Duurzaamheidsadvies

Morgen toekomstbestendiger ondernemen? Start vandaag met Alfa.

Duurzaam ondernemen: de meeste bedrijven en organisaties willen het graag. In de praktijk lopen ondernemers vaak tegen problemen aan. Wat is eigenlijk onze CO2-uitstoot en hoe kunnen we die beperken? Hoe gaan we naar duurzamer mobiliteit? Wat zijn de quick wins in onze bedrijfsvoering? Hoe kan verduurzaming bijdragen aan ons verdienmodel?

Duurzaam ondernemen is zaken doen op een manier waarop ook mens, milieu en samenleving ertoe doen. Voor Alfa als B Corp is dit al erg lang ons uitgangspunt. Rekening houden met het maatschappelijk belang en de wereld van morgen, maakt een onderneming beter voorbereid op veranderende eisen van markt of regelgeving. Bij veel van onze klanten zitten we al om de tafel om adviezen te geven op het gebied van duurzaamheid. Het is die combinatie van financiële en duurzame expertise die het verschil maakt. Ook voor jouw onderneming.

Meer inzicht
Om te beginnen laten we je zien waar je nu staat: van de actuele CO2-uitstoot tot en met je impact op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Meer kansen om te verduurzamen
Samen benutten we de kansen die er zijn om duurzamer te ondernemen. Maatregelen die je kunt nemen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, inspelen op de mogelijkheden van de circulaire economie, certificering als bewijs van je duurzame ambities of elektrisch rijden: aan Alfa heb je een inspirerende, praktische en betrokken adviseur.

Meer financiële reikwijdte
Bij duurzamer ondernemen gaan vaak de kosten voor de baten uit, en soms zijn financiële onzekerheden of risico’s groter. De overheid helpt ondernemers daarom met subsidies en fiscale stimulansen.

Je kunt er ook aan denken om medewerkers te laten participeren in je bedrijf. En als we het toch over verantwoord ondernemen hebben: is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers voldoende gewaarborgd? En zijn er mogelijkheden om mensen te werk te stellen die nu geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt?

Hieronder vind je een beknopt overzicht van terreinen waarop we je kunnen helpen.

Plan van Aanpak CO2-reductie

Om de nadelige gevolgen van klimaatontwrichting te beperken, moet onze CO2-intensieve economie en vooral energievoorziening de komende jaren tot decennia flink op de schop. Overheden, klanten en de samenleving verwachten ook van het bedrijfsleven een toenemende inspanning om hun uitstoot te beperken.

Vanuit Alfa helpen we je graag verder hiermee, bijvoorbeeld met:

 • In kaart brengen van je CO2-uitstoot
 • Bepalen kansrijke (en rendabele) CO2-reductiemogelijkheden
 • Plan van Aanpak voor CO2-reductie
 • De kansen en mogelijkheden van elektrisch rijden
 • De mogelijkheden van het opwekken van duurzame energie
 • Beoordelen en aanvragen van eventuele subsidies of fiscale stimuleringsregelingen

Lees meer over deze dienst of neem contact op met Arthur Zantinge.

Financiering en subsidies

Toekomstbestendiger ondernemen kan je als ondernemer veel geld besparen of opleveren, en ook de waarde van je onderneming verhogen. Maar het gaat vaak ook gepaard met investeringen, die je graag op een gunstige manier wil financieren. Alfa kan hierbij helpen in elke fase van het proces, bijvoorbeeld met het:

 • Opstellen van financieringsplannen
 • Overtuigen van geldverstrekkers of investeerders
 • Waardebepaling
 • Herfinancieren van bestaande investeringen
 • Inventariseren en aanvragen van innovatiesubsidies zoals WBSO en Innovatiebox
 • Inventariseren en aanvragen van verduurzamingssubsidies zoals ISDE, SDE++, EIA, MIA/Vamil, SEBA en SABE
 • Aanspreken van specifieke regelingen zoals groenfinanciering of provinciale energiefondsen

Lees meer over deze dienst of neem voor meer informatie contact op met Jelmer Beckmann.

Medewerkersparticipatie als organisatie- én financieringsmodel

Duurzamer opereren doe je niet alléén als ondernemer. Het succes ervan valt of staat met betrokken personeel. Medewerkers die er net als jij van overtuigd zijn dat het anders kan en anders moet. Maar hoe creëer je dat ‘eigenaarschap’ dat je graag ziet op het gebied van duurzaamheid? Door medewerkers daadwerkelijk eigenaar te maken. De MEBO-regeling (Managers & Employee Buy Out) is een veel gebruikte methode - onder meer door Alfa zelf. Medewerkers kunnen via certificaten eigenaar worden van een stukje van de onderneming. Die constructie betaalt zich uit via 100 procentverantwoordelijkheid. Alfa adviseert over alle aspecten; van de waarde van je bedrijf tot en met fiscale en juridische consequenties. Is medewerkersparticipatie ook interessant voor jouw bedrijf?

Lees meer over deze dienst of neem contact op met Wilco Dokman of Frank van Ee.

Duurzaamheidsverslaggeving

In toenemende mate wordt van ondernemingen verlangd dat zij rapporteren over een aantal ‘niet-financiële’ prestaties. Ook besluiten bedrijven vrijwillig om over belangrijke duurzaamheidsprestaties te rapporteren, omdat dit ook hen zelf meer inzicht geeft in de kansen en risico’s voor de komende jaren. Externe eisen kunnen komen vanuit de wetgever, maar ook vanuit belangrijke klanten of financiers.

Bij duurzaamheidsverslaggeving valt te denken aan rapportages op specifieke onderwerpen, zoals CO2-uitstoot, energieverbruik of de kringloopwijzer. Maar ook bredere verslaggeving zoals het Global Reporting Initiative (GRI) of de nieuwe Europese ‘Corporate Sustainable Reporting Directive’ (CSRD) die vanaf boekjaar 2023 geldt voor elk bedrijf dat voldoet aan twee van de drie volgende criteria: vanaf 250 fte, vanaf 40 miljoen euro omzet, en vanaf 20 miljoen euro balanstotaal.

Neem contact op met Arthur Zantinge.

Duurzame Energie

Er zijn vele mogelijkheden om duurzame energie op te wekken om als bedrijf minder afhankelijk te zijn van de grillen van de energiemarkt. Je kunt waarschijnlijk veel kosten besparen. Maar waar te beginnen met alle mogelijkheden. Tevens vraagt een investering in duurzame energie vaak een forse investering en krijg je te maken met complexe regelgeving en langjarige contracten.

Te denken valt aan windenergie, zonnepanelen (zowel op het dak als veldopstellingen), warmtepompen, warmteopslag en verder innovatieve toepassingen.

Alfa heeft adviseurs in dienst die jouw contracten kunnen beoordelen, subsidiemogelijkheden kennen en het verschil weten tussen eigendom en huurconstructies om de meest optimale keuze voor jouw bedrijf te maken. Het betreft veelal een keuze voor een periode langer dan vijftien jaar en een grote investering.

Wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met Gerrit Jan Pullen.

Juridisch advies

Ook bij verduurzaming van je dienstverlening, kan het belangrijk zijn om zaken juridisch goed te regelen. Zeker als je hierbij een langdurige overeenkomst met derden aangaat, zoals bijvoorbeeld het geval is bij veel grootschalige (SDE++) energieprojecten. Het is dan essentieel om de zaken contractueel goed vast te leggen en om de juiste juridische structuur te kiezen.

Als je ooit in zwaar weer terechtkomt gaat een curator kritisch kijken of je al je (juridische) zaken wel goed geregeld hebt. Heb je op dat moment je zaken niet goed op papier staan, dan kan dat grote consequenties hebben, zoals privé aansprakelijkheid.

Lees meer over deze dienst of neem contact op met Jan Poppe of de jurist op het Alfa kantoor bij jou in de buurt.

Certificeringsadvies 

Zéggen dat je duurzaam onderneemt of het bewijzen? Certificering maakt je duurzaamheidsambities geloofwaardig. Er zijn meerdere externe certificeringen die geschikt kunnen zijn. De ene is de andere niet. De adviseurs van Alfa hebben ervaring met verschillende certificeringen zoals:

 • B Corp
 • CO2-prestatieladder
 • ISO 14001
 • Lean & Green
 • Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO, zie elders op deze pagina).

Aan de hand van je wensen en motivatie kunnen we adviseren welke certificeringen voor jouw organisatie geschikt zijn. Is certificering een optie, dan kunnen we je begeleiden op weg naar de certificering. Uiteraard certificeren wij niet zelf, maar we kunnen je wel adviseren over de belangrijke kansen, risico’s en aandachtspunten, waarmee je in staat bent om zelf het traject succesvol af te ronden.

Neem contact op met Arthur Zantinge.

Sociaal ondernemen

Onze adviseurs van Alfa Salaris & Personeel (SnP) kunnen je adviseren over een breed scala aan mogelijkheden om huidig of nieuw personeel langduriger voor de arbeidsmarkt te behouden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • Maatregelen gericht op de duurzame inzetbaarheid van het huidige personeel
 • Regelingen voor het aantrekkelijker aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Certificering op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), waarmee je invulling kunt geven aan de criteria voor ‘Social Return on Investment’ (SROI) die overheden kunnen stellen in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Lees meer over deze dienst of neem contact op met René Hoogeveen (PSO), Kristi Goudbeek, of je reguliere contactpersoon van Alfa SnP.