Banner

Nieuwe regels voor het studiekosten- en nevenwerkzaamhedenbeding

7 juni 2022 | Door:  Danielle Dolhain - Bunnik

Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet Nederland een Europese Richtlijn implementeren in de Nederlandse wetgeving. Hiermee wijzigt een aantal regels voor het vergoeden van studiekosten en het uitvoeren van nevenwerkzaamheden. Dit zal gevolgen hebben voor veel arbeidsovereenkomsten; ook overeenkomsten die al (langer geleden) zijn afgesloten. De nieuwe regels gelden namelijk voor elke arbeidsovereenkomst. Wat gaat er veranderen? En wat betekent dit voor jou als werkgever?

Europese Richtlijn

Door de Europese Unie (EU) is de richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ opgesteld. Deze richtlijn heeft als doel arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de EU te verbeteren en werknemers minimumrechten te geven. De Nederlandse regering moet de Europese richtlijn uiterlijk op 1 augustus 2022 in de Nederlandse wetgeving hebben verwerkt. Inmiddels hebben beide Kamers ingestemd met het wetsvoorstel.

Studiekosten

Ben je als werkgever (op grond van de wet of een CAO) verplicht jouw werknemer een opleiding te verstrekken ten behoeve van zijn functie? Dan schrijft de nieuwe wet voor dat de opleiding:

Het gevolg hiervan is, dat een studiekostenbeding voor verplichte opleidingen niet meer mogelijk zal zijn. In een studiekostenbeding leg je als werkgever namelijk vast dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde periode na het volgen van de opleiding uit dienst treedt.

Verder is het dus van belang ervoor te zorgen dat de werknemer de opleiding tijdens werktijd kan volgen. Als dit niet mogelijk is, wordt de opleidingstijd in ieder geval als arbeidstijd gerekend.

Verplichte opleiding

Niet iedere opleiding is een verplichte opleiding. Het gaat meestal om opleidingen op het gebied van veiligheid en het bijhouden van vakbekwaamheid. Het gaat niet om de verplichting van een werknemer om bepaalde opleidingen (in de zin van de beroepskwalificatierichtlijn) te volgen voor het behouden van een beroepskwalificatie. Voor niet verplichte opleidingen kun je nog steeds wél een studiekostenbeding afsluiten. Indien je twijfelt of een opleiding wel of niet verplicht is, neem dan contact op met je personeelsadviseur van Alfa.

Nevenwerkzaamheden

Ook is in de nieuwe wet opgenomen dat je een werknemer niet mag belemmeren om buiten het werkrooster te werken voor een andere werkgever of opdrachtgever. Je mag dat wél (dat is de uitzondering) als je als werkgever een zogenoemde “objectieve rechtvaardigingsgrond” hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondheid en veiligheid, aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of aan het vermijden van belangconflicten.

Nu wordt vaak een algeheel verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen in arbeidsovereenkomsten. In veel gevallen zal dit niet meer geldig zijn vanaf augustus 2022.

Wat kan Alfa voor je doen?

Ben je benieuwd of de met jouw werknemers overeengekomen studiekostenbedingen en/of nevenwerkzaamhedenbedingen nog wel geldig zijn vanaf augustus 2022? Of wil je je modelarbeidsovereenkomsten aanpassen aan de nieuwe wetgeving?

Neem dan contact op met jouw adviseur. Ook bij het opstellen van een nieuwe studieovereenkomst of arbeidsovereenkomst helpt jouw adviseur je graag om te kijken wat wél mogelijk is.

Danielle Dolhain - Bunnik

Danielle Dolhain - Bunnik

Juridisch adviseur

088 2531129 | dbunnik@alfa.nl


Meer over Danielle