Sponsoring

Alfa staat midden in de maatschappij, voelt zich betrokken bij de (lokale) gemeenschap en zet zich er dan ook graag voor in. Dat blijkt naast onze B Corp-status onder andere uit de doelen die we steunen:

‚ÄčZOA-Vluchtelingenzorg

Wat is ZOA-Vluchtelingenzorg? ZOA-Vluchtelingenzorg ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun leven opnieuw op te bouwen. Alfa vindt maatschappelijke betrokkenheid erg belangrijk en is daarom ook al jaren betrokken bij dit project. Meer weten over ZOA-Vluchtenlingenzorg? Lees hier meer over de samenwerking of  kijk verder op www.zoa.nl.

Qredits

Qredits is de landelijke organisatie die microfinancieringen voor kleine ondernemers verstrekt. De stichting heeft geen winstoogmerk en zet al haar middelen en diensten in voor een betaalbare prijs. Het doel is om ondernemerschap in Nederland toegankelijker te maken, want ondernemers hebben de toekomst. Alfa ondersteunt dit van harte en speelt een rol in de persoonlijke coaching van de ondernemers door het beschikbaar stellen van haar adviseurs. Meer weten over Qredits? Kijk op www.qredits.nl.

Alfa Foundation

Ook buiten onze dagelijkse werkzaamheden vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een bloeiende lokale samenleving en maatschappelijke initiatieven. Daarom kennen we sinds 2019 de Alfa Foundation. Dit is een fonds binnen Alfa Accountants en Adviseurs om medewerkers te stimuleren om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk of een goed doel. Medewerkers die minimaal 40 uur per jaar vrijwilligerswerk doen voor een stichting, sportvereniging, of andere maatschappelijke organisatie, kunnen hiervoor een sponsorverzoek indienen. 

Lokaal betrokken

Tot slot ondersteunen de lokale vestigingen van Alfa diverse regionale verenigingen en evenementen. Alfa staat midden in de samenleving en neemt ook haar verantwoordelijkheid richting de lokale samenleving door het steunen van uiteenlopende doelen.