Duurzaamheidsadvies

Morgen toekomstbestendiger ondernemen? Start vandaag met Alfa.

Duurzaam ondernemen: de meeste bedrijven en organisaties willen het graag. Veelgehoorde vraagstukken van ondernemers daarbij zijn? “Wat wordt nu eigenlijk verstaan onder duurzaamheid?  Hoe ga ik hier concreet mee aan de slag?  Hoe kan verduurzaming bijdragen aan mijn verdienmodel en zijn er subsidiemogelijkheden voor de duurzame investeringen die ik wil gaan doen?

Duurzaam ondernemen is zakendoen op een manier waarop ook mens, milieu en samenleving ertoe doen. De drie P's People, Planet en Profit worden door veel bedrijven als een richtlijn geadopteerd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor Alfa als B Corp is dit al erg lang ons uitgangspunt.  Rekening houden met het maatschappelijk belang en de wereld van morgen, maakt een onderneming beter voorbereid op veranderende eisen van markt of regelgeving. Als B Corp nemen wij daarom niet alleen van de aarde, maar proberen we ook waarde toe te voegen door bijvoorbeeld onze Stichting en onze MEBO-regeling. Dit zorgt ervoor dat al onze vaste medewerkers eigenaar zijn van ons bedrijf.

Duurzaamheidsadvies

Onze gespecialiseerde adviseurs kunnen je begeleiden met duurzaamheidsadvies op meerdere terreinen. Van strategische trajecten om je visie voor je bedrijf op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen, concrete adviezen over CO2-reductie tot aan certificeringstrajecten- of subsidieadvies voor je investeringen in innovaties of duurzame oplossingen. En voor wat betreft de sociale pijler van duurzaamheid staan onze adviseurs van Alfa Salaris en Personeel (SnP) voor je klaar om je te begeleiden op het gebied van duurzaam personeelsbeleid.

Hieronder onze belangrijkste duurzaamheidsdiensten op een rij: