen op een financiële tegemoetkoming. Lees hier meer over de regelingen voor het midden- en kleinbedrijf.

Tip: schakel Alfa in!

Veel subsidieregelingen kennen maar een beperkte openstelling. Soms hebben de eerste aanvragers voorrang. Als agrarisch bedrijf of als mkb-ondernemer ben je niet altijd in staat om je weg te vinden in subsidieland. Dat hoeft ook niet: Alfa helpt je daarbij. Onze subsidieadviseurs weten exact wanneer welke regeling opengaat en of die ook voor jou van toepassing is. We kunnen dan ook de gehele aanvraag op tijd en volledig voor je in orde maken. Twee factoren waardoor subsidieaanvragen nogal eens misgaan. Met de subsidieadviseurs van Alfa vergroot je daarmee de kans dat je er financieel beter van wordt.

Lees de laatste artikelen over subsidieadvies