Arbeidsrecht en juridische diensten

‘Zorg voor juridisch heldere afspraken met je medewerkers door een dienstverlener die jouw taal spreekt’

Jij wilt dat afspraken die je met jouw medewerkers maakt, helder, transparant en naleefbaar zijn. Niet alleen als je medewerkers aanneemt, maar óók gedurende hun dienstverband en op het moment dat je afscheid neemt. Op verrassingen zit je niet te verwachten. Wij spreken de taal van jou en je medewerkers. Tevens kennen we het juridisch idioom om het goed voor je te regelen en vast te leggen in arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen. Zo weet je altijd waar je aan toe bent. En gaat het toch mis, dan kunnen wij je begeleiden in een juridische procedure.

Wist je dat wij jou onder andere kunnen ondersteunen in de onderstaande diensten? Neem gerust contact met ons op bij vragen.

Arbeidsvoorwaarden 

Arbeidsvoorwaarden zijn alle voorwaarden waaronder de werknemer bij jou als werkgever werkzaam is. Hierbij kun je denken aan loon, vakantiedagen, regels omtrent ziekte, enzovoorts. De afspraken kunnen blijken uit een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenreglement of CAO. Soms is onduidelijk welke afspraken gelden, bijvoorbeeld omdat je onderneming is overgenomen. Wij kunnen je helpen bij alle vragen rondom arbeidsvoorwaarden. Je kunt daarbij denken aan het opstellen van een arbeidscontract of reglement, maar ook aan het oplossen van de vraag of het überhaupt mogelijk is arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Ook kun je bij ons terecht met vragen over een concurrentiebeding.    

Ontslag 

Elke werkgever heeft onvermijdelijk te maken met ontslag. Er kunnen veel redenen zijn voor ontslag, bijvoorbeeld het functioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of financiële redenen. Soms is het mogelijk een werknemer per direct te ontslaan door ontslag op staande voet. Ontslag kan via het UWV, een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden met  een vaststellingsovereenkomst. Vaak komt hierbij ook de transitievergoeding aan de orde. Voor elke ontslagreden zijn steeds weer andere aspecten van belang, zoals bijvoorbeeld dossieropbouw. Wij kunnen je helpen en ondersteunen bij al jouw vragen rondom ontslag.     

Arbeidsongeschiktheid 

Bij ziekte gelden veel regels en re-integratieverplichtingen waar zowel de werkgever als de werknemer mee te maken heeft. Soms ontstaat een verschil van mening, bijvoorbeeld over de vraag of een werknemer wel echt ziek is en/of er wellicht sprake is van een arbeidsconflict. Voor deze en andere vragen (bijvoorbeeld over zorgverlof of onbetaald verlof) kun je bij onze adviseurs terecht.   

Uitzend/ZZP Flexibele arbeid 

Veel bedrijven hebben de behoefte om op een flexibele manier te kunnen anticiperen op (markt)ontwikkelingen. Wanneer je als werkgever alle medewerkers in vaste dienst hebt dan is dit echter niet altijd mogelijk. Daarom maken veel bedrijven gebruik van flexibele krachten. Denk aan bijvoorbeeld de inhuur van ZZP-ers of het inzetten van oproepkrachten. Daarnaast kan sprake zijn van uitzending, detachering of payrolling. Wat is precies het verschil tussen deze vormen van inzet van arbeid, wat zijn de risico’s en welke vorm past het beste bij jouw onderneming? Onze adviseurs helpen je graag op weg en voorzien je van duidelijke antwoorden op deze en andere vragen. 

Overige diensten

Je kunt bij ons ook terecht voor:

Meer informatie

Neem voor vragen, meer informatie of een demo contact op met een van de collega's van Alfa Salaris en Personeel. Met meer dan 35 vestigingen zijn wij 'Overal dichtbij'.