Ik werk als personeelsadviseur bij het cluster Salaris en Personeel Aalsmeer.

Mijn specialisme ligt op het gebied van arbeidsrecht en HRM, zoals arbeidsovereenkomsten, cao en arbeidsvoorwaarden, begeleiding bij zieke werknemers, sociale zekerheidsrecht, ontslag en reorganisaties.

Ik help u graag met uw personeelszaken.


Recente artikelen van Danielle

Gevolgen privacyregels voor begeleiding ziekteverzuim

25 oktober 2016

Elke werkgever krijgt er ooit mee te maken: een (langdurig) zieke werknemer. Als werkgever bent u dan verantwoordelijk voor de begeleiding van zijn verzuim én voor de re-integratie. Daar komt het nodige bij kijken. Zeker nu de regelgeving omtrent de privacy van de werknemer is aangescherpt, is het voor u belangrijk te weten wat uw rechten en plichten zijn.