Sponsoring

Alfa staat midden in de maatschappij, voelt zich betrokken bij de (lokale) gemeenschap en zet zich er dan ook graag voor in. Dat blijkt naast onze B Corp-status onder andere uit de doelen die we steunen:

‚ÄčZOA-Vluchtelingenzorg

Wat is ZOA-Vluchtelingenzorg? ZOA-Vluchtelingenzorg ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun leven opnieuw op te bouwen. Alfa vindt maatschappelijke betrokkenheid erg belangrijk en is daarom ook al jaren betrokken bij dit project. Meer weten over ZOA-Vluchtenlingenzorg? Lees hier meer over de samenwerking of  kijk verder op www.zoa.nl.

Qredits

Qredits is de landelijke organisatie die microfinancieringen voor kleine ondernemers verstrekt. De stichting heeft geen winstoogmerk en zet al haar middelen en diensten in voor een betaalbare prijs. Het doel is om ondernemerschap in Nederland toegankelijker te maken, want ondernemers hebben de toekomst. Alfa ondersteunt dit van harte en speelt een rol in de persoonlijke coaching van de ondernemers door het beschikbaar stellen van haar adviseurs. Meer weten over Qredits? Kijk op www.qredits.nl.

Lokaal betrokken

Tot slot ondersteunen de lokale vestigingen van Alfa diverse regionale verenigingen en evenementen. Alfa staat midden in de samenleving en neemt ook haar verantwoordelijkheid richting de lokale samenleving door het steunen van uiteenlopende doelen.