Duurzaamheidsadvies

Morgen duurzamer ondernemen? Start vandaag met Alfa.

Duurzaam ondernemen: de meeste bedrijven en organisaties willen het graag. In de praktijk lopen ondernemers vaak tegen problemen aan. Wat is eigenlijk onze CO2-uitstoot als we die willen gaan beperken? Hoe gaan we naar duurzamer mobiliteit? Wat zijn de quick wins in onze bedrijfsvoering? Hoe kan verduurzaming bijdragen aan ons verdienmodel?

Deze en heel veel andere vragen hebben ook een financiële component. En dan komt een adviseur als Alfa om de hoek kijken. Zelf zijn we al jaren actief om onze bedrijfsvoering duurzamer te maken. Bij veel van onze klanten zitten we al om de tafel om adviezen te geven op het gebied van duurzaamheid. Het is die combinatie van financiële en duurzame expertise die het verschil maakt. Ook voor jouw onderneming. 

Meer inzicht 
Om te beginnen laten we je zien waar je nu staat: van de actuele CO2-uitstoot tot en met je impact op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. 

Meer kansen om te verduurzamen 
Samen benutten we alle kansen die er zijn om duurzamer te ondernemen. Maatregelen die je kunt nemen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, inspelen op de mogelijkheden van de circulaire economie, certificering als bewijs van je duurzame ambities of elektrisch rijden: aan Alfa heb je een inspirerende, praktische en betrokken adviseur. 

Meer financiële reikwijdte 
Bij duurzamer ondernemen gaan vaak de kosten voor de baten uit, en soms zijn financiële onzekerheden of risico’s groter. De overheid helpt ondernemers daarom met subsidies en fiscale stimulansen.  

Je kunt er ook aan denken om medewerkers te laten participeren in je bedrijf. En als we het toch over verantwoord ondernemen hebben: is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers voldoende gewaarborgd? En zijn er mogelijkheden om mensen te werk te stellen die nu geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt? 

Certificeringsadvies CO2-prestatieladder, B Corp en ISO 14001 

Zéggen dat je duurzaam onderneemt of het bewijzen? Certificering maakt je duurzaamheidsambities geloofwaardig. Er zijn meerdere externe certificeringen die geschikt kunnen zijn. De ene is de andere niet. De adviseurs van Alfa hebben ervaring met verschillende certificeringen. Aan de hand van je wensen en motivatie kunnen we adviseren welke certificeringen voor jouw organisatie geschikt zijn. Is certificering een optie, dan kunnen we je begeleiden op weg naar - bijvoorbeeld - de CO2-prestatieladder, een B Corp certificering of het ISO 14001-certificaat. Uiteraard certificeren wij niet zelf, maar we kunnen je wel adviseren over de belangrijke kansen, risico’s en aandachtspunten, waarmee je in staat bent om zelf het traject succesvol af te ronden. 

Neem contact op met Arthur Zantinge.

CO2-reductieplan: op weg naar Parijs 

Weet je je eigen CO2-uitstoot? 
Ook het bedrijfsleven moet de komende jaren flink terug in de CO2-uitstoot. Maar dan moet je wél weten waar je nu staat. Alfa kan je helpen je CO2-emissie in kaart te brengen. Niet alleen de directe uitstoot (‘scope 1’), maar ook de indirecte (‘scope 2’). Die resultaten zijn essentieel om maatregelen te nemen om energie te besparen of CO2-uitstoot te beperken. Niet alleen nu maar ook in de toekomst, met verscherpte regelgeving. Dan is het van belang om te weten waar je goed en minder goed scoort op de uitstoot van broeikasgassen. Veel van deze data heb je mogelijk (onbewust) zelf al in jouw financiële administratie, wel zo handig dus om er in de toekomst ook gebruik van te maken. 

CO2-reductieplan 
Met het klimaatakkoord van Parijs verplichten landen zich de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Of om zelfs CO2-neutraal te ondernemen. Wie straks aan de eisen wil voldoen, moet nú beginnen. Alfa laat zien wat je actuele footprint is en hoe die in een tijdsbestek van bijvoorbeeld vijf tot vijftien jaar effectief kan worden gereduceerd. Dat levert een concreet plan van aanpak op waar je meteen mee aan de slag kunt: de tien meest kansrijke maatregelen binnen je organisatie met reële schatting van de besparing en de termijn en de kosten (ook per ton uitstoot). En zijn er mogelijk subsidies of fiscale stimuleringsmaatregelen die in beeld komen? En hoe zou je een bepaalde maatregel concreet kunnen aanpakken? Hoe start je bijvoorbeeld met het elektrificeren van je wagenpark? 

Elektrisch rijden 
Elektrisch vervoer wordt steeds interessanter. Het aanbod groeit, de actieradius van accu’s stijgt. Maar wat komt er kijken voor de transitie naar geheel of gedeeltelijk elektrisch vervoer? Zijn parkeermogelijkheden en energie-aansluitingen voorbereid op de plaatsing van laadpalen? En hoe ziet het kostenplaatje eruit? Goed om te weten dat Alfa al jaren ervaring heeft met elektrisch rijden in het eigen wagenpark. Deze ervaring delen we graag met jouMet die kennis kunnen we je goed adviseren wat elektrisch rijden voor jouw organisatie kan betekenen, en of je externe expertise in huis moet halen of op eigen kracht de transitie kunt uitvoeren. 

Neem contact op met Arthur Zantinge.

Medewerkersparticipatie als organisatie- én financieringsmodel 

Duurzamer opereren doe je niet alléén als ondernemer. Het succes ervan valt of staat met betrokken personeel. Medewerkers die er net als jij van overtuigd zijn dat het anders kan en anders moet. Maar hoe creëer je dat ‘eigenaarschap’ dat je graag ziet op het gebied van duurzaamheid? Door medewerkers daadwerkelijk eigenaar te maken. De MEBO-regeling (Managers & Employee Buy Out) is een veel gebruikte methode - onder meer door Alfa zelf. Medewerkers kunnen via certificaten eigenaar worden van een stukje van de onderneming. Die constructie betaalt zich uit via 100% verantwoordelijkheid. Alfa adviseert over alle aspecten; van de waarde van je bedrijf tot en met fiscale en juridische consequenties. Is medewerkersparticipatie ook interessant voor jouw bedrijf?

Neem contact op met Wilco Dokman of Frank van Ee.

Financiering en Subsidies 

Financiering 
Een duurzame bedrijfsvoering kan je als ondernemer geld opleveren of besparen. Maar het begint vaak met investeren. Met projectplannen opstellen en financieel onderbouwen, geldverstrekkers overhalen om te participeren, de beste tarieven en voorwaarden bewerkstelligen en eventueel bestaande investeringen herfinancieren. Een complexe materie voor de meeste ondernemers, dagelijks werk voor Alfa.  

We zijn niet alleen bekend met financieringen, maar ook met specifieke regelingen als de groenfinanciering: welke investeringen komen daarvoor in aanmerking? En welke andere financierders zijn er nog, zoals provinciale energiefondsen en gemeentelijke regelingen? Zou leasen nog een alternatief zijn, en wat te denken van crowdfunding? Vragen waar we een pasklaar antwoord op kunnen presenteren. 

Subsidies 
Met diverse maatregelen helpt ook de overheid ondernemers op weg richting een duurzame toekomst. Er zijn veel subsidieregelingen (lokaal, landelijk of Europees) actueel. Er zijn ook fiscale maatregelen, zoals de WBSO waarmee je voordeliger speur- en ontwikkelingswerk uitvoert op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. In combinatie met de Innovatiebox kan het financiële voordeel fors oplopen. Omdat regelingen nogal eens veranderen of een tijdelijk karakter hebben, is de inzet van een specialist cruciaal. Alfa heeft de specialisten in huis die precies weten waar je aanspraak op kunt maken bij investeringen in bijvoorbeeld een lager energieverbruikmilieuvriendelijke technieken of de circulaire economie